CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/9 Llibreta d'anelles, de tapes negres

(reg. 177)

·        B3.2.3/9.1 Dos folis i una quartilla solts, amb una relació bibliogràfica mecanoscrita, introduïda per sis línies: “Ja vaig complir la penitència de l'erudició presentant aquest treball com a tesi doctoral a la Facultat de Filologia, secció de Filologia catalana. Ara em permet de presentar la seva traducció en vers...”

·        B3.2.3/9.2 Les dues primeres pàgines de la llibreta contenen referències bibliogràfiques.

·        B3.2.3/9.3 Un tros de foli amb un text en llatí manuscrit i la seva referència bibliogràfica.

·        B3.2.3/9.4 Cartolina quadriculada amb referències bibliogràfiques manuscrites sobre Montpellier.

·        B3.2.3/9.5 Citacions extretes d'un text del qual hi ha la referència, que tenen a veure amb Montpellier i el testament de Guillem V.

·        B3.2.3/9.6 Referències bibliogràfiques en italià, sobre el Rerum italiarum, de L.A. Muratori, etc.

·        B3.2.3/9.7 Citacions extretes d'un llibre del qual hi ha la referència a l'inici.

·        B3.2.3/9.8 Bàsicament, referències bibliogràfiques d'estudis sobre literatura llatina i literatura medieval en llatí.

·        B3.2.3/9.9 Referències bibliogràfiques sobre “Cançons de croada”.


Informació