CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/7 Carpeta blava (anotacions, retalls, etc.)

(reg. 177)

·        B3.2.3/7.1 Tros de paper amb l'adreça de José Sanchis.              

·        B3.2.3/7.2 En un petit tros de paper diverses anotacions manuscrites, dues d'elles, de tema amorós: “Amor, crec en la resurrecció de la carn!...”

·        B3.2.3/7.3 En un petit tros de paper diverses anotacions manuscrites: esquema de poemes o cançons i inici d'un poema (“No, no te'n vas per mar...”).

·        B3.2.3/7.4 “La ciudad y sus días, por Jaime Vidal. La plaza de Atarazanas y el «Puig» de San Pedro”: article mecanoscrit (2 pàgines). Darrere d'una de les pàgines hi ha anotacions manuscrites: “Vichy 1881...”

·        B3.2.3/7.5 “Valery Larbaud (1881-1957)”: article inacabat mecanoscrit. Darrere hi ha anotacions manuscrites en relació amb José Fdo. Aguirre.

·        B3.2.3/7.6 En una quartilla, escrit en llapis sobre premis literaris: “El premio en honor de Guillem de Torrella...”

·        B3.2.3/7.7 “Los pastiches de Lorenzo Villalonga, por Jaime Vidal”, esborrany d'un article.

·        B3.2.3/7.8 En una quartilla, esborrany manuscrit que parla sobre M. Dolç.

·        B3.2.3/7.9 “«Bearn o La sala de las muñecas», de Lorenzo Villalonga” (Palma de Mallorca, octubre de 1956), esborrany d'un article de Jaume Vidal Alcover (3 pàgines).

·        B3.2.3/7.10 En una cartolina, llista de diversos autors espanyols nascuts a inicis del segle XX.

·        B3.2.3/7.11 Quartilla amb diverses anotacions, reflexions i breus fragments de creació, un d'ells del 7 juny 1954: “La «buena sociedad» madrilenya...”

·        B3.2.3/7.12 Quartilla amb diverses anotacions: un poema (“Un crit, un glop de rosada...”), etc.

·        B3.2.3/7.13 En un full doble, quadriculat, fragments d'escrits diversos: un conte (“El millonari”), dos poemes, una llista d'obres d'autors diversos...

·        B3.2.3/7.14 Anotació [esquema per a un escrit] en llapis: “He escrit això perquè ho trobava necessari...”

·        B3.2.3/7.15 Dins una camisa on hi diu “Crítica”:

-         Foli amb anotacions diverses: un temari, una llista d'autors balears amb les seves dates de naixement i mort, etc.

-         Quatre quartilles doblegades juntes amb anotacions manuscrites: relació bibliogràfica (obres de Pedro Salinas i números de revistes) i “Diferència entre Guillén i Salinas”.

-         Petit full quadriculat d'una llibreta amb tres línies manuscrites: “«Poesía desnuda» mía para siempre...”

-         Dos fulls quadriculats extrets d'una llibreta, un amb anotacions biogràfiques de Joan Alcover i l'altre amb una llista de bibliografia del mateix autor.

-         Dos folis mecanoscrits on parla de Salinas, fent-ne una contextualització històrica i literària: “Quan, en el món babèlic i desllorigat d'aquella Europa...”

-         “Modernismo”: quartilla amb una llista en llapis d'obres de diversos autors castellans.

-         En mig foli del Col·legi Major César Carlos de Madrid, d'un costat, anotacions en relació amb la literatura, sobretot del segle XX espanyol, a l'altre cantó escrit de tema religiós.

-         En una quartilla, apunts sobre literatura modernista espanyola. A l'altre cantó, lletres de poesies o cançons populars catalanes: “-Pastoret, d'on vens...”

-         En un full de la Congregación-Patronato de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Luis Gonzaga, de Madrid, anotacions en llapis sobre el concepte d'art. Fa referència a Heidegger, Cocteau, etc.; al cinema, al racionalisme, etc.

-         Un tros de paper amb una reflexió sobre la poesia i la bellesa: “El fin de la Poesía es crear belleza...”

·        B3.2.3/7.16 En una quartilla, una crítica manuscrita d'un llibre de Jaume Vidal (“He aquí un libro con hondo aliento poético...”). A l'altre cantó, una citació en francès i un poema: “Perversidad”.

·        B3.2.3/7.17 Darrere d'un foli amb el programa de la “XIII Asamblea Diocesana de las Mujeres de Acción Católica de Mallorca”, anotacions diverses manuscrites, entre d'altres, un comentari sobre Ferrà, de Dolç.

·        B3.2.3/7.18 En una quartilla, un poema manuscrit en francès: “Quand vous serez bien vieille, le soir, a la chandelle...”

·        B3.2.3/7.19 “En Colau”: en dos quartilles, un diàleg manuscrit: “Cafè. Tertúlia literària molt intel·ligent i molt interessant...”

·        B3.2.3/7.20 En un full quadriculat, anotacions de tema religiós.

·        B3.2.3/7.21 En un full, anotacions diverses: una reflexió que porta per títol “Siempre lo fàcil” i un esquema.

·        B3.2.3/7.22 En dos fulls i mig del Col·legi Major César Carlos de Madrid, apunts i temaris manuscrits de “Literatura Española Contemporánea”.

·        B3.2.3/7.23 En una quartilla, uns versos (“Horabaixa, post el sol...”) i una sèrie de tres afirmacions en relació amb la tardor.

·        B3.2.3/7.24 Llista mecanoscrita de bibliografia sobre literatura espanyola, italiana, antiga; sobre llengua, història, etc. (6 pàgines).

·        B3.2.3/7.25 En un foli, d'una banda, una relació manuscrita de títols de pintures (d'algunes se n'especifica la mida i el preu), de l'altra, anotacions diverses, per exemple alguna citació bibliogràfica.

·        B3.2.3/7.26 En un foli, en un cantó dues adreces i a l'altre un text inacabat: “Va arribar no sé d'on...”

·        B3.2.3/7.27 Dos petits papers amb adreces i una targeta de Jaume Vidal Alcover.

·        B3.2.3/7.28 Dos tiquets per a un “Dinar d'homenatge a Francesc de B. Moll”, a Palma de Mallorca. Darrere, algunes anotacions.

·        B3.2.3/7.29 En un tros de paper blau, una llista de sigles de partits, sindicats o associacions francesos.

·        B3.2.3/7.30 Targeta d'una botiga de mobiliari metàl·lic.

·        B3.2.3/7.31 Llista d'obres literàries d'autors europeus (4 pàgines mecanoscrites).

·        B3.2.3/7.32 Oudot, Jean-Paul, “Extrait de la chronique d'événements extraordinaires au cours de trois siècles”. Gazette Franc Pinot, retall d'un diari amb un article sobre el local parisenc Franc Pinot.

·        B3.2.3/7.33 Targeta del local parisenc Franc Pinot.

·        B3.2.3/7.34 Díptic d'una exposició en una galeria d'art de Florència: “Litografie di Fusi, Guidi, Scatizzi” (desembre de 1962). Darrere hi ha manuscrita una adreça.

·        B3.2.3/7.35 Targeta de l'Hotel des Voyageurs.

·        B3.2.3/7.36 Díptic amb la programació de “Cinéma des Champs-Elysées” (5 de desembre de 1962 - 29 de gener de 1963).

·        B3.2.3/7.37 En un full, una adreça i un telèfon.

·        B3.2.3/7.38 Entrada a algun espectacle (“Comédie-Française”).

·        B3.2.3/7.39 En un full quadriculat, escrita en llapis, una llista d'autors catalans, una dita mallorquina, etc.

·        B3.2.3/7.40 En un tros de full, anotacions en llapis que fan referència a un joc de cartes.

·        B3.2.3/7.41 En un foli, un text de creació manuscrit en llapis. N'hi ha un altre de més breu sobre la societat mallorquina (“A les illes -tothom ho sap- el temps passa més a poc a poc...”).

·        B3.2.3/7.42 En un foli, dos textos manuscrits en llapis: un és una reflexió sobre l'art, la bellesa i el cinema (“El consenso universal es criterio de certeza...”), l'altre, sobre el racisme (“El caso del estudiante...”).

·        B3.2.3/7.43 “Old Spain”: text manuscrit en llapis en un foli, on parla sobre el neorealisme.

·        B3.2.3/7.44 “Villangómez”: text manuscrit en llapis en un foli, on reflexiona sobre la influència de la lírica espanyola sobre la catalana, a propòsit de l'aparició de l'últim llibre d'aquest autor. En el mateix full hi ha una llista d'obres de Villangómez i uns versos: “Na Foradada”.

·        B3.2.3/7.45 En un foli, text de creació manuscrit en llapis: “L'oració de l'h”.

·        B3.2.3/7.46 En un petit full quadriculat extret d'una llibreta, un breu text manuscrit de creació o de reflexió personal: “Deien d'uns temps que eren més feliços que els d'ara...”

·        B3.2.3/7.47 En un full doble (DIN A-3), un text mecanoscrit en francès, que és una reflexió sobre les semblances i les relacions entre espanyols i francesos.

·        B3.2.3/7.48 En un foli, unes reflexions manuscrites, sobre certs canvis en algunes tradicions, en els nous temps (festes, religió...): “La fiesta es discreta...”

·        B3.2.3/7.49 En mig foli, certes anotacions que semblen un esborrany per respondre una carta: “Amigos míos: he tardado algo en responder a vuestro envío...”

·        B3.2.3/7.50 Certes idees o afirmacions anotades en un foli: “Esto es plagio...”.

·        B3.2.3/7.51 En mig foli, un comentari manuscrit sobre l'escriptora Cèlia Viñas.

·        B3.2.3/7.52 En un foli, algunes anotacions manuscrites, entre d'altres sobre C.J.C. (Camilo José Cela).

·        B3.2.3/7.53 Algunes citacions de diversos autors i en diversos idiomes (francès, anglès i català), mecanoscrites en mig foli: “... le soir, la poularde à la broche...”.

·        B3.2.3/7.54 En un foli, una llista mig mecanoscrita, mig manuscrita, d'obres de James Joyce.

·        B3.2.3/7.55 Relació mecanoscrita, ordenada alfabèticament, d'autors moderns de literatura francesa, amb les seves obres principals (5 pàgines) i un full amb les escoles o tendènceis literàries franceses d'avantguarda i els autors principals que hi formen part.

·        B3.2.3/7.56 Diverses llistes, bàsicament mecanoscrits, d'obres i fets biogràfics més destacats d'André Gide (4 pàgines).

·        B3.2.3/7.57 Alguns apunts, esquema, llistes d'autors i obres, sobre literatrura del segle XX i sobre “La generación del 98” (4 quartilles d'una llibreta manuscrites).


Informació