CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/5 Dossier monotemàtic dedicat a Josep Munté

(reg. 176)

·        B3.2.3/5.1 “El llibre davant la crítica” (6 pàgines). Recull de crítiques sobre la gramàtica de Josep Munté fetes per diveres persones.

·        B3.2.3/5.2 Ressenya de l'obra de Josep Munté i Vilà, L'aprenentatge del català (gramàtica bàsica), fotocopiada, possiblement, de la revista del Grup del Llibre (pàgina 15).

·        B3.2.3/5.3 Fort i Bufill, Xavier. “Josep Munté y el aprendizaje del catalán” (22 d’abril de 1974). Retall d'un diari.

·        B3.2.3/5.4 Fotocòpia d'un fragment del llibre de Joan Solà Del català incorrecte al català correcte, on parla de Josep Munté (pàgines 187-190).

·        B3.2.3/5.5 Recull de diversos retalls de diari amb articles de Josep Munté grapats, tots publicats a la secció “Diálogo sobre cuestiones en catalán” de Tele/exprés (davant, hi ha un full on hi diu: “Alguns dels articles dels quals tenim duplicat”):

1.      “«Fer el... primo»” (12 de juliol de 1969).

2.      “«L'automòbil» y el léxico”.

3.      “El léxico de origen caló” (7 de març de 1970).

4.      “Revalorización de los finales en -ment”.

5.      “«Els esports» y su léxico”.

6.      “«Homenots, bruixots, aligots i d'altres»”.

7.      “«Càntir, sello, poal...»”.

8.      “«L'estació dels trens de la rodalia»” (29 de maig de 1971).

9.      “Ens veurem al carrer: espereu-se! (no). Ens veurem al carrer: espereu-vos (sí)” (5 de setembre de 1970).

10.“Ante el léxico atlántico” (27 de maig de 1972).

11.“La preposición «de» ante infinitivo” (25 de gener de 1969).

12.“¿Lengua o dialecto?” .

13.“Anta y enta en la denominación de los cargos de la mujer” (26 de desembre de 1970).

·        B3.2.3/5.6 “Projecte per a un curset de català per a castellanoparlants (part essencial)”. Falten les primeres pàgines (12 pp.).


Informació