CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/32 Llegendes: Otger

(reg. 180)

·        B3.2.3/32.1 “Otger Cataló i els nous Barons de la Fama”: referències bibliogràfiques comentades mecanoscrites.

·        B3.2.3/32.2 “La llegenda d'Otger Cataló i els nou Barons de la Fama”: text mecanoscrit, en referència a l'origen del nom d'Otger Cataló.

·        B3.2.3/32.3 En un foli, escrit el nom de Maria Aurèlia Capmany i una variant del nom i tres qüestions anotades. A més, diverses paraules (noms de comarques catalanes, etc.) manuscrites.

·        B3.2.3/32.4 Esquema manuscrit, sembla que en referència a la llegenda d'Otger Cataló.

·        B3.2.3/32.5 Mecanoscrites, referències bibliogràfiques sobre els reis d'Aragó, etc.


Informació