CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/31 Carpeta blava IV

(reg. 180)

·        B3.2.3/31.1 En un foli, dos arbres geneaològics, un amb la descendència de Conxa Roca i Toni Riera i, l'altre, amb la descendència de Jaume Pons Aloy i Juana M. Roca Reus, fins arribar a J. Pons Rosselló. També, algunes referències bibliogràfiques.

·        B3.2.3/31.2 Plànol fet amb bolígraf d'uns quants carrers.

·        B3.2.3/31.3 “Ariadna Palmesana ó guía práctica de las puertas, plazas, calles, templos, oficinas y otros establecimientos públicos de la Ciudad de Palma”: fulls relligats manuscrits (s. XIX).

·        B3.2.3/31.4 Carta de Josep Sureda Blanes a Josep M. Llompart (5 d’octubre de 1973), on fa referència a unes paraules de Jaume Vidal Alcover, que va escriure en la presentació del poema satíric de Guillem Roca i Reus.

·        B3.2.3/31.5 Carta de Jaime Pons Rosselló (16 d’octubre de 1974), que aporta informació sobre Guillem Roca i Reus a  Jaume Vidal Alcover, a més d'enviar-li una llista amb el primer vers de les diverses poesies recollides a Decimas desberetades, que ell posseeix i que posa a disposició de Jaume Vidal Alcover (2 pàgines).

·        B3.2.3/31.6 En un foli, alguna referència bibliogràfica manuscrita.

·        B3.2.3/31.7 Conjunt de fulls manuscrits i relligats, amb 31 tirades de versos (“Es Roch que de Flac ja put...”).

·        B3.2.3/31.8 Conjunt de fulls manuscrits i relligats, amb 61 tirades de versos o rondalles   (tal i com diu al final) de Guillem Roca (“A dèrrèra Santa Eulari...”).

·        B3.2.3/31.9 En un sobre on hi ha escrit “Dècimes contra el missèr Roca” i “Dècimes de la Junta d'il·lustres Aigordenters”, hi ha una petita nota amb referències bibliogràfiques sobre el primer text i hi ha unes quartilles amb “Exequies. A los vocals de la junta de Bumets”, que és el text mecanoscrit dels 31 primers versos del manuscrit descrit en el punt anterior (“A darrere Santa Eulàri...”).

·        B3.2.3/31.10 “Versos d'en Roca”, fulls relligats amb el mateix text (“A darrere Santa Eulari...”) manuscrit.

·        B3.2.3/31.11 Carta de Nina, de l'Editorial Moll (15 de juny de 1973) a Jaume Vidal Alcover, en referència a “les proves paginades del teu «missèr Roca»”.

·        B3.2.3/31.12 Fotocòpia de l’ “Ariadna Palmesana” descrita a B3.2.3/31.3. 


Informació