CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/30 Bibliografia, articles, relacions d’autors...

(reg. 180)

·        B3.2.3/30.1 En un petit paper, referències bibliogràfiques manuscrites.

·        B3.2.3/30.2 Relació numerada, mecanoscrita, de noms de persones i la seva relació de parentiu amb altra gent i referències bibliogràfiques de Juan de la Puerta Vizcaino (4 pàgines).

·        B3.2.3/30.3 Esquema o temari mecanoscrit sobre Llorenç Villalonga.

·        B3.2.3/30.4 “Índex” mecanoscrit. Correspon a un esborrany, amb diferències respecte a l'índex de Les quatre llunes, de Jaume Vidal Alcover (Premi Víctor Català 1968).

·        B3.2.3/30.5 Relació cronològica (1936-1965) d'obres literàries d'autors balears.

·        B3.2.3/30.6 Llista mecanoscrita d'obres de teatre, traduccions, prosa i poesia de Joan Oliver (Pere Quart) en dues pàgines.

·        B3.2.3/30.7 “Matèria de Bretanya: Bibliografia selecta” (9 pàgines).

·        B3.2.3/30.8 Fragment final d'una llista de bibliografia (de literatura) fotocopiada d'un llibre o revista (pàgines 42-44).

·        B3.2.3/30.9 Invitació de l'Obra Cultural de la Caixa de Pensions (25 de gener de 1982), amb anotacions manuscrites, que semblen notes a peu de pàgina.

·        B3.2.3/30.10 En un foli hi ha escrit “Verge, però no del tot”.

·        B3.2.3/30.11 Fotocòpia de la primera pàgina i l'índex (3 pàgines) del llibre de Hieronymo Mercuriali Artis Gymnasticae apud antiquos celeberrimae, nostris temporibus ignoratae  (Llibre VI, 1569).

·        B3.2.3/30.12 Arbre geneaològic inacabat, des del matrimoni Jaume d' O. Betlet i Catalina Cerdà, fins a Mateu.

·        B3.2.3/30.13 Arbre geneaològic comentat, des del matrimoni Francisco Miguel de Pueyo, López Juneda i Rafaela Muñoz Serrano, fins a Josep, tercer marquès de Campofranco, senyor de la baronia d'Empúries, etc.

·        B3.2.3/30.14 Apunts manuscrits sobre Jansen i Port Royal.

·        B3.2.3/30.15 Invitació del rector de la Universitat de Barcelona a la inauguració de l'exposició “Marx el contemporani”, del 14 de febrer al 14 març de 1984. Al revers de la invitació, llista manuscrita de personatges relacionats amb la matèria de Bretanya.

·        B3.2.3/30.16 Al revers d'un bitllet de tren, llista (falta l'inici) dels fets biogràfics i la bibliografia més important de Ramon Llull, ordenats cronològicament.

·        B3.2.3/30.17 En un petit full, dues referències bibliogràfiques i una adreça.

·        B3.2.3/30.18 En tres quartilles quadriculades, extretes d'una llibreta, referències bibliogràfiques.

·        B3.2.3/30.19 En un foli, referències bibliogràfiques manuscrites i un arbre geneaològic, des de Pere March fins a Ausiàs March.

·        B3.2.3/30.20 Referències bibliogràfiques manuscrites en relació amb Josep Pin i Soler.

·        B3.2.3/30.21 En una quartilla quadriculada, extreta d'una llibreta, llista manuscrita d'obres de Pin i Soler.

·        B3.2.3/30.22 Al revers d’una factura de la Sociedad General de Autores de España del 27 de desembre de 1975, llista manuscrita d’obres de Pin i Soler.

·        B3.2.3/30.23 Tretze fitxes, cadascuna amb una referència bibliogràfica mecanoscrita de Pin i Soler.

·        B3.2.3/30.24 En mig foli, referències bibliogràfiques, manuscrites, d'articles sobre obres de Pin i Soler.

·        B3.2.3/30.25 En un foli, referències bibliogràfiques, algunes d'elles, de llibres de Pin i Soler.

·        B3.2.3/30.26 “Traduccions” de Pin i Soler: en un foli, dos referències bibliogràfiques.

·        B3.2.3/30.27 Fitxa amb la citació bibliogràfica d'un llibre de Pin i Soler.

·        B3.2.3/30.28 “Pin i Soler, Josep”, per Jaume Vidal: nota biogràfica i bibliogràfica (2 pàgines mecanoscrites).

·        B3.2.3/30.29 “Pin i Soler, Josep”: nota biogràfica i bibliogràfica (2 pàgines mecanoscrites).

·        B3.2.3/30.30 “Poesia”: citació de 5 llibres de poesia d'autors catalans publicats a la primera meitat dels anys 40 i el que podrien ser 4 títols d'un temari. “Narrativa”: llista d'autors catalans (literatura catalana des dels 40 fins ara). “Teatre”: llista d'autors i d'institucions teatrals (4 pàgines mecanoscrites).

·        B3.2.3/30.31 Relació mecanoscrita de les obres publicades per la col·lecció Bernat Metge, des del núm. 41 fins al 175 (4 pàgines).

·        B3.2.3/30.32 Fotocòpies: “IV Congreso Intergaláctico de Estudios Arqueológicos. Sirio, 4ª Sección del Año Matemático 121. Comunicación del profesor Anouk Ooma, del Centro Universitario Arqueológico de la Tierra del Príncipe José. Artida, Tierra” (desembre de 1959), pàgines 49-61 d'un llibre.

·        B3.2.3/30.33 Mukarovsky, Jan. “La fonología y la poética”. Dins Mathesius, Mukarovsky, Jakobson, Troubetzkoy. El Círculo de praga. Biblioteca de Lingüística y Teoria Literaria (dirigida per Nelson Osorio). Ediciones Universitarias de Valparaiso 1971. Pàgines 53-67.

·        B3.2.3/30.34 Relació de literats catalans, classificats per temes o períodes numerats, possiblement corresponent a diferents punts d'algun temari de literatura catalana (4 pàgines mecanoscrites).


Informació