CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3.3/1 Reculls d'articles i suplements. Articles 1959-1966

(Escanejar tots els articles indicats a la llista)

46. Vidal Alcover, Jaume. "Comiat a davant el castell de Capdepera". Felanitx (10 d'octubre). Nota: poema de Jaume Vidal.

47. Bonet, Blai. "Jaime Vidal". Felanitx (10 d'octubre de 1964). Nota: sobre L'hora verda.

48. Vidal Alcover, Jaume. "Un día en Argel (III). Dinero y turismo". (14 d'octubre de 1964).

49. Vidal Alcover, Jaume. "Un día en Argel (IV). El trabajo en la Casba". (15 d'octubre de 1964).

50. Vidal Alcover, Jaume. "El poeta fa punta al seu llapis" / "Javier Herrero". Felanitx (17 d'octubre). Nota: dos poemes de Jaume Vidal.

51. Vidal Alcover, Jaume. "Un día en Argel (V). El oasis de El-Hassam". (17 d'octubre de 1964).

52. Vidal Alcover, Jaume. "El Poeta (fragment)". Felanitx (24 d'octubre de 1964). Nota: poema de Jaume Vidal.

53. Vidal Alcover, Jaume. "Un artista que sabe contemplar". [Baleares] (30 d'octubre de 1964). Nota: sobre el dibuixant Ramon Vives.

54. Vidal Alcover, Jaume. "Literatura y literaturas IV. Una vieja novela y una película reciente". Lealtad (novembre de 1964).

55. Vidal Alcover, Jaume. "El Poeta. II". Felanitx (7 de novembre de 1964). Nota: poema de Jaume Vidal.

56. Bonet, Juan. "Las lecturas. «El caos y la noche»". Baleares (12 de novembre de 1964). Nota: sobre aquest llibre de Henry de Montherlant.

57. Vidal Alcover, Jaume. "El Poeta. III". Felanitx (14 de novembre de 1964).

58. Vidal Alcover, Jaume. "Si el cobre se despierta clarín". Baleares (20 de novembre de 1964). Nota: sobre una exposició del pintor Garcia Miquel.

59. Puck. "El desconocido teatro de Lorenzo Villalonga". Hoja del Lunes (23 de novembre de 1964).

60. Vidal Alcover, Jaume. "Cuestiones ortográficas o dos y dos son cinco". [Baleares] (24 de novembre de 1964).

61. Enseñat, José. "Para Andraitx solamente «uno» es trascendental". Baleares (25 de novembre de 1964).

62. "Bizancio". Baleares (25 de novembre de 1964).

63. Pomar, Jaime. "Blai Bonet un socialista católico". Última Hora (28 de novembre de 1964).

64. Vidal Alcover, Jaume. "Ionesco entre nosotros". Baleares (11 de desembre de 1964).

65. Vidal Alcover, Jaume. "La rondalla de santa Bàrbara". Felanitx (12 de desembre de 1964). Nota: poema de Jaume Vidal.

66. Un setentón. "«La sal al coll»". Revista de Badalona (2 de gener de 1965). Nota: se cita Jaume Vidal a propòsit del pròleg que va fer a aquesta obra de Josep Gual.

67. Bolonio. "Monólogos. Poetas menores". Última Hora (20 de març de 1965).

68. Gafim."Disparates". Baleares (4 d'abril de 1965). Nota: parla de la 2a publicació apareguda a l'editorial Daedalus, els Desbarats de Villalonga.

69. Espinás, José M. "Jaume Vidal Alcover". Destino 1444 (10 d'abril de 1965).

70. Pizà, Toni. "El primer libro de una nueva editorial mallorquina". Baleares (14 d'abril de 1965).

71. Sureda Molina, Guillermo. "Lorenzo Villalonga publica un nuevo libro: «Desbarats»". Diario de Mallorca (21 d'abril de 1965).

72. "El primer título de una colección mallorquina". Baleares (21 d'abril de 1965).

73. Gafim. "Disparates". Baleares (21 d'abril de 1965).

74. Romeu (Ant. Sabater). "El libro mallorquín". Diario de Mallorca (23 d'abril de 1965). Nota: esmenta els Desbarats de Llorenç Villalonga i a Jaume Vidal com a editor.

75. "Nuevos libros mallorquines en el «Día del Libro»". Diario de Mallorca (23 d'abril de 1965).

76. Gafim. "Mumare, en Pere em toca". Baleares (24 d'abril 1965).

77. "El mundo relacionado con el libro, en sus más diversos aspectos". Baleares (24 d'abril de 1965).

78. "La «Fiesta del Libro» registró un aumento de ventas...". Baleares (24 d'abril de 1965).

79. Suau. "Hubo ambientación y se vendieron muchos libros". Diario de Mallorca (24 d'abril de 1965).

80. Vidal Alcover, Jaume. "A Catalina M. de la Paloma Ensenyat Alcover". Sóller (30 d'abril de 1965). Nota: poema de Jaume Vidal.

81. "Jaime Vidal Alcover y su «Pregó»". Perlas y Cuevas 95 (9 de maig de 1965). Nota: parla d'un pregó de Setmana Santa pronunciat per Jaume Vidal al convent de St. Agustí de Felanitx l'últim divendres de Passió.

82. Romaní. "Dos viatges per mar". Sóller (15 de maig de 1965).

83. Vidal Alcover, Jaume. "Cartas al director. Con todo respeto". Baleares (21 de maig de 1965).

84. Miró Lluli, J.M. "Los «Desbarats» de Lorenzo Villalonga". Diario de Mallorca (25 de maig de 1965).

85. Un diablo sin cojera. "Apostillas a la concesión de los primeros «Premios Ciudad de Manacor». Arriba (7 d'agost de 1965).

86. Vidal Alcover, Jaume. "Premios Ciudad de Manacor. Discurso del mantenedor Jaime Vidal Alcover, poeta y novelista". Perlas y Cuevas 101 (8 d'agost de 1965).

87. Vidal Alcover, Jaume. "Homenaje a María Antonia Salvá". Baleares (21 d'agost de 1965).

88. Vidal Alcover, Jaume. "Un libro de viajes". Baleares (26 d'agost de 1965). Nota: sobre Viatge a Cotiledònia de Tòfol Serra.

89. Vidal Alcover, Jaume. "La reina Cristina de Suecia". Baleares (1 de setembre de 1965). Nota: sobre la pel·lícula representada per Greta Garbo i la figura de la reina.

90. "Conferencia de Jaime Vidal Alcover". Diario de Mallorca (16 de novembre de 1965). Nota: sobre una conferència pronunciada a la Galeria Grifé i Escoda, coincidint amb l'exposició de "Collages" del pintor català Joan Soler-Jové. Aquesta conferència versà sobre la "Història dels collages".

91. "Conferencia de Jaime Vidal". Baleares (16 de novembre de 1965).

92. Picó, Manuel. "Vivir y crear. Esa vida... Exposiciones. Joan Soler Jové, en Grifé Escoda". Última Hora (16 de novembre de 1965).

93. M. "Jaime Vidal Alcover". [Baleares].


Informació