CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/27 Diversos II

(reg. 179)

·        B3.2.3/27.1 Al revers d'un bitllet de tren, esquema mecanoscrit (“Causes a USA: guerra freda, Hiroshima...”).

·        B3.2.3/27.2 En un petit paper, mecanoscrita, afirmació de Serrahima sobre Solitud (“No és una novel·la, només en té la forma externa, és un gran poema, amb un valor simbòlic”). Darrere, els noms de quatre personatges històrics catalans, manuscrits.

·        B3.2.3/27.3 En dos folis, anotacions manuscrites sobre història i sobre el “Torneig del rei de França”.

·        B3.2.3/27.4 En un foli, anotacions manuscrites diverses: un esquema o temari, sobre cançons (gloses, romanços, nadales, etc.), referències bibliogràfiques, etc.

·        B3.2.3/27.5 Final d'un esquema o temari manuscrit, sobre literatura catalana medieval.

·        B3.2.3/27.6, 27.7 En un foli, mecanoscrit, un comentari sobre la poesia d'Ausiàs March i una referència bibliogràfica (2 còpies).

·        B3.2.3/27.8 En un foli, llista mecanoscrita d'obres d'autors dels segles XV-XVI.

·        B3.2.3/27.9 En un foli, estructura mètrica de certes cançons o poesies (estramps, codolada, etc.) i enumeració de poemes d'Ausiàs March, segons a quin cicle amorós pertanyen o quin senyal duen (“Plena de Seny”, “Lir entre carts”, etc.).

·        B3.2.3/27.10 En una quartilla, esquema manuscrit en llapis de les característiques bàsiques de la poesia d'Ausiàs March.

·        B3.2.3/27.11 En un foli, d'una banda, arbre geneaològic i anys de regnat des d'Alfons I, fins Pere el Cerimoniós i citació de les quatre grans cròniques. A l'altra banda, relació manuscrita, en ordre cronològic dels fets biogràfics (incloent les obres escrites) més importants de Ramon Llull.

·        B3.2.3/27.12 En un foli, fragment d'un poema català medieval mecanoscrit.

·        B3.2.3/27.13 En una quartilla, llista del que semblen notes a peu de pàgina (referències bibliogràfiques, breus comentaris, etc.).

·        B3.2.3/27.14 En un sobre d’Òmnium Cultural, algunes anotacions manuscrites (un telèfon, una referència bibliogràfica, etc.).

·        B3.2.3/27.15 En un foli, llista manuscrita en llapis de gèneres poètics, pròpiament medievals (balada, dansa, viadeïra, tensó, planh, etc.).

·        B3.2.3/27.16 En una fitxa, referència bibliogràfica en alemany.

·        B3.2.3/27.17 En una fitxa, referències bibliogràfiques, en relació amb  Ponce de Torrella, quart Bisbe de Tortosa, fill de Guillem.

·        B3.2.3/27.18 En un bitllet de tren, hi ha mecanoscrit un fragment de De doctrina de compondre dictats i la referència bibliogràfica d'on l'ha extret.

·        B3.2.3/27.19 En un foli, certes anotacions, com alguns versos.

·        B3.2.3/27.20 En un foli, fragment d'un text mecanoscrit (“En aquest capítol de literatura didàctica, cal fer esment especial de...”). A l'altra banda, uns versos manuscrits, una llista de literats catalans dels segles XIV-XV i una llista de paraules.

·        B3.2.3/27.21 En un foli, una llista d'autors i obres de literatura catalana contemporània (Villalonga, Rodoreda, etc.).

·        B3.2.3/27.22 En una quartilla, un tros de temari manuscrit sobre literatura catalana.

·        B3.2.3/27.23 En un sobre, un esquema manuscrit sobre el Modernisme català.

·        B3.2.3/27.24 Còpia d'una carta de Victor Hugo a Wenceslas Ayquals de Izco, resident a Madrid, del 20 d’abril de 1866.

·        B3.2.3/27.25, 27.26 Còpia de dos articles de Victor Hugo: “La Fraternité”, publicat a Paris-Murcia (Journal publié au profit des victimes des inondations d'Espagne), el desembre de 1879, i “Grandeur du peuple espagnol”, publicat a Actes et paroles II durant l'exili de 1852-1870.

·        B3.2.3/27.27 Algunes notes en alemany sobre literatura grega clàssica, extretes d'un llibre del qual hi ha la referència.

·        B3.2.3/27.28 En un foli, una citació bibliogràfica i dues línies manuscrites.

·        B3.2.3/27.29 Relació mecanoscrita d'autors i obres de literatura castellana (Alarcón, Valera, Pérez Galdós, Cela, Delibes, etc.).

·        B3.2.3/27.30 En una quartilla, relació manuscrita, classificada per temes, d'obres de Pío Baroja.

·        B3.2.3/27.31 En un foli, entre d'altres coses, apunts de classe de literatura francesa (28 de novembre de 1958).

·        B3.2.3/27.32 En un foli, esquema d'història de la Grècia antiga manuscrit.

·        B3.2.3/27.33 En un petit full, esquema de literatura francesa.

·        B3.2.3/27.34 En un foli, apunts sobre “novel·la”.

·        B3.2.3/27.35 En un petit full, algunes referències bibliogràfiques, en relació amb la literatura espanyola.

·        B3.2.3/27.36 Llista manuscrita d'autors de literatura espanyola, nascuts a finals del XIX i inicis del XX.

·        B3.2.3/27.37 Esquema manuscrit sobre “San Agustín”.

·        B3.2.3/27.38 “Igor Fedorovitch Stravinsky: «Opera omnia»”: relació cronològica, mecanoscrita, de les obres d'aquest compositor.

·        B3.2.3/27.39 “Jacques Maritain: El sentit de la Poesia”: breu assaig mecanoscrit en una quartilla.

·        B3.2.3/27.40 En un full quadriculat, anotacions sobre literatura medieval (La chanson de Roland, etc.).

·        B3.2.3/27.41 Apunts sobre els escriptors Alberti, Salinas i Guillén.

·        B3.2.3/27.42 En una fitxa, llista dels símbols fonètics del castellà.

·        B3.2.3/27.43 Llista de literats, bàsicament italians, amb l'especificació dels anys de naixement i mort (ss. XIV-XVI).

·        B3.2.3/27.44 “El Renacimiento” i “La novela norteamericana contemporánea”: breus temaris mecanoscrits.

·        B3.2.3/27.45 “XI. El renacimiento español”: esquema mecanoscrit (3 pàgines).

·        B3.2.3/27.46 Llista (incompleta: falta l'inici) de termes relacionats amb la literatura, amb les seves definicions (“Verso amétrico y asonancia”, “Pragmatismo”, “Arte de mayorías”, etc.): 1 pàgina mecanoscrita i 7 pàgines manuscrites.

·        B3.2.3/27.47 Anotacions sobre literatura espanyola: modernisme, Generación del 27, etc.

·        B3.2.3/27.48 “Programme de l'agregation d'espagnol 1961”: temari en francès d'un curs de literatura espanyola.

·        B3.2.3/27.49 Una citació i uns versos en francès, manuscrits en un petit full.

·        B3.2.3/27.50 En dos petits fulls, esquema sobre “La Renaixença”.

·        B3.2.3/27.51 Text mecanoscrit en castellà de creació, en prosa i narrat en primera persona.

·        B3.2.3/27.52 Propaganda del Teatro Principal d'una obra de teatre: Fang, de Gabriel Fuster (2 de desembre de 1948). Darrere, tres anotacions sobre el llenguatge d'una obra.

·        B3.2.3/27.53, 27.54 A la fotocòpia de la primera pàgina d’Un hombre ejemplar, de Fernando Lázaro, llista manuscrita de 26 obres de Camilo José Cela. En un foli, la mateixa llista mecanoscrita.

·        B3.2.3/27.55 En un foli, anotacions diverses, en una cara, sobre so (“control”, “sonido de estudio”, etc.), a l'altra, una poesia, uns telèfons, etc.

·        B3.2.3/27.56 En un full quadriculat, un esborrany, manuscrit, d'una carta al director del Destino, criticant un article de Baltasar Porcel per la visió que dóna de la literatura escrita a Mallorca i, en concret, de Joan Alcover. A l'altra cara, hi ha l’esborrany del plànol d'un pis.

·        B3.2.3/27.57 Arbre geneaològic, des del primer marquès de Borrell, passant per Sunyer i Riquilda i fins a Martí I (2 pàgines).

·        B3.2.3/27.58 En un foli, anotacions bàsicament en francès: referències bibliogràfiques, adreces, etc.

·        B3.2.3/27.59 Un assaig sobre arquitectura mallorquina, mecanoscrit en fulls de l'arquitecte José Alcover, de Palma de Mallorca (3 pàgines).

·        B3.2.3/27.60 Notes manuscrites, preses del Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, sobre les Illes Balears, etc. (6 pàgines).

·        B3.2.3/27.61 Llista de noms i adreces anotats en fulls (2 quartilles i un foli), numerats del 24 al 28.

·        B3.2.3/27.62 Llista mecanoscrita de persones (3 pàgines).

·        B3.2.3/27.63 Esbós biogràfic (fragment) fet per encàrrec de la Delegació del Col·legi d'Enginyers Industrials (1 foli mecanoscrit).

·        B3.2.3/27.64 Escrit sobre literatura espanyola (1 foli manuscrit).

·        B3.2.3/27.65 Anotacions en un petit full, sobre literatura (referència de 2 estudis del segle XIX sobre cultura medieval i afirmació sobre Dante Alighieri, com a lligam entre el món Antic i el Modern).

·        B3.2.3/27.66 Esquema sobre “literatura hispanoromana” i literatura espanyola fins 1400.

·        B3.2.3/27.67 Pensaments anotats en un petit full extret d'una llibreta (30 de desembre de 1952).

·        B3.2.3/27.68 En una fitxa, descripció manuscrita, de dues línies.

·        B3.2.3/27.69 En una quartilla, arbre geneaològic amb la descendència de Bonaparte i Letizia Ramolino, i una adreça.

·        B3.2.3/27.70 En una targeta de Jaume Vidal Alcover, hi ha anotada una adreça i uns pensaments en relació amb l’home i la dona.

·        B3.2.3/27.71 Un arbre geneaològic i anotacions manuscrites sobre els Farnesi, els Gonzaga i els Medici.

·        B3.2.3/27.72 En una quartilla, manuscrit, unes reflexions sobre l'art, unes referències bibliogràfiques i unes citacions literals.

·        B3.2.3/27.73 “Notes sobre els mallorquins”: dues anècdotes mecanoscrites; una és la xiulada que va rebre Rubén Darío en fer l'afirmació que “Mallorca es un puñado de tierra catalana echado en medio del mar” i l'altra sobre les cançons per adormir que cantava una tal Francisca de Lloseta.

·        B3.2.3/27.74 Llista manuscrita de les obres de diversos autors de literatura espanyola, publicades als anys 1920, 1921, 1922 i 1923 i relació d'autors amb les seves dates de naixement (3 pàgines).

·        B3.2.3/27.75 Breus anotacions sobre A. Camus.

·        B3.2.3/27.76 Factura de Libros Ereso (30 d’octubre de 1953), amb uns versos i un comentari sobre Biel Alomar.

·        B3.2.3/27.77 Apunts mecanoscrits sobre l'ambient filosòfic a la Universitat de París al segle XII i altres apunts breus sobre filòsofs (2 pàgines).


Informació