CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/26 Recerques prèvies IV

(reg. 179)

·        B3.2.3/26.1 En un full quadriculat, extret d'una llibreta, notes manuscrites sobre la festa dels Jocs Florals de 1919 en què Carner va escollir la mare de Jaume Vidal Alcover com a Reina. A la part de darrere, una nota d'on es desprèn que un grup de professors, coordinats per un catedràtic de “F.C.”, s'encarreguen de l'edició de l'obra “P.C.C.” (28 d’octubre de 1988).

·        B3.2.3/26.2 Apunts d'història de la llengua espanyola, en alguns dels quals, s'especifica la data (23 de novembre i 6 de desembre de 1958 i 12 de març de 1959). El professor va ser Lapesa. En un dels fulls hi ha també apunts de fonètica espanyola, impartida per Bustos (8 quartilles).

·        B3.2.3/26.3 Quartilla amb anotacions en referència a la noblesa mallorquina.

·        B3.2.3/26.4 En una quartilla, notes preses en relació amb un article de Déhy del 24 de setembre de 1924.

·        B3.2.3/26.5 Notes mansucrites en quartilles quadriculades sobre Salvador Espriu.

·        B3.2.3/26.6 Material preparatori per l'edició a cura de Jaume Vidal Alcover del Poema satirich...: en un sobre, dues fotografies. Una és la fotografia de la primera pàgina d'una “nova edició, corregida i augmentada” del Poema Satirich, de l'any 1828 (p. 195 del llibre), i a l'altra, és una fotografia de la pàgina 198, amb una il·lustració, també corresponent al Poema Satirich, que té escrit, al peu del dibuix, “Bover. 23 oct. 1832”.

·        B3.2.3/26.7 Un sobre dirigit a Jaume Vidal Alcover, amb remitent de Josep-Antoni Baixeras, que conté una traducció al català, mecanoscrita, [de J.-A. Baixeras] d'un poema de Goethe, “Elegie” (23 pàgines). Conté, a més, fotocòpies de les pàgines de tres llibres diferents que contenen aquest poema: en alemany (a Die späte Lyrik, pàgines 381-385) i dues traduccions diferents en francès (a l'edició bilingüe L'Élégie de Marienband, pàgines 673-681 i 816 i a Poésies lyriques, pàgines 69-73).

·        B3.2.3/26.8 Fotocòpies de Gerard Genette, “Proust et le langage indirect”. Dins Figures II, Pàgines 223-294, que li va enviar un amic (“Pere”) de Barcelona, el 12 de febrer de 1982.

·        B3.2.3/26.9 Catàleg de llibres de la Fundació Bernat Metge (de l'Editorial Alpha, S.A.).

·        B3.2.3/26.10 “Catàleg General. 1970”, de l'Editorial Alpha.

·        B3.2.3/26.11 Full lexicogràfic, de la comissió coordinadora lexicogràfica de ciències. Número 7, Barcelona, abril de 1980.

·        B3.2.3/26.12 Joaquim Molas,  “Proust a Catalunya” (fotocòpies d'una revista).

·        B3.2.3/26.13 Marco de Poli, “Scuola e società”. La zanzara, Organo ufficiale dell'associazione studentesca pariniana (febrer de 1966).

·        B3.2.3/26.14 “Che cosa pensano le ragazze d'oggi?”. La zanzara, Organo ufficiale dell'associazione studentesca pariniana (febrer de 1966).

·        B3.2.3/26.15 Fotocòpia d'una carta mecanoscrita (novembre de 1985), dirigida a Teresa C., de la Universitat de Barcelona.

·        B3.2.3/26.16, 26.17 Dos fotocòpies de Teresa Cirillo, “Il cavalier cortese. La gesta di Tirant lo Blanc ripubblicate dopo 500 anni”. Il Mattino, 22 de setembre de 1990. En una d'elles, hi ha manuscrita l'adreça de Teresa Cirillo, de l'Istituto Universitario Orientale, de Nàpols.

·        B3.2.3/26.18 “Tavola sinottica de La Divina Commedia”.


Informació