Portada > Vida al campus > Serveis > Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) > On podeu cercar? > Llegats i donatius > B3.2.3/20 Conferència “El paborde Bartomeu Jaume de S'Arboçar” (setembre de 1964)

CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/20 Conferència “El paborde Bartomeu Jaume de S'Arboçar” (setembre de 1964)

(reg. 179)

·        B3.2.3/20.1 Targeta de Josep Capó, amb una nota segons la qual va fer arribar a Jaume Vidal Alcover, documentació sobre el Paborde Jaume.

·        B3.2.3/20.2 “Paborde Jaume” (5 quartilles mecanoscrites), de part de Bastard.

·        B3.2.3/20.3 Dos folis mecanoscrits on hi ha copiats fragments de diversos llibres parroquials, etc.

·        B3.2.3/20.4 “Sermones escritos del Rdo. D. Bartolomé Jaume del Arbossar Cañellas, Paborde de la Catedral” (21 quartilles mecanoscrites).

·        B3.2.3/20.5 “Arbre geneaològic (fragment) del llinatge dels Jaume del Arbossar, de Santa Maria del Camí, Mallorca. Transcripció del que escrigué el Rd. D. Bartomeu Jaume del Arbossar, Paborde de la Seu de Mallorca. Per la còpia, Andreu Bestard Mas. Octubre de 1962” (6 pàgines).

·        B3.2.3/20.6 “Paborde Jaume”, tres quartilles mecanocrites.

·        B3.2.3/20.7 “Manuscritos del Paborde Jaume”, una quartilla mecanoscrita d'Andrés Bastard  (29 d’agost de 1964).

·        B3.2.3/20.8 “Cohanegra del Paborde Jaume: Tomo I”, citacions mecanoscrites en una quartilla. 


Informació