CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/2 Fotocòpies diverses II

(reg. 176)

·   B3.2.3/2.1 Fotocòpia d'uns textos manuscrits per J. Alcover: “Traducción. Cornelio Nepoto, Vida de Ático”.

·   B3.2.3/2.2 Pàgina 70 d'una versió bilingüe de De rerum natura.

·    B3.2.3/2.3 Schädel, B. “Un Art poétique catalan du XVIe siècle”. Dins Mélanges Chabaucau. Erlangeu 1906. Pàgines 711-735.

·    B3.2.3/2.4 Fotocòpia d'una carta manuscrita de Juan Alcover a Gabriel Vidal (Palma, 22 d’octubre), que comenta certes lectures (2 pàgines).

·B3.2.3/2.5 Fotocòpia d'un text manuscrit (de 1550?, de Josep B. i ...?): “Cant del auctor de la exellentia del home inventor de totas las arts” (25 pàgines).

·    B3.2.3/2.6 Fotocòpia d'un text manuscrit: “Dedicatòria del transcriptor. Al molt Egregio Senyor, lo Senyor Conte de Ayamans”, firmada per Joaquim A.[?] Bover i “Cant del autor, de la exelencia del home inventor de totas las arts” (pàgines numerades, de la 2 a la 28).


Informació