CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3.2/7 Villalonga

 • B3.2.3.2/7.1, 7.2, 7.3 "La ciudad viva" (3 còpies d'una pàgina). Article escrit per Jaume Vidal Alcover, amb el pseudònim d'Euphorion, publicat en una secció que tenia aquest nom, a Diario de Mallorca, que parla de la traducció al castellà de Mort de Dama feta per Jaume Vidal Alcover (8 de maig de 1953 -en una de les còpies l'any està corregit per 1955-). (Escanejar 1 còpia)
 • B3.2.3.2/7.4, 7.5, 7.6 "La ciudad viva" (3 còpies de 2 pàgines). Article escrit per Jaume Vidal Alcover, publicat en una secció que tenia aquest nom, a Diario de Mallorca, que parla sobre Dhey [Llorenç Villalonga] (24 de juliol de 1953 -en una de les còpies l'any està corregit per 1955-). (Escanejar 1 còpia)
 • B3.2.3.2/7.7, 7.8, 7.9 "La ciudad viva" (3 còpies de 2 pàgines). Article escrit per Jaume Vidal Alcover, publicat en una secció que tenia aquest nom, a Diario de Mallorca (1 de gener de 1955). (Escanejar 1 còpia)
 • B3.2.3.2/7.10 "Recomanacions als col·laboradors de «Catalan Writing»". Escrit de la Institució de les Lletres Catalanes, amb motiu d'una col·laboració de Jaume Vidal Alcover (2 pàgines). (Davant dos fulls)
 • B3.2.3.2/7.11 Nota escrita a Jaume Vidal Alcover per part de l'agent literari Ute Körner de Moya (3 de juny de 1988), adjunta amb "tot el que té en referència a edicions estrangeres de Villalonga i també la «correspondència» amb Núria Folch": (Escanejar només nota escrita. Document complert només consultable en paper) 
  • "Ute Körner. Literary agent. Foreign Sales", llista de diversos literats -entre els quals hi ha Villalonga- amb les obres traduïdes a altres llengües.
  • Fotocòpia de les tapes i primeres pàgines d'una traducció en norueg de Bearn, de Llorenç Villalonga, publicada per Gyldendal Norsk Forlag, d'Oslo, el 1987.
  • Fotocòpia de les tapes i primeres pàgines d'una traducció en francès: Villalonga, Llorenç. Béarn ou le cabinet des poupées de cire. París: Acropole 1986.
  • Fotocòpia de les tapes i primeres pàgines d'una traducció en anglès: Villalonga, Llorenç. The doll's room. Londres: Andre Deutsch 1987.
  • Fotocòpia de les tapes i primeres pàgines d'una traducció en anglès: Villalonga, Llorenç. Bearn. Madrid: Iberia 1986.
  • Fotocòpia de les tapes i primeres pàgines d'una traducció en castellà: Villalonga, Llorenç. Bearn. Madrid: Iberia 1986.
  • Carta de Maria Folch a Ute Körner (març de 1988), on hi ha una relació de les existències i vendes de llibres de Villalonga (2 pàgines).
  • Carta de Maria Folch, de Club Editor, a Ute Körner (29 de novembre de 1986). Hi ha una relació de les obres de Llorenç Villalonga publicades per aquesta editorial i els exemplars que en queden (2 pàgines).
  • Fotocòpia d'una llista manuscrita de les diverses publicacions (traduccions o no) d'obres de Llorenç Villalonga.
 • B3.2.3.2/7.12, 7.13 Entrevista manuscrita de Jaume Vidal Alcover a Villalonga "con motivo de la aparición de Bearn o la Sala de las Muñecas" (4 quartilles) i una altra entrevista amb motiu de la publicació de Falses Memòries de Salvador Orlan (3 folis). (Tot)
 • B3.2.3.2/7.14 Còpia de l'acta dels premis Ciutat de Barcelona (1956) de novel·la, en què Llorenç Villalonga va estar a punt de ser el guanyador amb Bearn, però va quedar darrere de la guanyadora Mercedes Salisachs amb Una mujer llega al pueblo (3 pàgines). (Tot)
 • B3.2.3.2/7.15 "Bibliografia" detallada de Llorenç Villalonga (5 pàgines mecanoscrites) i sobre Llorenç Villalonga i literatura de Mallorca (2 pàgines). (Tot)
 • B3.2.3.2/7.16 "Pròleg" (Tarragona/Barcelona, juny de 1977). Mecanoscrit original (29 pàgines) per al pròleg del llibre de Jaume Vidal Alcover Llorenç Villalonga i la seva obra. (Davant dos fulls. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/7.17 "Llorenç Villalonga en la seva obra". Mecanoscrit original (9 pàgines) d'un article recollit amb el mateix títol al llibre de Jaume Vidal Alcover Llorenç Villalonga i la seva obra. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/7.18 "La darrera novel·la d'en Llorenç Villalonga" (1956). Mecanoscrit original (3 pàgines) d'un article recollit amb el mateix títol al llibre de Jaume Vidal Alcover Llorenç Villalonga i la seva obra. (Escanejar 1 còpia. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/7.19, 7.20 "Llorenç Villalonga i la seva obra" (Madrid, maig de 1967). Mecanoscrit original (dues còpies de 4 i 5 pàgines). (Escanejar 1 còpia. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/7.21, 7.22 "La novel·la de Palmira". Mecanoscrit original (dues còpies de 4 pàgines) d'un article publicat a Baleares (22 de novembre de 1952) i recollit al llibre de Jaume Vidal Alcover Llorenç Villalonga i la seva obra. (Escanejar 1 còpia. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/7.23, 7.24, 7.25 "Petita història de «Fedra» les seves versions" (1955). Mecanoscrit original d'aquest article que també es recull amb el mateix títol a Llorenç Villalonga i la seva obra. El mecanoscrit ocupa onze pàgines i adjunta tres pàgines de notes. També adjunta una traducció al castellà de l'article. (Escanejar primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/7.26, 7.27 "La gran batuda" (1968). Mecanoscrit original d'un article (2 còpies de 5 pàgines) recollit amb el mateix títol al llibre de Jaume Vidal Alcover Llorenç Villalonga i la seva obra. (Escanejar B3.2.3.2/7.27)
 • B3.2.3.2/7.28, 7.29, 7.30 "Llorenç Villalonga o la intel·ligència". Mecanoscrit original (3 còpies de 3 pàgines) d'un article publicat a Baleares (20 d'abril de 1961) i recollit al llibre de Jaume Vidal Alcover Llorenç Villalonga i la seva obra. (Escanejar B3.2.3.2/7.30)
 • B3.2.3.2/7.31 "Llorenç Villalonga i la seva obra". Mecanoscrit original d'un article (8 pàgines) recollit amb el mateix títol al llibre de Jaume Vidal Alcover Llorenç Villalonga i la seva obra.  (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/7.32, 7.33, 7.34 "Llorenç Villalonga va parlar ahir sobre «La col·laboració literària»" (dues còpies de 2 pàgines i una de 3 pàgines). Mecanoscrit original d'un article publicat a Baleares (30 d'abril de 1953). (Escanejar B3.2.3.2/7.34)
 • B3.2.3.2/7.35 "Apèndix. L'obra de Miquel Villalonga" (18 pàgines). Conferència pronunciada dins el cicle "Aula de Novel·la", a la Casa Catalana de la Ciutat de Mallorca (gener de 1986) i possiblement publicada com a "Apèndix" d'algun llibre.  (Escanejar primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/7.36 "Mallorca a escena. 1. Los Desbarats de Llorenç Villalonga" (2 pàgines mecanoscrites). (Escanejar primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/7.37, 7.38 "Els disbarats de «El Club dels novel·listes»" (Tarragona, 31 d'octubre de 1975). Article mecanoscrit (2 còpies de 13 i 10 pàgines). (Escanejar B3.2.3.2/7.38)
 • B3.2.3.2/7.39, 7.40 "Llorenç Villalonga i la seva darrera novel·la". Mecanoscrit original (2 còpies de 2 pàgines) d'un article publicat a Baleares (15 de novembre de 1956). (Escanejar B3.2.3.2/7.40)
 • B3.2.3.2/7.41 "La novel·la de Llorenç Villalonga". Mecanoscrit original (17 pàgines) d'una conferència pronunciada a la Casa Catalana, de Palma, en les sessions de l'Aula de Novel·la del 1967 i recollida al llibre de Jaume Vidal Alcover Llorenç Villalonga i la seva obra. (Escanejar primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/7.42, 7.43 "L'obra recent de Llorenç Villalonga". Mecanoscrit original d'un article (13 pàgines i còpia amb variacions de les 3 pàgines inicials) recollit amb el mateix títol al llibre de Jaume Vidal Alcover Llorenç Villalonga i la seva obra. (Escanejar dues primeres pàgines d'1 còpia. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/7.44 Article mecanoscrit sense títol sobre Llorenç Villalonga (2 pàgines). (Tot)
 • B3.2.3.2/7.45, 7.46 "Mallorca i els mallorquins. La darrera edició de Mort de Dama", Mecanoscrit original d'un article publicat a Diario de Mallorca en quatre parts (1, 18 i 30 de març de 1966) (dos còpies). (Tot)
 • B3.2.3.2/7.47 "Mallorca y los mallorquines. La última edición de Mort de Dama. Article mecanoscrit traduït al castellà i dividit en quatre parts. (Escanejar dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/7.48 "Mallorca y los mallorquines. La última edición de Mort de Dama". Còpia de l'article descrit al punt anterior, aquest només amb les tres primeres parts. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/7.49, B3.2.3.2/7.50 "Mallorca y los mallorquines. Los judíos, de R. Peyrefitte". Article mecanoscrit (3 pàgines, dues còpies). (Escanejar dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/7.51 "Notes" a algun llibre o article sobre Llorenç Villalonga (8 pàgines). (Escanejar dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/7.52 Fragment mecanoscrit sobre Villalonga. (Davant)
 • B3.2.3.2/7.53 Exemplar de la revista Pajaritas de Papel, número 1 (Mallorca, 1951), on hi ha un fragment d'una narració de Miguel Villalonga: "El tranvía que no llegó a marchar" (pàgines 3-6) i "Tres poemas a tres capitales europeas", de Dhey [Llorenç Villalonga] (pàgines 8-9). (Escanejar pàgines 3-6 i 8-9)
 • B3.2.3.2/7.54 En un petit paper, breus anotacions manuscrites sobre Llorenç Villalonga. (Davant)
 • B3.2.3.2/7.55 En un full, llista manuscrita d'obres de Llorenç Villalonga.  (Davant i darrera) 
 • B3.2.3.2/7.56 Manuscrits sobre M.V. [Miguel Villalonga] (6 quartilles) i un diàleg manuscrit entre Llorenç Villalonga i Jaume Vidal Alcover, sobre Miguel Villalonga (2 quartilles). (Tot)
 • B3.2.3.2/7.57 En una quartilla, anotacions sobre Miguel Villalonga (obres escrites, etc.) i un poema manuscrit. (Davant i darrera)
 • B3.2.3.2/7.58 "Lorenzo Villalonga". Dades biogràfiques i bibliogràfiques d'aquest autor en un punt de llibre. (Davant i darrera)
 • B3.2.3.2/7.59 "Vicisitudes de La Muerte de una Dama". Text manuscrit (4 quartilles en un sobre). (Tota la carta)
 • B3.2.3.2/7.60 "Nit de noces a l'any 2000". Text manuscrit en una quartilla. (Tot)
 • B3.2.3.2/7.61 Text fragmentari, manuscrit, en relació amb l'edició de l'Obra Completa de Llorenç Villalonga (1 quartilla). (Tot)
 • B3.2.3.2/7.62 Llista manuscrita d'obres de Llorenç Villalonga i una breu nota firmada per Llorenç Villalonga: "Concedo una opción para mi gran obra «Rosa y Negro». Palma, 6-10-64". (Tot)
 • B3.2.3.2/7.63 Llista de noms als quals es fa correspondre una altra llista de noms [de personatges i actors] en dues quartilles manuscrites. (Tot)
 • B3.2.3.2/7.64 Manuscrit sobre Llorenç Villalonga, amb motiu de la publicació de Desbarats, en una quartilla. (Tot)
 • B3.2.3.2/7.65 En un foli, anotacions manuscrites sobre certes característiques lingüístiques i ortogràfiques d'algun text en mallorquí. (Tot)
 • B3.2.3.2/7.66 Poema manuscrit de quatre estrofes ("Darrera les finestres, des del Café Royal..."). (Tot)
 • B3.2.3.2/7.67 "Bibliografia de Llorenç Villalonga" (dos pàgines mecanoscrites). (Tot)
 • B3.2.3.2/7.68 Anotació manuscrita dels actors i director que van representar teatralment Bearn al Palau de la Música (19 de desembre de 1962). Possiblement aquesta informació fou extreta d'una crítica de Jordi Carbonell a Serra d'Or, núm. 2 (febrer de 1962). (Tot)
 • B3.2.3.2/7.69 Programa de la representació teatral d'"Aquil·les o l'impossible", de Llorenç Villalonga, al Teatre Principal de Valls (1, 2, 8 i 9 de novembre de 1975). A l'interior, en un foli, la lletra de l'última cançó de l'espectacle mecanoscrita. (Coberta. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/7.70 Invitació del director general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya i del degà de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona a «Expo-conservació d'objectes d'art» (Barcelona, maig de 1982). Darrere, una relació mecanoscrita d'obres de Llorenç Villalonga, classificades per cicles. (Davant i darrera)
 • B3.2.3.2/7.71 Retalls de diari: (Tots el retalls)
 • 1. Villalonga, Lorenzo. "Pequeño diccionario". Perlas y Cuevas 210 (15 de juny de 1968): 3 pàgines.
 • 2. "Lorenzo Villalonga, homenajeado por Diario de Mallorca". Diario de Mallorca (9 de maig de 1971).
 • 3. Villalonga, Lorenzo. "En pro de la cultura catalana".
 • 4. Villalonga, Miguel. "El centenario de Doña Obdulia".
 • 5. Villalonga, Lorenzo. "Síntomas de mutación". (17 de novembre de 1967).
 • 6. "«Dhey» explica su conferencia y algo más". Baleares (29 d'abril de 1954).
 • 7. "El actual panorama literario mallorquín enjuiciado por Miguel Dolç". Baleares (24 de setembre de 1950).
 • 8. Fuster, J. "El mundo de Lorenzo Villalonga". Levante (22 d'agost de 1953).
 • 9. Dhey [pseudònim de Llorenç Villalonga]. "Carta a Blay Bonet". Baleares (5 de febrer de 1953).
 • 10. Gafim. "«Mort de Dama» en su última salida". Baleares (29 de juliol de 1954).
 • 11. "Bibliografía. Llorenç Villalonga. «Mort de Dama»". Editorial Selecta, Barcelona".(1 de juliol de 1954).
 • 12. "Doscientos mil volúmenes catalanes". Destino (9 d'octubre de 1954).
 • B3.2.3.2/7.72 En una quartilla, anotacions diverses, sobre Bearn, sobre el "Recull de Contes Balears", sobre un comentari de Tòfol Serra, etc. (1 quartilla). (Davant i darrera)
 • B3.2.3.2/7.73 Text manuscrit sobre Llorenç Villalonga (1 foli). (Tot)
 • B3.2.3.2/7.74 En un petit full, manuscrita, una citació extreta de Rafael Conte, "Informaciones" (28 d'octubre de 1967). (Davant)
 • B3.2.3.2/7.75 En un full d'una agenda, una llista manuscrita d'obres de Llorenç Villalonga. (Davant)
 • B3.2.3.2/7.76 En un full d'una agenda, una referència bibliogràfica manuscrita. (Davant)
 • B3.2.3.2/7.77 Breu text manuscrit sobre Llorenç Villalonga (una quartilla). (Davant i darrera)
 • B3.2.3.2/7.78 Llista manuscrita d'idees destacables de cert llibre i les pàgines corresponents on es poden trobar. Fragment manuscrit sobre la llengua de Llorenç Villalonga (una quartilla quadriculada). (Davant i darrera)
 • B3.2.3.2/7.79 Llista manuscrita d'obres de Llorenç Villalonga. (Davant i darrera)
 • B3.2.3.2/7.80 En una quartilla, anotacions i comentaris de certs aspectes de l'obra de Villalonga. (Davant)
 • B3.2.3.2/7.81 Nota manuscrita de Manuel, del Consulat General de la República Dominicana a Llorenç Villalonga (28 de juny de 1954), juntament amb un retall de diari amb una breu nota: "Mort de Dama, por Lorenzo Villalonga (Editorial Selecta. Barcelona, 1954)". (Davant)
 • B3.2.3.2/7.82 Vidal, Jaume. "Lorenzo y Miguel Villalonga en su vida y en su obra" (pàgines 89-93). (Tot)
 • B3.2.3.2/7.83 Vidal Alcover, Jaume. "La Novel·la de Llorenç Villalonga". Lluc 591 (juny de 1970). Reproducció d'una conferència pronunciada a la Casa Catalana, de Palma, en les sessions de l'Aula de Novel·la de 1967. Posteriorment, aquest article fou recollit també al llibre de Jaume Vidal Alcover Llorenç Villalonga i la seva obra. (Tot)

Informació