Portada > Vida al campus > Serveis > Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) > On podeu cercar? > Llegats i donatius > Articles i treballs de Jaume Vidal Alcover sobre Llorenç Villalonga i fotocòpies de premsa

CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióArticles i treballs de Jaume Vidal Alcover sobre Llorenç Villalonga i fotocòpies de premsa

 • B3.2.3.2/6.1 Article mecanoscrit, amb forma de peça teatral. A sobre, hi ha manuscrit: "Pròleg Desbarats de Ll. Villalonga". Tanmateix, no coincideix amb el pròleg de Jaume Vidal Alcover al llibre de Villallonga. (Tot)
 • B3.2.3.2/6.2 "Un text inèdit de Llorenç Villalonga". Reproducció de Nit de noces a l'any 2000, de Llorenç Villalonga (1 pàgina) i "Notes" (5 pàgines). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.3 Article mecanoscrit de Jaume Vidal Alcover sobre el concepte de poesia de Llorenç Villalonga. (Tot)
 • B3.2.3.2/6.4 "Tres il·lustracions villalonguianes" (3 pàgines mecanoscrites). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.5 Text mecanoscrit per a una conferència dictada en una sessió en homenatge a Llorenç Villalonga, després de la seva mort (3 pàgines). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.6 Còpia mecanoscrita d'escrits de Miguel Villalonga (2 pàgines). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.7 Article mecanoscrit sobre el món de Bearn de Llorenç Villalonga (5 pàgines). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.8 Article mecanoscrit sobre Llorenç Villalonga (2 pàgines). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.9 "Memòria cordial de Llorenç Villalonga", article mecanoscrit amb motiu de la seva mort (Barcelona, 28 de gener 1980). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.10 "Pequeña y amable historia de esta novela". Article que parla de la publicació en castellà de Mort de Dama (6 pàgines mecanoscrites, falta el final). Darrere, un poema manuscrit: "Fill escàpol, fill meu, ànima meva..." (11 de febrer de 1963). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.11 "Mort de Dama", article mecanoscrit en castellà que podria ser un esborrany per a un pròleg (3 pàgines). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.12 En una quartilla, anotacions preses, possiblement durant la lectura, de Mort de Dama. (Davant i darrera)
 • B3.2.3.2/6.13 "Llorenç Villalonga", article mecanoscrit a Tarragona, el 14 juny de 1988 (5 pàgines). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.14 "Llorenç Villalonga (fitxa biogràfica)", relació mecanoscrita de fets ordenats cronològicament (3 pàgines). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.15 "Bibliografia" de Llorenç Villalonga (11 pàgines mecanoscrites).
 • B3.2.3.2/6.16 "Llorenç Villalonga (tria d'una mostra literària significativa)" i a continuació una molt breu nota biogràfica de Jaume Vidal Alcover. (Davant)
 • B3.2.3.2/6.17 Una carta d'Isidor Cònsul, cap de redacció de Catalan Writing, publicació de la Institució de les Lletres Catalanes, de la Generalitat de Catalunya, on demana a Jaume Vidal Alcover que enviï els textos que hem assenyalat en aquest punt, per al número 2 d'aquesta revista de difusió de la literatura catalana, en el qual es vol incloure un dossier sobre l'obra de Llorenç Villalonga. (Davant)
 • B3.2.3.2/6.18 "Per una edició definitiva de l'obra completa de Llorenç Villalonga", article mecanoscrit (1983, 4 pàgines). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.19 Lluís Bassets, "Villalonga escribió 'Bearn' y buena parte de su obra en castellano, según Baltasar Porcel". El País (21 de març de 1983).  (Davant)
 • B3.2.3.2/6.20 "Villalonga y el idioma de su «Bearn»", article mecanoscrit, en resposta de l'article de Lluís Bassets, que acabem de comentar. (Escanejar dues pàgines)
 • B3.2.3.2/6.21 "Llorenç Villalonga y su mundo" (2 pàgines mecanoscrites). (Escanejar dues pàgines)
 • B3.2.3.2/6.22 "Notes a La «Virreyna»" (2 pàgines mecanoscrites). (Escanejar dues pàgines)
 • B3.2.3.2/6.23 "La societat mallorquina en l'obra de Llorenç Villalonga", sembla el text per a una comunicació o conferència que hagués de ser publicada (Barcelona, 21-22 de març de 1981, 26 pàgines). (Dues primeres pàgines)
 • B3.2.3.2/6.24, 6.25 "El meu Llorenç Villalonga" (2 còpies mecanoscrites de 3 pàgines). (Tot 1 còpia)
 • B3.2.3.2/6.26 "La solitud de Llorenç Villalonga", datat a Barcelona el 28 de gener de 1980 (3 pàgines mecanoscrites). Original mecanoscrit de l'article publicat, sota aquest mateix títol, a Diario de Mallorca (1 de febrer de 1980). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.27 "Lorenzo y Miguel en su vida y en su obra" (11 pàgines mecanoscrites). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.28 "Llorenç Villalonga i la seva darrera novel·la" (15 de novembre de 1956, 3 pàgines mecanoscrites). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.29 "Llorenç Villalonga", escrit de tipus biogràfic (2 pàgines mecanoscrites). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.30 "Llorenç Villalonga i la seva obra" (Madrid, maig de 1967, 5 pàgines mecanoscrites). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.31 "Mallorca a escena. 1. Els Desbarats de Llorenç Villalonga" (2 pàgines mecanoscrites). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.32 "Lectures i relectures. Les últimes novel·les de Llorenç Villalonga", datat el 20 de novembre de 1969 (2 pàgines mecanoscrites). Article publicat a El Correo Catalán. (Tot)
 • B3.2.3.2/6.33 "Mort de Dama és una novel·la...": article sobre Mort de Dama (10 pàgines) i "Mort de Dama. Bibliografia" (2 pàgines). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.34 "Mort de Dama entre «les Millors Obres de la Literatura Catalana»" (3 pàgines mecanoscrites). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.35 Vilà Folch, Joaquim. "Mort de dama, l'inici de la dinamització teatral". Avui (26 de febrer de 1981). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.36 Capmany, M. Aurèlia. "Una dama que no mor". Avui (22 de febrer de 1981). (Davant 2 pàgines)
 • B3.2.3.2/6.37 Mesquida, Biel. "Literalment i en tots els sentits". Diario de Mallorca (8 de febrer de 1981). (Davant)
 • B3.2.3.2/6.38 Vidal Alcover, Jaume. "L'autoritat d'una dama que es mor". Hoja del lunes (2 de març de 1981). (Davant)
 • B3.2.3.2/6.39 Garrido, Carlos. "Villalonga, llevado al teatro". (Davant)
 • B3.2.3.2/6.40 "B. L'abillament literari". Part d'un text més llarg sobre Villalonga (pàgines 67-74 mecanoscrites). (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/6.41 "Llorenç Villalonga va parlar ahir sobre «la col·laboració literària»" (pàgines 113-115 mecanoscrites). Article publicat a Baleares (30 d'abril de 1953). (Davant 3 fulls)
 • B3.2.3.2/6.42 "La ciudad viva". Article escrit per Jaume Vidal Alcover, amb el pseudònim d'Euphorion, publicat en una secció que tenia aquest nom, a Diario de Mallorca (8 de maig de 1953, pàgina 116). (Davant)
 • B3.2.3.2/6.43 "La ciudad viva" (pàgines 117-118). Article escrit per Jaume Vidal Alcover, publicat en una secció que tenia aquest nom, a Diario de Mallorca (24 de juliol de 1953). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.44 "La ciudad viva" (pàgines 119-120). Article escrit per Jaume Vidal Alcover, publicat en una secció que tenia aquest nom, a Diario de Mallorca (1 de gener de 1955). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.45 "Llorenç Villalonga i la seva darrera novel·la" (pàgines 135-137). Article publicat a Baleares (15 de novembre de 1956). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.46 "Llorenç Villalonga [solapa a la reparata de la meva traducció castellana de Mort de Dama]" (1962, pàgines 144-145). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.47 "Llorenç Villalonga, Obres completes" (pp. 157bis-1575). Article amb motiu de la publicació de les Obres completes de Llorenç Villalonga, publicat a Diario de Mallorca (1 de desembre de 1966). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.48 "Lectures i relectures. Les últimes novel·les de Llorenç Villalonga: La gran batuda" (pàgines 202-203). Article publicat a El Correo Catalán (20 de novembre de 1969). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.49 "Mallorca a escena. Els Desbarats de Llorenç Villalonga" (1971). Pàgines 204-205. (Tot)
 • B3.2.3.2/6.50 "Apèndix. L'obra de Miquel Villalonga" (pàgines 216-233). Conferència pronunciada dins el cicle "Aula de Novel·la", a la Casa Catalana de la Ciutat de Mallorca (gener de 1986) i possiblement publicada com a "Apèndix" d'algun llibre. (Tot)
 • B3.2.3.2/6.51 "Notes disperses" (3 pàgines mecanoscrites). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.52 "Llorenç Villalonga, Obres completes". Article amb motiu de la publicació de les Obres completes de Llorenç Villalonga, publicat a Diario de Mallorca (1 de desembre de 1966). (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B3.2.3.2/6.53 "Notes del 1976". Sis pàgines mecanoscrites de notes sobre l'obra de Llorenç Villalonga. (Tot)
 • B3.2.3.2/6.54 Pàgina solta, amb un fragment d'un text mecanoscrit sobre Llorenç Villalonga. (Davant)
 • B3.2.3.2/6.55 Vidal Alcover, Jaume. "Lecturas y relecturas. Las últimas novelas de Llorenç Villalonga". El Correo Catalán (20 de novembre de 1969). (Davant)
 • B3.2.3.2/6.56 Fitxa amb anotacions sota el títol "Veritat". (Davant i darrera)
 • B3.2.3.2/6.57 Notes i esborranys per a la traducció castellana de Mort de dama, de Llorenç Villalonga (7 quartilles i 3 folis). (Tot)
 • B3.2.3.2/6.58 Mecanoscri per a la "Nota final" del llibre de Jaume Vidal Alcover Llorenç Villalonga i la seva obra. (Davant 2 pàgines)

Informació