CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/18 Recerques prèvies II

(reg. 178)

·        B3.2.3/18.1 Una pàgina d'un calendari de paret (febrer de 1978). Darrere, un poema “A Sara...” i dues sentències.

·        B3.2.3/18.2 En un foli poema (o fragment) mecanoscrit. Manuscrit, tot un seguit de paraules que comencen per “quer-”.

·        B3.2.3/18.3 Invitació de l'alcalde de Barcelona a una obra de teatre (maig de 1983). Llista manuscrita de llocs (ciutats, regions...) d'Itàlia.

·        B3.2.3/18.4 Invitació de l'Editorial Bruguera, SA a la presentació d'una novel·la (Barcelona, octubre de 1983). Hi ha alguna frase manuscrita.

·        B3.2.3/18.5 Cinc petits fulls que semblen extrets d'una llibreteta d'Assegurances Huguet Monné (Reus). En el primer, unes anotacions, entre les quals apareixen els noms de Rembrandt i O'Searles. En un altre, hi ha quatre versos (“En poc temps es mustiaren els alegres gladiols...”). Al tercer full, també hi ha un text manuscrit, en prosa, que parla dels gladiols (“Hi havia uns gladiols blancs...”). El quart té, manuscrita, una adreça, i el cinquè un breu escrit (“Anava volant de Reus en reus...”).

·        B3.2.3/18.6 En una quartilla, anotats diversos títols de llibres de Guillem d'Efak.

·        B3.2.3/18.7 Tiquet per a un “Almuerzo de Hermandad en el «Dia de la Provincia 1976»”, organitzat per la Diputació Provincial de Tarragona (14 de novembre de 1976). Darrere, manuscrits, una seguit de números, sota “AC manquen”.

·        B3.2.3/18.8 Invitació de l'Obra Cultural de la Caixa de Pensions a la presentació d'una exposició (desembre de 1985). Darrere hi ha manuscrit:    “- Sí, com un home ric. Almenys jo -accentuà- faré el que voldré!”.

·        B3.2.3/18.9 Relació manuscrita d'obres o documents diversos del segle XVIII, bàsicament, amb l'especificació del volum i les pàgines on es devien trobar o que li devien interessar (3 quartilles).

·        B3.2.3/18.10 En un foli, algunes anotacions sobre poesia trobadoresca: uns versos copiats i alguna referència bibliogràfica.

·        B3.2.3/18.11 En un foli, diverses anotacions, com tres llistes de paraules, sota els títols “val.[encià]”, “cast.[ellà]” i “mall.[orquí]”.

·        B3.2.3/18.12 En un tros de paper, citacions copiades d'algun llibre, segons un interès d'anàlisi lingüística, amb l'especificació de les pàgines.

·        B3.2.3/18.13 Globus de vinyeta de còmic, retallat, on hi diu “Estimem molt l'excel·lentíssim Vidalum!”.

·        B3.2.3/18.14 Fitxes o esquemes, segurament per donar classes de literatura medieval.

·        B3.2.3/18.15 En una targeta de DOPESA, manuscrita una referència bibliogràfica, un telèfon i la data d'una conferència.

·        B3.2.3/18.16 En tres fulls de calendari de taula, una llista de títols d'obres diverses de la primera meitat del XX, una llista d'autors dels XIX, amb les dates de naixement i mort i en l'últim full, una llista d'obres de diversos autors del XIX.

·        B3.2.3/18.17 Trenta-tres fitxes amb referències bibliogràfiques de llibres sobre literatura, molts, específicament, sobre teatre i molts d'aquests en francès.

·        B3.2.3/18.18 En una fitxa, “La independència”: relació d'emirs i califes que van governar a al-Andalus.

·        B3.2.3/18.19 Fitxa amb diverses referències bibliogràfiques manuscrites.

·        B3.2.3/18.20 Fitxa amb una llista manuscrita dels “Libros sagrados” i dels “Concilios ecuménicos”.

·        B3.2.3/18.21 Fitxa amb anotacions manuscrites sota el títol “Arlequí”.

·        B3.2.3/18.22 Fitxa amb una llista de títols d'obres, bàsicament del XVIII i franceses.

·        B3.2.3/18.23 Tres bitllets de tren usats com a fitxes: 2 amb una llista mecanoscrita d'obres de Bertolt Brecht. L'altre, conté tres referències bibliogràfiques manuscrites d'estudis en relació amb la literatura clàssica.

·        B3.2.3/18.24 Apunts de llengua italiana, mecanoscrits en quartilles (19 pàgines), una d'elles datada a 28 de març de 1955.

·        B3.2.3/18.25 En un full quadriculat, referències bibliogràfiques de llibres en italià d'història de la literatura italiana i l'adreça de l'Istituto Italiano di Cultura.

·        B3.2.3/18.26 En una quartilla quadriculada, algunes notes sobre autors de literatura italiana.

·        B3.2.3/18.27 Un fragment d'una obra literària italiana en vers, mecanoscrita.

·        B3.2.3/18.28 Apunts mecanoscrits de fonètica francesa (6 pàgines).

·        B3.2.3/18.29 Poema manuscrit, en francès, de Lamartin: “Le Vallon”.

·        B3.2.3/18.30 Poema de Brossa, mecanoscrit en un paper: “Intranscendència”.

·        B3.2.3/18.31 “Biblioteca Central. Bibliografia sobre història de Mallorca”: referències bibliogràfiques mecanoscrites i, a continuació, uns apunts sobre “La Gran Reconquista del s. XIII y la repoblación” (2 còpies de 4 pàgines). L'esborrany manuscrit del mateix (2 pàgines). “Las casas de Mallorca”: llista de les cases senyorials de Mallorca, “copiado del tomo 14 de [?] del Sr. Bover. Palma, 3 abril 1861”.

·        B3.2.3/18.32 En una funda per a bitllets de tren o d'avió, llista manuscrita: relació de pàgines i noms de sants i, més endavant, de personatges històrics.

·        B3.2.3/18.33 Targeta-invitació d'Els Amics de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona a l'acte d'entrega del “Premi ADB 1986”. Darrere, hi ha una llista manuscrita, semblant  a la del document descrit anteriorment.

·        B3.2.3/18.34 Poemes i fragments d'obres del Marquès de Santillana, mecanoscrits (4 pàgines): “Serranilla I”, “Serranilla IX”, “Villancico”, “Canción”, “Dezir”, “Comedieta de Ponza” i “Diálogo de Bias contra la Fortuna”.


Informació