CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/14 Recerques prèvies I

(reg. 178)

·        B3.2.3/14.1 Llista manuscrita d’obres dels seixanta

·        B3.2.3/14.2 Nota de l'Editorial Moll. Darrere, una llista de noms d'autors nascuts en l'últim quart del XIX.

·        B3.2.3/14.3 En una quartilla, anotacions diverses, moltes de tema religiós; també hi ha una llista de noms.

·        B3.2.3/14.4 “Hombres ilustres ante la naturaleza”: diverses citacions en relació amb la naturalesa de personalitats ben diverses (Darwin, Scheistzer, Tolstoi, etc.), mecanoscrites.

·        B3.2.3/14.5 Fotocòpia d'un fragment d'una carta de Llorenç Villalonga a Jaume Vidal Alcover (Palma, 16 de desembre de 1968), publicada en un article d’El Correo Catalán (10 d’octubre de 1982).

·        B3.2.3/14.6 Una cançó o poema mallorquí i apunts sobre la conquesta de Mallorca. Una llista de paraules en llatí.

·        B3.2.3/14.7 Llista mecanoscrita de llibres ben diversos.

·        B3.2.3/14.8 Citacions extretes d'un article: “Proust i els medis socials”. Revista de Catalunya XV, número 81 (1934). A l'altra cara del full, “Proust”: referències bibliogràfiques mecanoscrites de llibres i articles en català.

·        B3.2.3/14.9 Targeta-invitació del Centre Excursionista de Catalunya i l'Editorial Pòrtic. Darrere, diverses anotacions manuscrites sobre Proust, com per exemple, una llista d'obres seves.

·        B3.2.3/14.10 Anotacions diverses sobre literatura, manuscrites en un foli.

·        B3.2.3/14.11 Invitació del president de la Diputació de Barcelona (desembre de 1981). Darrere, un esquema manuscrit en relació amb Curial e Güelfa.

·        B3.2.3/14.12 Llista de gèneres o modes literaris, extret d'un llibre de Northrop Frye del qual hi ha la referència.

·        B3.2.3/14.13 En un petit full, tres referències bibliogràfiques d'un mateix article.

·        B3.2.3/14.14 En un foli, llista manuscrita d'obres de Llorenç Villalonga. En una quartilla, anotacions sobre Llorenç Villalonga: preguntes i respostes, possiblement copiades d'una entrevista publicada en un diari o revista.

·        B3.2.3/14.15 Petit full amb una referència bibliogràfica d'un llibre d'A. March.

·        B3.2.3/14.16 Invitació d'Edicions de la Guingueta (Barcelona, maig de 1988). Darrere, anotacions diverses.

·        B3.2.3/14.17 Invitació del president executiu de la Fundació Caixa de Pensions a la inauguració d'una exposició (novembre de 1987). Darrere, hi ha anotacions diverses.

·        B3.2.3/14.18 Invitació d'Editorial Pòrtic i Premsa Catalana, SA, editoral del diari Avui. Darrere, una relació manuscrita de referències bibliogràfiques (com si es tractés de notes a peu de pàgina).

·        B3.2.3/14.19 Invitació de la Diputació de Barcelona a la inauguració d'una exposició (gener de 1988). Darrere, citacions d'autors diversos.

·        B3.2.3/14.20 Invitació del Centre Cultural de la Caixa de Terrassa (Terrassa, gener de 1988). Darrere, anotacions diverses, per exemple uns noms.

·        B3.2.3/14.21 Invitació del president executiu de la Fundació Caixa de Pensions (Barcelona, febrer de 1988). Darrere, anotacions manuscrites: uns versos en mallorquí (“St. Antoni i es Dimoni...”) i una llista de fets diversos en relació amb diversos personatges (“Extremaunció de...”, “Mort de N'Olga”, etc.).

·        B3.2.3/14.22 En un petit paper, quatre topònims mallorquins.

·        B3.2.3/14.23 En un foli, llista manuscrita de diversos literats i sants, posats en relació amb altres noms o llocs.

·        B3.2.3/14.24 Invitació de Sala d'Art de la Llibreria de la Rambla a la presentació d'un llibre de Josep Subirats (Tarragona, març de 1982). Darrere, diverses reflexions manuscrites sobre l'ètica, l'amor, Déu, etc.


Informació