CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/11 Carpeta blava II

(reg. 177)

·        B3.2.3/11.1 Diversos bitllets de tren utilitzats com a fitxes, on hi ha anotades citacions bibliogràfiques i citacions extretes d'algun llibre:

-         Referències bibliogràfiques d'obres de M. Ferrà, Ll. Riber i G. Alomar (mecanoscrit).

-         Esquema mecanoscrit en referència a la subversió social i estètica a Catalunya (Rubert de Ventós), etc.

-         Referència bibliogràfica i citacions extretes d'una obra de John Clellon Holmes, que parla sobre la beat generation.

-         Referència bibliogràfica d'una obra de Mario Mutti, sobre l'underground.

-         Llista de noms d'autors (Kerouac, Bob Dylan, etc.) i mites d'aquesta generació underground o beat.

-         3 bitllets de tren, cadascun d'ells amb la referència bibliogràfica mecanoscrita d'una obra de Josep Massot i Muntaner sobre literatura tradicional.

-         2 bitllets de tren mecanoscrits, cadascun amb la referència bibliogràfica d'un fascicle diferent d'una publicació de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya.

-         Referència bibliogràfica mecanoscrita d'un article sobre llengua d'A.M. Alcover.

-         Referència bibliogràfica mecanoscrita d'un llibre sobre Valls.

-         Llista mecanoscrita de títols d'obres de Vicent Andrés Estellés.

-         Llista d'obres catalanes dels anys 40.

-         Llista manuscrita d'obres de Maragall i sobre l'autor.

-         Llista manuscrita d'obres de Pere Coromines.

-         Llista manuscrita de títols d'obres de Dolors Monserdà.

-         Anotacions manuscrites sobre algun autor.

-         Llista de textos catalans i autors del XIV al XVI.

-         Llista manuscrita d'obres catalanes publicades entre 1917 i 1965.

-         Llista manuscrita de revistes.

-         Anotats 4 noms d'autors i les seves dates de naixement.

-         Referències bibliogràfiques diverses, manuscrites (de llibres de Joan Amades, de López-Picó, etc.).

-         Llista manuscrita de títols d'obres de Guerau de Liost i una referència bibliogràfica d'un llibre de Jaume Bofill i Ferro.

-         Relació mecanoscrita de quatre “temes” de literatura (“Literatura cavalleresca”, “Literatura de ceràmens”, etc.).

-         Manuscrit: “Ariadna - P. Anguera”.

-         Anotacions manuscrites en referència a literats catalans.

-         Manuscrit, l'any de la primera publciació d'El poble català com a setmanari i com a diari (1904 i 1906).

-         Anotacions manuscrites en referència a algun llibre de Soldevila sobre Rovira i Virgili (?).

-         Manuscrites, les paraules “Noucentisme. Política”. Segurament havien de ser el títol d'algun esquema que no va arribar a escriure.

-         Citació extreta de la presentació del primer número de L'Avens (2 bitllets mecanoscrits).

-         Llista manuscrita de diversos autors de la literatura catalana, nascuts a la segona meitat del XIX.

-         “Modernisme”: esquema i referències bibliogràfiques sobre la literatura modernista (2 bitllets manuscrits).

-         Relació manuscrita de diverses revistes començades a publicar, majoritàriament, a la segona meitat del XIX.

-         Manuscrit, data de naixement i mort de Joan Sardà i Josep Yxart i el títol d'algunes obres del segon.

-         Algunes anotacions manuscrites sobre Verdaguer (2 bitllets).

-         Referències bibliogràfiques manuscrites sobre Guimerà.

-         Llista manuscrita d'autors i obres “Rurslistes” (2 bitllets), “Urbans” (3 bitllets) i altres (2 bitllets).

-         Referència d'un text de Víctor Català, anotat en un petit paper.

-         Relació manuscrita d'obres de Víctor Català, ordenades cronològicament.

-         Relació manuscrita d'obres de Ruyra, ordenades cronològicament.

-         Esquema manuscrit sobre el “Noucentisme”, “Persistència del Noucentisme” i “La narrativa de l'exili”.

-         Diversos títols de poemes mecanoscrits, agrupats segons si els seus versos són alexandrins, decasíl·labs, etc.

·        B3.2.3/11.2 En dues targetes-invitacions diferents, una de l'alcalde de Reus i el Centre de Lectura de Reus (novembre de 1987) i l'altra de la Sala d'Exposicions de la Caixa de Pensions (Tarragona, desesembre de 1987), anotacions manuscrites sobre l'argument d'una novel·la.

·        B3.2.3/11.3 En un bitllet de tren, llista mecanoscrita d'obres de la literatura catalana publicades als anys 40.

·        B3.2.3/11.4 En una invitació de l'alcalde de Barcelona a la inauguració de “Pablo Picasso 1881-1973. Exposició antològica” (gener de 1982), una llista manuscrita de paraules, segurament buidades d'algun llibre.

·        B3.2.3/11.5 Targeta que anuncia un sopar organitzat per la Penya Joan Santamaria (Barcelona, gener de 1988), amb anotacions diverses en llapis sobre Alomar i també uns versos (“Aquest lirisme decadent...”).

·        B3.2.3/11.6 En una invitació del Centre de Lectura de Reus (gener de 1985), llista manuscrita de referències bibliogràfiques d'obres de temes com la teoria de la literatura, l'estilística, la lingüística general, etc.

·        B3.2.3/11.7 En una targeta-invitació de la llibreria Al Vent (Barcelona, març de 1987), anotacions manuscrites sobre certs fenòmens lingüístics, amb alguns exemples: “Desplaçament qualificatiu”, “Hipàlage”, etc.

·        B3.2.3/11.8 Targeta-invitació de Christian a una desfilada de la col·lecció 1987/88. Hi ha anotacions manuscrites: un arbre geneaològic (només amb noms) i un breu text (“N'Adela Aleina era casada amb un basc que nomia Goicoechea...”).

·        B3.2.3/11.9 Diverses targetes de l'Instituto Italiano de Cultura, algunes anunciant “La mujer en la sociedad de hoy”, acte en el qual intervé M. Aurèlia Capmany, i, d'altres, un debat sobre “P.P. Pasolini”, amb anotacions diverses manuscrites al revers:

-         Característiques de l'obra d'algun autor i un seguit de títols d'obres (?), d'Apel·les Mestres (?).

-         Text en francès. Sembla una citació extreta d'algun llibre.

-         Paraules en provençal, buidades d'algun text, i la referència d'un llibre sobre el tema en alemany.

-         2 targetes amb un conjunt de paraules, que deuen pretendre mostrar o exemplificar les característiques lingüístiques d'un text medieval (?).

-         2 versos (“Ara, desesperat, perquè no hi ha esperança...”).

-         Dues frases i un telèfon.

-         Dues referències bibliogràfiques i una cita, en relació amb les cançons de gesta.

-         Anotacions diverses sobre el Conte d'amor i algunes referències bibliogràfiques.

-         Un poema que sembla la traducció d'algun poema trobadoresc (“L'altre dia, el mes d'abril, quan els ocells gentils...”): 2 targetes.

-         Referències bibliogràfiques, sobre A. March, etc.

·        B3.2.3/11.10 Targeta-invitació del rector de la Universitat de Barcelona a la presentació d'una sèrie de llibres (maig de 1985). Hi ha una llista de característiques lingüístiques, possiblement d'algun text medieval.

·        B3.2.3/11.11 Targeta-invitació de Xarxa Cultural i Associació Excursionista d'Etnografia i Folklore, amb 5 referències bibliogràfiques manuscrites.

·        B3.2.3/11.12 Targeta-inivtació del president de la Generalitat, Jordi Pujol (Barcelona, febrer de 1982), amb un poema manuscrit (“Dalt, enmig d'una costa...”).

·        B3.2.3/11.13 Targeta-invitació de l'Obra Social de la Caixa de Pensions i el Govern Civil de Tarragona (setembre de 1984), amb anotacions (lletres i números) manuscrites, que podrien correspondre a l'estructura d'alguna poesia.

·        B3.2.3/11.14 Targeta-invitació de l'Associació “Josep Vidal i Llecha” (Tarragona, setembre de 1985), amb diversos versos manuscrits per exemplificar versos d'1, 2, 3... fins a 9 síl·labes.

·        B3.2.3/11.15 Targeta amb una nota manuscrita dirigida a Jaume Vidal. Darrere, anotacions sobre literatura catalana contemporània (Tarragona, 26 de maig de 1984).

·        B3.2.3/11.16 Targeta-invitació de Galeria T a una taula rodona sobre el tapís, en la qual participa Jaume Vidal Alcover (Tarragona, octubre de 1981). Darrere, una relació manuscrita d'esdeveniments històrics, ordenats cronològicament (1854-1875).

·        B3.2.3/11.17 Al revers d'un bitllet de tren, anotacions manuscrites en relació amb Riba.

·        B3.2.3/11.18 Al revers d'un bitllet de tren, relació manuscrita, numerada de l'1 a l'11.

·        B3.2.3/11.19 Darrere d'una invitació de Martini & Rossi (12 de març de 1980), llista manuscrita d'obres de Llorenç Villalonga. En una targeta, anotacions sobre l'autor i algunes obres.

·        B3.2.3/11.20 Invitació de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i del Museu de l'Hospitalet (abril de 1987). Darrere, anotacions manuscrites: pàgines i parts de Manicomi d'estiu.

·        B3.2.3/11.21 Carta de la Comissió d'homenatge a Rosalia Rovira, primera locutora de ràdio catalana. Anotacions manuscrites sobre prehistòria [en concret sobre el Cogul] (7 de desembre de 1976) i sobre algun poeta nascut a Reus el 1917.

·        B3.2.3/11.22 Dues invitacions del Teatre Municipal de Sabadell. Darrere, anotacions manuscrites: anàlisi lingüística d'un text català antic.

·        B3.2.3/11.23 Targeta anunciant un acte de l'Agrupació Socialista Universitària. Darrere, citacions copiades d'algun llibre.

·        B3.2.3/11.24 Targeta-invitació d'Edicions Proa (Barcelona, octubre de 1984). Dues línies manuscrites.

·        B3.2.3/11.25 Invitació de Xarxa cultural, Ateneu Barcelonès i L'Avenç a una conferència (Barcelona, gener de 1985). Darrere, manuscrit, un arbre geneaològic i 4 títols d'obres d'autors diversos (Carner, R. Darío, etc.).

·        B3.2.3/11.26 Targeta-invitació de Galeria d'Art (9 de març de 1981). Darrera hi ha anotacions manuscrites: dues “sentències” (“La millor resposta no és la bona, sinó...”).

·        B3.2.3/11.27 Invitació d'Edicions El Llamp i de l'Associació Cultural Franja de Ponent. Darrere, un poema copiat (“Pastor lo bon pastor...”).

·        B3.2.3/11.28 Fitxes amb anotacions manuscrites diverses: 5 amb referències bibliogràfiques de Joaquim M. Bover de Rosselló; les 4 següents amb referències bibliogràfiques diverses i les 7 següents, amb anotacions en relació amb el Modernisme.


Informació