CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3/1 Fotocòpies diverses I

(reg. 176)

·        B3.2.3/1.1 Martín de Riquer. “La «aventure», el  «lai» y el «conte» en María de Francia”. Filologia Romanza II (Nàpols, 1955).

·  B3.2.3/1.2 J. Pin y Soler, “Rhapsodia”. Dins Sonets d'autors catalans contemporanis.

·        B3.2.3/1.3 Romances per plorar rient ó per riure plorant. Palma.

·     B3.2.3/1.4 Pascual, Bartolomé. “Alzamiento de Mallorca en 1706, a favor del archiduque Carlos de Austria”.

·    B3.2.3/1.5 Cirillo, Teresa. “Lo spagnolo nelle commedie di Della Porta”. Dins Istituto Suor Orsola Benincasa. Giovan Battista della Porta nell'Europa del suo tempo. Guida Editori 1990.

·        B3.2.3/1.6 Bru de Sala, Xavier. Les elegies del marrec (21 pàgines).

·        B3.2.3/1.7 “Àngela i els vuit mil policies” (pàgines numerades en llapis: 64, 64 bis, 65, 66 i 67).

·        B3.2.3/1.8 En un foli, 4 pàgines fotocopiades (209-212).

·        B3.2.3/1.9 Vallmitjana, Juli. Els jambus (21 pàgines).

·   B3.2.3/1.10 En un foli, pàgines 130-131 fotocopiades d'una obra de teatre, corresponents a l'inici de la primera part, on hi ha l’ “Auca del seny”.


Informació