CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3.1/9 - B3.2.3.1/13 Recerques Prèvies. Tesi doctoral

 • B3.2.3.1/9 "Liber Maiolichinus" (pàgines 1bis-131bis). Especificació de totes les variants entre els mansucrits del Liber Maiolichinus, vers per vers, per fer-ne una edició crítica (material per a la tesi). (3 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.1/10 Còpia mecanoscrita d'un manuscrit (el mateix de la carpeta anterior) del Liber Maiolichinus (pàgines 1-131). (2 primeres pàgines. Document complert només consultable enpaper)
 • B3.2.3.1/11 "Liber Maiolichinus": material per a la tesi
  • B3.2.3.1/11.1 Part de la còpia mecanoscrita d'un manuscrit del Liber Maiolichinus (pàgina 15 i 2 còpies de la pàgina 16). (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/11.2 Dues pàgines soltes, fotocòpia d'unes pàgines de "Patrología latina". Boletín de la Real Academia de la Historia. Pàgines 56-59. (Tot)
  • B3.2.3.1/11.3 Referències bibliogràfiques manuscrites de llibres sobre croades, conquestes, etc. (2 fulls quadriculats). (Tot)
  • B3.2.3.1/11.4 Referències bibliogràfiques manuscrites de llibres sobre llatí medieval (1 foli i mig). (Tot)
  • B3.2.3.1/11.5 Referències bibliogràfiques en relació amb la seva tesi sobre el Liber Maiolichinus (2 fulls quadriculats d'una llibreta). (Tot)
  • B3.2.3.1/11.6 En una fitxa, referències bibliogràfiques i fragments copiats de textos en llatí. (Davant i darrera)
  • B3.2.3.1/11.7 En un foli, anotacions sobre història balear, manuscrites, a partir d'un llibre de "Víctor, bisbe de vite (Àfrica)". (Davant)
  • B3.2.3.1/11.8 En un petit full, la citació d'un llibre sobre llatí medieval, manuscrita. (Davant)
  • B3.2.3.1/11.9 Vuit petits fulls amb citacions bibliogràfiques en relació amb la seva tesi sobre el Liber Maiolichinus. (Davant 1 full)
  • B3.2.3.1/11.10 Referències bibliogràfiques manuscrites en relació amb la seva tesi sobre el Liber Maiolichinus i un esborrany, possiblement traducció d'un manuscrit del Liber Maiolichinus (2 pàgines). (Tot)
  • B3.2.3.1/11.11 Comentari i resum mecanoscrit del llibre I del Liber Maiolichinus (6 pàgines). (Tot)
  • B3.2.3.1/11.12 Còpia mecanoscrita del llibre primer del Liber Maiolichinus (pàgines 1-14). (No escanejar. Document només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/11.13 Traducció mecanoscrita del llibre primer del Liber Maiolichinus (pàgines 1-16). (Dues primeres pàgines. Document només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/11.14 Una pàgina (i còpia) amb comentaris corresponents a tres línies d'aquest llibre I. (Escanejar 1 còpia)
  • B3.2.3.1/11.15 "El llibre de Mallorca": traducció del primer llibre d'un dels manuscrits del Liber Maiolichinus (pàgines 1-15). (Escanejar primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/11.16 Una altra traducció diferent del primer llibre del Liber Maiolichinus amb anotacions i correccions manuscrites (13 pàgines). (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B3.2.3.1/12 Diversos esborranys de traduccions mecanoscrites del llibre I del Liber Maiolichinus (material per a la tesi) (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B3.2.3.1/13 Liber Maiolichinus, material per a la tesi
  • B3.2.3.1/13.1 "Incipit liber tertius", còpia mecanoscrita d'un manuscrit en llatí (13 pàgines). (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.2 "Llibre III", traducció del fragment anterior (14 pàgines). (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.3 "Cant III", llista manuscrita de personatges que apareixen al llibre III (2 pàgines). (Davant dues pàgines)
  • B3.2.3.1/13.4 "Llibre tercer", traducció mecanoscrita de la primera part. (Davant dues pàgines)
  • B3.2.3.1/13.5 En una pàgina d'un calendari de taula, referència bibliogràfica manuscrita. (No escanejar. Document sencer consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.6 En un petit paper, anotació de les pàgines que ocupen cadascun dels 8 cants del Liber Maiolichinus. (No escanejar. Document sencer consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.7 Full blanc amb un dibuix en boli blau que sembla un plànol o mapa. (No escanejar. Document sencer consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.8 "Els fets històrics" que explica el Liber Maiolichinus (2 pàgines mecanoscrites).(Davant dues pàgines)
  • B3.2.3.1/13.9 Fotocòpia d'una pàgina d'un manuscrit llatí. (Davant)
  • B3.2.3.1/13.10 Text mecanoscrit en italià que parla sobre els manuscrits del Liber Maiolichinus (2 pàgines). (Davant dues pàgines)
  • B3.2.3.1/13.11 En un foli, manuscrit, referències bibliogràfiques i tres frases en llatí (9 de desembre de 1971). (Davant)
  • B3.2.3.1/13.12 Intercalades, pàgines amb la còpia d'un dels manuscrits del Liber Maiolichinus i pàgines (bis) amb les variants de cada manuscrit -aparat crític- (pàgines 1-14, 1bis-14bis). (Primera pàgina. Document sencer consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.13 Variants de cada manuscrit -aparat crític- del Liber Maiolichinus (pàgines 1bis-14bis, les mateixes del punt anterior). (Primera pàgina. Document sencer consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.14 Quatre fitxes amb un text en llatí copiat. (Tot)
  • B3.2.3.1/13.15 En una fitxa, quatre línies manuscrites en llapis. (No escanejar. Document sencer consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.16 En una quartilla, una relació mecanoscrita del número de línies que ocupa cada llibre del Liber Maiolichinus. (Davant)
  • B3.2.3.1/13.17 En una quartilla, diverses preguntes manuscrites, que semblen correspondre a informació que Jaume Vidal Alcover considerava que havia de buscar de cara a la tesi. (Davant)
  • B3.2.3.1/13.18 Dos esborranys d'una de les pàgines per a la tesi, que parla d'un fragment del Liber Maiolichinus (1 foli, amb només unes línies mecanoscrites, i un altre escrit fins a la meitat). (Davant 2 pàgines)
  • B3.2.3.1/13.19 Intercalat, còpia manuscrita i traducció manuscrita del Liber Maiolichinus (esborranys per a la tesi, 9 pàgines). (Davant dues pàgines)
  • B3.2.3.1/13.20 Fragment traduït del Liber Maiolichinus (2 pàgines mecanoscrites). (Davant dues pàgines)
  • B3.2.3.1/13.21 Fragment traduït del llibre cinquè del Liber Maiolichinus (tres línies mecanoscrites). (Davant)
  • B3.2.3.1/13.22 Una cartolina de "Mall-Cott" (marca de roba), amb anotacions manuscrites: fragments de traducció, un poema ("Hem de néixer plegats...").
  • B3.2.3.1/13.23 "Liber III": traducció, majoritàriament manuscrita, d'aquest capítol del Liber Maiolichinus (7 pàgines). (Pàgina indicada. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.24 "Liber IV": traducció majoritàriament manuscrita d'aquest capítol del Liber Maiolichinus (12 pàgines quadriculades extretes d'una llibreta i 9 folis). (Pàgina indicada. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.25 Fragments traduïts del Liber Maiolichinus (2 pàgines manuscrites, 3 pàgines mecanoscrites).
  • B3.2.3.1/13.26 En un foli, llista manuscrita de personatges, on s'especifica de qui són fills. (Davant)
  • B3.2.3.1/13.27, 13.28 "Llibre V", traducció mecanoscrita d'aquest capítol del Liber Maiolichinus. (Escanejar primera pàgina d'1 còpia. Document complert consultable en pàper)
  • B3.2.3.1/13.29 Un tros de paper amb un fragment traduït i anotacions diverses. (No escanejar. Document sencer consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.30 Llista manuscrita de personatges que apareixen al Liber Maiolichinus, amb l'especificació de la línia del text on apareixen (11 pàgines). (Primera pàgina. Document sencer consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.31, 13.32 "Llibre IV": traducció mecanoscrita (2 còpies). (Primera pàgina d'1 còpia. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.33 Còpia mecanoscrita d'aquest capítol del Liber Maiolichinus. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.34 Llista manuscrita de personatges que apareixen en aquest capítol, amb l'especificació de la línia del text on apareix. (Tot)
  • B3.2.3.1/13.35 Fragment del llibre II del Liber Maiolichinus, mecanoscrit (2 pàgines i còpia). (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.36 Un foli només amb el següent títol mecanoscrit: "Incipit liber Laurentii de Maioricano triumpho a Pisanis facto". (No escanejar. Document només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.37 Tros de full amb un breu fragment manuscrit, traducció del Liber Maiolichinus. (Davant)
  • B3.2.3.1/13.38 Petit fragment mecanoscrit, traducció del Liber Maiolichinus. (Davant)
  • B3.2.3.1/13.39 "Comença el llibre sisè", fragment mecanoscrit d'aquest capítol traduït (8 pàgines, algunes d'elles són còpies). (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.40 Targeta de Joan Dornadeu, amb algun telèfon i adreça manuscrits.(No escanejar. Document només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.41 Reproducció mecanoscrita d'un fragment d'un dels manuscrits del Liber Maiolichinus. (Davant)
  • B3.2.3.1/13.42 En una targeta hi ha anotades les biblioteques on es troben els diversos manuscrits del Liber Maiolichinus. (Davant)
  • B3.2.3.1/13.43 Un sobre on hi ha manuscrits diversos noms d'assignatures ("Literatura Romànica I", etc.). (No escanejar. Document només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/13.44 Sobre dirigit a Jaume Vidal Alcover amb un rebut de la Biblioteca Medicea-Laurenziana, de Florència, segons el qual han enviat a la Biblioteca Universitària de Barcelona, un positivat del microfilm d'un manuscrit [del Liber Maiolichinus]. (Davant rebut)
  • B3.2.3.1/13.45 En un foli, dos referències bibliogràfiques mecanoscrites. (Davant)

Informació