CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.3.1/1 - B3.2.3.1/8 Recerques Prèvies. Tesi doctoral

 • B3.2.3.1/1 Carpeta groga on hi ha escrit "Pisanus"
  • B3.2.3/32.1 Fotocòpies en quartilles d'un llibre medieval escrit en llatí: Vegetius, De re militaris. Maiolichinus Pisanor [un dels manuscrits del Liber Maiolichinus]. (Tot)
  • B3.2.3/32.2 Fitxa amb la referència bibliogràfica del Liber Majolichinus (material per a la tesi). (Davant)
 • B3.2.3.1/2 "Britannicus". Fotografies (pàgina a pàgina) del manuscrit medieval, conservat al British Museu, del Liber Maiolichinus (material per a la tesi). (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B3.2.3.1/3 Original mecanoscrit de la tesi doctoral en Filologia romànica de Jaume Vidal Alcover, dirigida pel Dr. Joan Bastardas i Parera: El llibre de Mallorca (Liber Maiorichinus). Text, traducció, notes i introducció per Jaume Vidal Alcover. (Tot)
 • B3.2.3.1/4 Fulls solts (material per a la tesi)
  • B3.2.3.1/4.1 Comentari sobre els manuscrits del Liber Maiorichinus i el que semblen les notes a peu de pàgina de la tesi (3 pàgines). (Tot)
  • B3.2.3.1/4.2 En una quartilla quadriculada, llista de noms de personatges medievals, amb l'especificació del seu parentiu. (Davant)
  • B3.2.3.1/4.3 Còpia mecanoscrita (2 pàgines) d'un fragment d'un manuscrit en llatí [Liber Maiorichinus]. (Tot)
  • B3.2.3.1/4.4 "Index nominum": possiblement, llista dels noms que apareixen al Liber Maiorichinus (8 pàgines). (Tot)
  • B3.2.3.1/4.5 Llista de personatges del "Cant II". (Davant)
  • B3.2.3.1/4.6, 4.7 Còpia mecanoscrita (6 pàgines) d'un fragment d'un manuscrit en llatí (Liber Maiorichinus). (Escanejar còpia B3.2.3.1/4.7)
  • B3.2.3.1/4.8 "Memoria-anteproyecto de la tesis doctoral sobre el Liber maiolichinus sostenida por el profesor Jaume Vidal Alcover" (10 de novembre de 1975, 4 pàgines). (Davant 4 pàgines)
  • B3.2.3.1/4.9 Fotocòpia de la "Orden de 10 de octubre de 1975 por la que se convocan becas doctorales para Profesores contratados como encargados de curso". BOE núm. 254 (23 d'octubre de 1975), pàgines 22300-22302. (Davant dues pàgines)
  • B3.2.3.1/4.10, 4.11 "Bibliografia" de la tesi, 2 còpies de 6 pàgines cadascuna. (Escanejar 1 còpia)
 • B3.2.3.1/5 "Llibre primer" [del Liber Maiolichinus](No escanejar. Document només disponible en paper)
  • B3.2.3.1/5.1 Traducció mecanoscrita del "Llibre primer", 13 pàgines.
  • B3.2.3.1/5.2, 5.3 Dues còpies de les 3 primeres pàgines de la traducció.
 • B3.2.3.1/6 Originals mecanoscrits de la tesi(No escanejar. Document només disponible en paper)
  • B3.2.3.1/6.1, 6.2 "1. La tradició manuscrita" (2 còpies de 5 pàgines cadascuna).
  • B3.2.3.1/6.3 Traducció al català del Liber Maiolichinus (pàgines 2-16).
  • B3.2.3.1/6.4 Traducció al català del Liber Maiolichinus (pàgines 18-30).
  • B3.2.3.1/6.5 Traducció al català del Liber Maiolichinus (pàgines 33-47).
  • B3.2.3.1/6.6 Traducció al català del Liber Maiolichinus (pàgines 49-61).
  • B3.2.3.1/6.7 Traducció al català del Liber Maiolichinus (pàgines 63-77).
  • B3.2.3.1/6.8 Traducció al català del Liber Maiolichinus (pàgines 79-92).
  • B3.2.3.1/6.9 Traducció al català del Liber Maiolichinus (pàgines 94-112).
  • B3.2.3.1/6.10 Traducció al català del Liber Maiolichinus (pàgines 114-130).
  • B3.2.3.1/6.11 Text en llatí en vers (pàgines 94-116)
 • B3.2.3.1/7 Fotocòpies de llibres amb el text en llatí del Liber Maiorichinus. (Primera pàgina de cada llibre. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.3.1/8 "Liber Maiolichinus", material per a la tesi
  • B3.2.3.1/8.1 "Llibre III", traducció mecanoscrita d'un dels manuscrits del Liber Maiolichinus (14 pàgines). (Tot)

  • B3.2.3.1/8.2 Relació manuscrita de frases i paraules en llatí, amb l'especificació de les pàgines d'on s'han extret. En un dels fulls hi ha la referència del llibre d'on s'han extret les paraules d'aquell full: Cordier, A. Études sur le vocabulaire épique dans l'"Éneide". París: Société d'édition "Les Belles Lettres" 1939 (3 folis i un petit full). (Tot)
  • B3.2.3.1/8.3 "Situació del campament durant el setge de la ciutat de Mallorca (Vg. Alcover, Cruzada i Busquets, Mallorca musulmana)": dibuix. (Davant)
  • B3.2.3.1/8.4 "Incipit liber Laurentii de Maioricano triumpho a Pisanis facto": còpia mecanoscrita d'un manuscrit en llatí (pàgines 1-16). (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/8.5 "Explicit liber secundus. Incipit liber tertius": còpia mecanoscrita d'un manuscrit en llatí (pàgines 32-47). (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/8.6 "Explicit liber tertius. Incipit quartus": còpia mecanoscrita d'un manuscrit en llatí (pàgines 48-61). (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/8.7 "Explicit liber quartus. Incipit liber quintus": còpia mecanoscrita d'un manuscrit en llatí (pàgines 62-77). (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/8.8 "Explicit liber quintus. Incipit liber sextus": còpia mecanoscrita d'un manuscrit en llatí (pàgines 78-92). (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/8.9 "Explicit liber vi. Incipit liber vii": còpia mecanoscrita d'un manuscrit en llatí (pàgines 93-112). (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/8.10, 8.11 Còpia mecanoscrita d'un manuscrit en llatí (pàgines 94-110, 115-135). (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/8.12, 8.13 Còpia mecanoscrita d'un manuscrit en llatí (2 còpies numerades pàgines 118-134). (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B3.2.3.1/8.14 Dues pàgines mecanoscrites soltes que devien formar part de la introducció de la tesi. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)

Informació