Portada > Vida al campus > Serveis > Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) > On podeu cercar? > Llegats i donatius > B3.2.2/9 Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.2/9 Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

 • B3.2.2/9.1 Programa del VII Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. (Coberta. Document complert només disponible en paper)
 • B3.2.2/9.2 Carta de Josep Massot i Muntaner, secretari de l'AILLC, que data del 28 de desembre de 1984. (Davant)
 • B3.2.2/9.3 Programa del VII Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, aquest més detallat, mecanoscrit en cinc pàgines. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.2.2/9.4 Proposta de comunicació per al VII Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes de Jordi Colomina i Castanyer. (Tot)
 • B3.2.2/9.5 "La divisió dialectal del català", a càrrec de J. DeCesaris i J. Viaplana. (Davant)
 • B3.2.2/9.6 "Occidentalismes al Camp de Tarragona ¿no registrats?", a càrrec de S. Mariner. (Davant)
 • B3.2.2/9.7 "El tortosí septentrional", resum de la comuncació presentada per Lluís Gimeno Betí al VII Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. (Tot)
 • B3.2.2/9.8 "Problemes en la interpretació d'algunes afinitats lèxiques entre el valencià i les parles xurres", de J. E. Gargallo. (Davant)
 • B3.2.2/9.9 Carta d'Eduard Blasco Ferrer, de la Università di Cagliari, que data del 2 de juliol de 1984 i comunica que la seva ponència al VII Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes serà "El català de Sardenya: català oriental o occidental?". (Tot)
 • B3.2.2/9.10 "Origen i formació de la 2a persona del present d'indicatiu del verb ésser en català", a càrrec d'Emili Casanova. (Davant)
 • B3.2.2/9.11 Fotocòpia d'un resum manuscrit de la comunicació de Leonardo Interlandi. (Davant)
 • B3.2.2/9.12 Fotocòpia d'un currículum manuscrit. (Davant)
 • B3.2.2/9.13 Fotocòpia d'una carta manuscrita de Leonardo Interlandi dirigida a Josep Massot que data del 26 d'octubre de 1984.(Davant)
 • B3.2.2/9.14 Proposta mecanoscrita d'una comunicació per al VII Col•loqui de l'AILLC a càrrec de Curt Wittlin, de la universitat de Saskatchewan, Canadà, titulada "La terminologia de la indústria surera a Sant Feliu de Guíxols de 1914 a 1984". (Davant)
 • B3.2.2/9.15 Comunicació mecanoscrita de Max W. Wheeler, de la universitat de Liverpool, per al VII Col•loqui de l'AILLC, "Variació dialectal dels enllaços fònics". (Davant)
 • B3.2.2/9.16 Proposta de comunicació de Conxita Lleó per al VII Col•loqui de l'AILLC, "Algunes solucions dialectals de la nivellació morfofonològica verbal". (Davant)
 • B3.2.2/9.17 Resum de la comunicació d'Irmela Neu-Altenheimer per al VII Col•loqui de l'AILLC, titulat "El català, una llengua neo-llatina". (Davant)
 • B3.2.2/9.18 Text mecanoscrit de Josep Soler, de la universitat d'Indiana, titulat "Les normes i l'estandarització lingüística a Catalunya". Segurament es tracta d'una proposta de ponència per al VII Col•loqui de l'AILLC. (Tot)
 • B3.2.2/9.19 Carta de Giuseppe Grilli en què explica la comunicació que té intenció de pronunciar al proper col•loqui de l'AILLC. (Davant)
 • B3.2.2/9.20 Text de Josep Maria Sala Valldaura mecanoscrit titulat "Comentari d'Aiguamolls: el tractament de la referencialitat en Vinyoli". Segurament es tracta d'una proposta o un resum d'una comunicació per al VII Col•loqui de l'AILLC. (Tot)
 • B3.2.2/9.21 Text mecanoscrit de Rosa M. Delor i Muns titulat "Estructura temporal del discurs a Obra lírica, 1952, de Salvador Espriu". (Tot)
 • B3.2.2/9.22 Text mecanoscrit de Montserrat Corretger Sàez, que data del 20 de setembre de 1984, titulat "Estudi de les col·laboracions literàries de creació en prosa a la revista L'Avenç (1882-84 —primera època— i 1889-93 —segona època)". (Tot)

 • B3.2.2/9.23 Text mecanoscrit de Rosanna Cantavella titulat "Els sainets de Vicenteta". (Tot)

 • B3.2.2/9.24 Proposta de comunicació per al VII Col·loqui de l'AILLC de Dolors Sistac titulada "Aspectes populars i tradició folklòrica a l'obra d'un poeta jocfloralista del s. XX: Josep Estadella i Arnó".(Davant)

 • B3.2.2/9.25 Resum mecanoscrit de la comunicació "El paradisme, una altra dimensió del modernisme literari català", a càrrec de Maria Àngela Cerdà i Surroca, amb data de l'octubre de 1984. (Davant)

 • B3.2.2/9.26 Resum de la comunicació presentada per Maria Isabel Pijoan i Picas al VII Col·loqui del'AILLC que porta per títol "La crítica literària dels anys vuitanta a Catalunya".(Tot)

 • B3.2.2/9.27 Carta manuscrita de Montserrat Prudon, del Centre d'études catalanes de la universitat de París-Sorbonne, dirigida a Joan Veny, que data del 27 d'octubre de 1984. La carta adjunta dues propostes de comunicació per al VII Col·loqui de l'AILLC.  (Tot)

 • B3.2.2/9.28 Proposta, mecanoscrita en vuit pàgines, de comunicació per al VII Col·loqui de l'AILLC a càrrec d'Alfred Fargues. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)


Informació