CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.2/6 Societat General d’Autors d’Espanya

 • B3.2.2/6.1 Rebut de la SGAE, segons el qualJaume Vidal Alcover ha pagat 500 pessetes en concepte de "Quota d'inscripcció i classificació", com a autor de Petit Dret, que data del 2 de maig de 1969. (Davant)

 • B3.2.2/6.2 Carta de la SGAE, segons la qual li han de tornar a Jaume Vidal Alcover el que ha pagat perquè han comprovat que és soci des de 1946, amb data del 30 de juliol de 1969. (Davant)

 • B3.2.2/6.3, 6.4 Dos exemplars (un vàlid, amb segells, i l'altre no) de la sol·licitud d'ingrés a la SGAE de Jaume Vidal Alcover, adjunten un full amb les seves dades i daten un del 7 de gener de 1969 i l'altre del 30 d'abril de 1969. (Tot 1 còpia)

 • B3.2.2/6.5 Carta de la Sociedad General de Autores de España, que demana a Jaume Vidal Alcover que aclareixi quelcom referent a drets d'autor, en relació amb la música de l'obra teatral Oratori per un home sobre la terra, que data del 4 d'abril de 1970. (Davant carta)

 • B3.2.2/6.6 Resposta de Jaume Vidal Alcover a la carta de la SGAE descrita al punt anterior que data del 6 d' abril de 1970. (Davant carta)

 • B3.2.2/6.7 Resposta de la SGAE a la carta de Jaume Vidal del 6 d'abril que data de l'11 d'abril de 1970. (Davant i darrera)

 • B3.2.2/6.8 Resposta de Jaume Vidal Alcover a la carta de la SGAE descrita al punt anterior que data del 13 d'abril de 1970. (Davant carta)

 • B3.2.2/6.9 Resposta de la SGAE a la carta de Jaume Vidal descrita al punt anterior que data del 15 d'abril de 1970. (Davant carta)

 • B3.2.2/6.10 Carta al director de la Secció Teatral de la SGAE en relació amb els drets d'autor de la Fira de la mort que data de l'1 de desembre de 1970. Jaume Vidal Alcover demana que, pel que fa a la música, es prengui la mateixa solució que l'acordada per a Oratori per un home sobre la terra en el seguit de cartes anteriors. (Davant carta)

 • B3.2.2/6.11 Declaració d'obra, expedida per la Sociedad General de Autores de España, d'El miracle de Fàtima, estrenada al teatre del Casal de Mataró el 17 de setembre de 1980. (Davant i darrera)

 • B3.2.2/6.12, 6.13 Dos llistes de les obres registrades a la Secció Musical de la SGAE que daten del 3 d'agost de 1973 i el 16 de setembre de 1975, respectivament. (Davant totes dues)

 • B3.2.2/6.14 - 6.18 Cinc resguards del pagament de la quota per les despeses de registre a la Secció Musical de la SGAE que daten del setembre de 1975. (Davant 1 resguard. Document complert només consultable en paper)

 • B3.2.2/6.19 Carta de Jaume Vidal dirigida al president de la SGAE en relació amb el cobrament de drets d'autor que data del 10 de setembre de 1969. (Davant carta)

 • B3.2.2/6.20 Resposta de la SGAE a la carta descrita a l'apartat anterior que data del 23 de setembre de 1969. (Davant carta)


Informació