CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.2/14 Francesc B. Moll, Doctor Honoris Causa

  • B3.2.2/14.1 Carta de Carmina Virgili, Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, en resposta a una nota que ha rebut de Jaume Vidal Alcover (15 abr. 1983). (Tot)

  • B3.2.2/14.2 "Solemne investidura com a Doctor "Honoris Causa" del Sr. Francesc de Borja Moll i Casasnovas. Paraules de l'Excel·lentíssima Sra. Secretària d'Estat d'Universitats i Investigació Carmina Virgili Rodon" (Mallorca, 3 de maig de 1983): 5 pàgines mecanoscrites. (Tot)

  • B3.2.2/14.3 "Acte d'investidura com a Doctor Honoris Causa del Sr. Francesc de B. Moll" (Palma, 1983): llibret que conté la "Presentació del doctorand pel Dr. Joan Miralles i Montserrat" i el "Discurs del doctorand Sr. Francesc de B. Moll" (34 pàgines). (Davant i 2 pàgines indicades. Document sencer només consultable en paper)

  • B3.2.2/14.4 "Solemne Investidura com a Doctor Honoris Causa del Sr. Francesc de B. Moll i Casasnovas" (3 de maig de 1983), díptic amb el protocol de l'acte. (Davant i darrera)


Informació