CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.2.2/13 Altres

 • B3.2.2/13.1, 13.2, 13.3 Carta al Sr. President de l'Institut d'Estudis Avançats de les Illes Balears de part de Jaume Vidal Alcover, com a cap de la secció de Filologia Catalana d'aquest mateix institut (29 de maig de 1987). La carta adjunta a un projecte d'investigació, recerca i edició de l'obra dels satírics mallorquins Guillem Roca i Seguí i Guillem Roca i Reus (4 pàgines). Fotocòpia d'un document expedit per la Direcció General de Patrimoni Artístic, Arxius i Museus (20 de desembre de 1979). (Tot) 

 • B3.2.2/13.4 Números que formen part de l'espectacle Manicomi d'estiu o La felicitat de comprar i vendre, amb lletra de Jaume Vidal Alcover i música de Josep Cercós, estrenat el 22 de desembre de 1968 a La Cova del Drac de Barcelona. (Tot)

 • B3.2.2/13.5 Quarta circular de l'agost de 1980 referent al XVIè Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (Ciutat de Mallorca, del 7 al 12 d'abril de 1980). (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

 • B3.2.2/13.6, 13.7 "Projecte d'un llibre sobre el port de Tarragona" (2 pàgines). Carta d'Antoni Pujol en què comunica que accepta la proposta de Jaume Vidal, on també es deixa constància d'un rebut de 450.000 pessetes, que data del 21 de març de 1990. (Tot)

 • B3.2.2/13.8 "Els recursos de l'optimisme", article de Jaume Vidal Alcover inclòs en una edició provisional del setmanari La Veu (12 de gener de 1990). (Davant carta i pàgina indicada. Document complert només consultable en paper)

 • B3.2.2/13.9 Carta de Jaume Vidal a Damià Ferrà-Ponç, on li agraeix el seu article a Última Hora i fa unes reflexions sobre El fill pròdig, l'obra que es comenta a l'article, i altres llibres de poesia seus. La carta consta de cinc pàgines mecanoscrites i data del 16 de febrer de 1970. (Tot)

 • B3.2.2/13.10 Còpia d'un article de Octavi Saltor per a Notícia Catalana "Llibres catalans: Vidal Alcover i Virgili", gener de 1981. (Tot menys el sobre)

 • B3.2.2/13.11 Text llegit en el programa de Radio España de Barcelona "Humanidades", notícia cultural, a càrrec de Ramon Amposta, sobre Dido i Eneas, de Jaume Vidal, el dimarts 8 de juliol de 1980. (Davant full)

 • B3.2.2/13.12 Un altre text sobre Dido i Eneas llegit a Ràdio Sabadell el juny de 1980. (Davant)

 • B3.2.2/13.13 Un text sobre Dido i Eneas d'Olga Xirinacs per a Ràdio Tarragona titulat "El vagó de segona classe". (Davant)

 • B3.2.2/13.14 Targeta de Tomeu Pou en què agraeix a Jaume Vidal Alcover la seva col·laboració, amb data del 12 de gener de 1981. (Davant)

 • B3.2.2/13.15 Carta de Josep-Miquel Servià, director de Pati de Lletres - Antologia Oral de la Poesia Catalana, que demana a Jaume Vidal Alcover que, d'una llista de 40 poetes, en faci una selecció dels 30 millors. La carta data del 30 de gener de 1985 i adjunta la llista de poetes en questió. (Tot menys sobre)

 • B3.2.2/13.16, 13.17 Carta de Salvador Palau, que li adjunta una còpia d'una poesia que creu que podria ser del Rector de Vallfogona (9 pàgines). (Tot)

 • B3.2.2/13.18 Invitació de la Comissió Gestora de la Secció de Llengua i Literatura de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, per a una conferència de Jordi Bruguera sobre "Problemes del lèxic català", prevista per al 6 de març 1985. (Davant)

 • B3.2.2/13.19 Carta de Julián López, Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Relacions Ciutadanes de l'Ajuntament de Tarragona, que agraeix a Jaume Vidal la publicació de l'article "Tarragona vista per Jaume Vidal Alcover. Consideracions ciutadanes" al butlletí informatiu de l'Ajuntament Tarragona Municipal núm. 58. La carta data del 8 d gener de 1985. (Davant carta)

 • B3.2.2/13.20 Carta de Josep M. Recasens, Alcalde de Tarragona, segons la qual envia a Jaume Vidal Alcover unes fotografies com a record del pregó de Santa Tecla, amb data del 10 d'octubre de 1983. (Davant)

 • B3.2.2/13.21 Butlleta de petició i propaganda de Na verda verdeta, de Menchu Echeto, de l'editorial Daedalus. (Davant. Document complert només consultable en paper)

 • B3.2.2/13.22 – 13.28 Butlleta de petició i propaganda de l'obra Desbarats de Llorenç Villalonga, on Jaume Vidal consta com a prologuista, de l'editorial Daedalus.  (Davant i darrera propaganda d'1 còpia)

 • B3.2.2/13.29 Rebut en una targeta postal del llibre de Jaume Vidal Dues rondalles farcides i altres narracions signat per Rosalia Guilleumes, directora de la Biblioteca de Catalunya.  (Davant i darrera)

 • B3.2.2/13.30 Nota mecanoscrita que anuncia una conferència a l'Escola d'Estiu sobre Salvador Espriu prevista per al 5 de juliol de 1985.  (Davant)

 • B3.2.2/13.31 "El nostre desig intel·lectual és viure intel·lectualment, això és entrar més i més en la vida i el grup". Nota manuscrita en un petit tros de paper quadriculat.  (Davant)

 • B3.2.2/13.32 "L'ànima deu tenir una perfecta disposició perquè li sigui possible instal·lar-se en el pur no-res. En això resideix la més alta riquesa que es pugui donar. Sobre la interioritat". Nota manuscrita en un petit tros de paper blanc. (Davant)

 • B3.2.2/13.33 Targeta on s'anuncia una "Sessió d'Estudi", organitzada pel Centre d'Estudis Francesc Eiximenis - Pax Romana MIIC, sobre "El llenguatge cristià", amb el ponent Miquel Gallart (Barcelona, 27 de novembre de 1982). (Davant i darrera)


Informació