CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.1.5/4 Fitxes bibliogràfiques

  • B3.1.5/4.1 Fitxes bibliogràfiques amb la citació d'obres d'Artur Bladé Desumvila, manuscrites per l'alumna Fina Anglès Soronellas, per a l'assignatura Literatura Catalana III, en el curs 1981-1982 (45 fitxes, juntament amb la papereta d'examen de l'alumna, tot dins d'un sobre amb el seu nom en el remitent i dirigit a Jaume Vidal Alcover). (Escanejar 1 fitxa. Document complert només consultable en paper)

  • B3.1.5/4.2 Fitxes bibliogràfiques amb la citació d'obres de Sebastià Juan Arbó, manuscrites per l'alumne Miquel Àngel Pradilla Cardona, per a l'assignatura Literatura Catalana III, en el curs 1981-1982 (39 fitxes, juntament amb la papereta d'examen de l'alumne, tot dins d'un sobre amb el seu nom i dirigit a Jaume Vidal Alcover). (Escanejar 1 fitxa. Document complert només consultable en paper)

  • B3.1.5/4.3 Fitxes bibliogràfiques amb la citació d'obres de Josep Pin y Soler, mecanoscrites per l'alumna Rosa Ferran Bazaco, per a l'assignatura Literatura Catalana III (40 fitxes, la primera només amb el nom de l'autor i l'última en blanc, tot dins d'una funda de plàstic amb el nom de l'alumna). (Escanejar 1 fitxa. Document complert només consultable en paper)

  • B3.1.5/4.4 Fitxes bibliogràfiques amb la citació d'obres, traduccions, pròlegs, etc. d'Alfons Maseras, manuscrites per l'alumna Coia Cardona Rofes, per a l'assignatura Literatura Catalana III, en el curs 1981-1982 (57 fitxes, juntament amb la papereta d'examen de l'alumna, tot dins d'un sobre). (Escanejar 1 fitxa. Document complert només consultable en paper)

  • B3.1.5/4.5 Fitxes bibliogràfiques amb la citació d'obres d'Hortensi Güell, manuscrites per l'alumne Xavier Bru i Serra, per a l'assignatura Literatura Catalana III (52 fitxes, dins d'una carpeteta blava, juntament amb una nota dirigida a Jaume Vidal Alcover, tot embolicat amb un paper marró, amb el seu nom i dirigit a Jaume Vidal Alcover). (Escanejar 1 fitxa. Document complert només consultable en paper)

  • B3.1.5/4.6 Fitxes bibliogràfiques amb la citació d'obres de Jaume Antich i Domènech (9 fitxes), Maria Domènech de Cañellas (22 fitxes) i Joan Pons i Massaveu (27 fitxes) manuscrites per l'alumna Manolita Nadal Carceller, per a l'assignatura Literatura Catalana III, en el curs 1981-1982 (tot, juntament amb la papereta d'examen de l'alumna, dins d'una carpeta roginosa, amb el seu nom i dirigit a Jaume Vidal Alcover). (Escanejar 1 fitxa. Document complert només consultable en paper)

  • B3.1.5/4.7 "Índex onomàstic de Tirant lo Blanc", fet per l'alumna Agnès Cima Mollet (70 fitxes, amb la definició de paraules, ordenades alfabèticament, totes dins d'un sobre). (Escanejar 1 fitxa. Document complert només consultable en paper)

  • B3.1.5/4.8 Fitxes bibliogràfiques amb la citació d'obres de Martí Genís i Aguilar, classificades en "novel·la romàntica" (fitxes numerades de la 1 a la 6, més la que porta aquest títol), "novel·la de costums" (fitxes numerades de la 7 a la 10, més la que porta aquest títol), "novel·la social" (fitxa número 11, més la fitxa que porta aquest títol), "novel·la entre 1904-1932" (fitxes numerades de la 12 a la 18), "darreres novel·les", "articles de revistes (fitxes numerades de la 23 a la 33, més la que porta aquest títol), "poesia" (fitxes numerades de la 34 a la 61, més la que porta aquest títol) i "traduccions" (fitxes numerades de la 62 a la 64, més la que porta aquest títol), manuscrites per l'alumna M. Serra Barrios Olivé, per a l'assignatura Literatura Catalana III, en el curs 1981-1982 (tot dins d'un sobre, juntament amb la papereta d'examen de l'alumna). (Escanejar 1 fitxa. Document complert només consultable en paper)

  • B3.1.5/4.9 Fitxes bibliogràfiques amb la citació d'obres d'Anton Isern, manuscrites per l'alumna Maria del Carme Blasi i Cristià (36 fitxes, tot dins d'un sobre amb el seu nom i dirigit a Jaume Vidal Alcover). (Escanejar 1 fitxa. Document complert només consultable en paper)

  • B3.1.5/4.10 En un sobre, una publicació a cura de Ricard Cabré Roigé: Bibliografia catalana religiosa (1939-1976), editada pel Congrés de cultura catalana, amb motiu de la cloenda de l'Àmbit del fet religiós (Tarragona, 1977) i 33 fitxes bibliogràfiques amb la citació d'obres d'autors diversos i de revistes de tema religiós, manuscrites per l'alumne Antonio Virgili Ferrer. (Escanejar 1 fitxa i portada del llibre. Document complert només consultable en paper)


Informació