CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.1.5/3 Exàmens, fitxes i relació d'alumes

 • B3.1.5/3.1 Fitxa de l'alumna Isabel Escobedo Rumoroso, de 2n curs de Comuns, amb una fotografia seva grapada. (Davant)

 • B3.1.5/3.2 Llista d'alumnes de l'assignatura Lenguaje Literario en los Textos, impartida per Jaume Vidal Alcover a l'Escola Superior d'Arts Dramàtiques. (Davant i darrera)

 • B3.1.5/3.3 Llista d'alumnes de l'assignatura Literatura Dramàtica, impartida per Jaume Vidal Alcover a l'Escola Superior d'Arts Dramàtiques. (Davant i darrera)

 • B3.1.5/3.4 Examen de Francesc Blanc Canyellas, manuscrit en quatre pàgines, amb qualificació de "no apte". (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.5 Examen de M. Pilar Peña, manuscrit en quatre pàgines, amb qualificació de "no apte". (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.6 Examen de Josefina Pros, manuscrit en quatre pàgines, amb qualificació de "no apte". (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.7 Examen de Dolors Diaz Pijoan, manuscrit en quatre pàgines, amb qualificació de "no apte". (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.8 Examen de Josepa Ollé Pàmias, manuscrit en tres pàgines, amb qualificació de "no apte". (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.9 Examen de Rosa Sales Cabañes, manuscrit en sis pàgines, amb qualificació de "no apte". (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.10 Examen de M. Cinta Porqueras, manuscrit en sis pàgines, amb qualifcació de "no apte". (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.11 Certificat de l'Institut Nacional de Batxillerat "Manuel de Cabanyes", de Vilanova i la Geltrú, segons el qual Jaume Obradors i Suades "ha estat contractat pel Ministeri durant els dos darrers cursos, durant els quals ha impartit classes de català amb tota eficiència i responsabilitat", que data del 16 de maig de 1979. (Davant)

 • B3.1.5/3.12 Resguard de matrícula que dóna dret a Jaume Aymí Escolà a realitzar l'examen de l'assignatura Literatura Catalana Medieval II, en el curs 1979-1980. (Davant)

 • B3.1.5/3.13 Resguard de matrícula que dóna dret a Griselda Gibert Cardona a realitzar l'examen de l'assignatura Literatura Catalana Medieval, en el curs 1976-1977, amb la qualificació de "notable" i la data del 7 de juliol de 1977. (Davant)

 • B3.1.5/3.14 Resguard de matrícula que dóna dret a Griselda Gibert Cardona a realitzar l'examen de l'assignatura Literatura Catalana Moderna i Contemporània, en el curs 1976-1977, amb la qualificació de "notable" i la data del 7 de juliol de 1977. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.15 Dins un sobre amb el nom de Jaume Vidal Alcover, una quartilla on s'especifiquen els títols de les tesis de llicenciatura i de doctorat de Francesc Cortiella Odena i cinc fotocòpies de format quartilla amb els resguards de les qualificacions d'exàmens de diverses assignatures realitzades a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, pel mateix alumne, entre 1970 i 1975. (Escanejar documents indicats. Document sencer només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.16 Fotocòpia d'un resguard amb la qualificació d'"aprovat" en l'examen de Llengua Catalana realitzat per Antonio M. Pascual Martorell, a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, el 26 de setembre de 1972. (Davant)

 • B3.1.5/3.17 En una quartilla, nota mecanoscrita pel cap d'estudis de la Universitat Laboral "Francisco Franco" de Tarragona, dirigida a Antonio M. Pascual, segons la qual han rebut la seva sol·licitud per a fer classes de català però no el seu currículum ni les fotografies que diu acompanyar en la instància (29 de gener de 1979). (Davant)

 • B3.1.5/3.18 Certificat escrit pel director del Colegio Episcopal Virgen de la Academia de Lleida, segons el qual Antonio M. Pasual Martorell, en els cursos 1976-1977 i 1977-1978, ha impartit, de manera voluntària, l'assignatura de Llengua Catalana als alumnes de 8è d'Ensenyança General Bàsica (10 de gener de 1979). (Davant)

 • B3.1.5/3.19 Llista d'assignatures que ha cursat Salvador Serramià i Nin i a continuació una nota manuscrita: "Dr. Vidal: això és per tenir el «Diploma» de català com els meus companys Mn. Virgili i el Sr. Cortiella. A-Déu-siau." (Davant)

 • B3.1.5/3.20 En un sobre "de part d'Antoni Virgili", certificat segons el qual A. Virgili Ferrer, professor titular del grup A de l'escala docent, imparteix les assignatures de Llengua Catalana a diversos grups d'alumnes, des del curs 1956-1957 (12 de juny de 1978). Grapat a aquest document, la pàgina 23 de la revista UNI, núm. 43, on hi ha l'article "Curso de catalán en la Universidad". (Davant certificat. Document complert només consultable en paper))

 • B3.1.5/3.21 Certificat segons el qual, Salvador Serramià Nin, professor titular del grup A de l'escala docent, imparteix l'assignatura de Llengua Catalana a diversos grups d'alumnes, des del curs 1976-1977 (12 de juny de 1978). (Davant)

 • B3.1.5/3.22 En un sobre on hi ha manuscrit "Matrícula. Cursillo catalán", hi ha les fitxes de diversos almunes per a un curs de "Català a l'Educació General Bàsica" (quartilles amb preguntes mecanoscrites i omplertes amb bolígraf pels alumnes) que, en alguns casos, adjunten una fotocòpia dels resguards d'exàmens, amb la qualificació, d'assignatures que tenen a veure amb el català (25 pàgines). (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.23 Fitxa manuscrita de l'alumna Anna Maria Muntaner i Llima per a l'assignatura Català a la General Bàsica (Educació). (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.24 Fitxa manuscrita de l'alumne Lluís Figuerola Tondo per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.25 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de Sara Pujol Russell per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica, acompanyada d'una fotocòpia del resguard de matrícula. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.26 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de Josepa Ollé Pàmias per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica, que va acompanyada d'un resguard de la UB. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.27 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de Francesc Llobet Castellano, per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica, acompanyada de dues fotocòpies de resguards de la UB. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.28 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de M. Carme Roig Aymamí, per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.29 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de Josefina Grau i Cabrera, per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.30 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de M. Pilar Peña Mas, per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.31 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de Francesc Blanc Canyellas per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.32 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de M. Teresa Llebaria per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.33 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de Josep Roig Roig per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.34 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de Joan Teixidó Ribera per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.35 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, d'Encarnació Navarro Rovira per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.36 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de M. Cinta Porqueras Mir per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.37 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de Lola Diaz Pijoan per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.38 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de Rosa Sales Cabanyes per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.39 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de Josefina Dros Figueras per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.40 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de M. del Carme Just Masdeu per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.41 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de Maria Noguera Figueras per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.42 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de Montserrat Rovira Vinyeta per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.43 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de Jordi Torrent Solà per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.44 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de Concepció Munté Castillo per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.45 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, de Misericòrdia Sans Margalló per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.46 Fitxa manuscrita de Joaquim Domènech Marzo.(No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.47 Fitxa mecanoscrita, emplenada a mà amb bolígraf, d'Antoni Bové Carles per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. Adjunta una fotocòpia del resguard de matrícula. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.48 Fitxa manuscrita de Josep Lluís Sotorra Agramunt per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.49 Fitxa mecanoscrita sense emplenar per a l'assignatura Català a l'Educació General Bàsica. (No escanejar. Document només consultable en paper)

 • B3.1.5/3.50 Llista d'alumnes matriculats a l'assignatura Filologia Catalana, impartida a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona de Tarragona. (Davant)


Informació