CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.1.4/4 Carpeta vermella 2: memòria

  • B3.1.4/4 1 Carpeta vermella que conté:"Jaume Vidal i Alcover: Memòria". Té dues parts: Concepte de la llengua catalana. Mètode i fonts per al seu aprenentatge i per al seu ensenyament(92 pàgines mecanoscrites) i Concepte de la literatura catalana. Mètode i fonts per al seu aprenentatge i per al seu ensenyament (90 pàgines). Al final, "Jaume vidal Alcover: Lliçó magistral": Tema 106. Salvador Espriu. La prosa. La poesia (10 pàgines), amb bibliografia, notes i algunes idees bàsiques. A l'inici, solta, hi ha una llista de referències bibliogràfiques: "Jaume Vidal Alcover: Publicacions i conferències" (7 pàgines). Aquesta llista va precedida d'una carta mecanoscrita de Jaume Vidal Alcover dirigida al Dr. Esteban Limón, de Madrid, que data de l'11 de gener de 1984. (Davant carta. Document complert només consultable en paper)

Informació