CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.1.4/3 Carpeta vermella 1: memòria

  • Carpeta vermella que conté:"Jaume Vidal i Alcover: Memòria". Té dues parts: Concepte de la llengua catalana. Mètode i fonts per al seu aprenentatge i per al seu ensenyament(92 pàgines mecanoscrites) i Concepte de la literatura catalana. Mètode i fonts per al seu aprenentatge i per al seu ensenyament (90 pàgines). Al final, "Jaume vidal Alcover: Lliçó magistral": Tema 106. Salvador Espriu. La prosa. La poesia (10 pàgines), amb bibliografia, notes i algunes idees bàsiques. A l'inici, solta, hi ha una llista de referències bibliogràfiques: "Jaume Vidal Alcover: Publicacions i conferències" (7 pàgines). (Dues primeres pàgines memòria. Document complert només consultable en paper)

Informació