CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.1.4/1 Activitat professional de Jaume Vidal Alcover

  • B3.1.4/1.1 Còpia d'una carta a Lluís Busquets Grabulosa en què corregeix alguns punts de l'entrevista publicada a Plomes catalanes d'avui, que data de l'1 d'agost de 1982. (Tot)
  • B3.1.4/1.2 Classificació d'articles en onze pàgines manuscrites (Primer full)
  • B3.1.4/1.3 Bloc de tretze pàgines mecanoscrites amb referències bibliogràfiques de llibres de Jaume Vidal Alcover i referències a conferències pronunciades per ell mateix. (Primera pàgina)
  • B3.1.4/1.4 Relació de la feina feta per Jaume Vidal Alcover fins al 18 de juny de 1972, dividida en les següents parts: "Altres premis", "Relació d'obres de teatre estrenades", "Obra inèdita", "Col·laboracions a diaris i revistes", "Obra en preparació". Al final, hi ha una nota dirigida al seu "amic Torres", que li devia haver demanat aquest currículum. Tot plegat ocupa sis pàgines mecanoscrites. (Primera pàgina)
  • B3.1.4/1.5 Llista de bibliografia pròpia. Esborrany mecanoscrit amb anotacions manuscrites que ocupa dos pàgines. (Tot)
  • B3.1.4/1.6 Llista mecanoscrita de referències bibliogràfiques de llibres de Jaume Vidal Alcover en dues pàgines.(No escanejar. Document només disponible en paper)
  • B3.1.4/1.7 "Relació de llibres publicats per Jaume Vidal Alcover", en una pàginamecanoscrita. (No escanejar. Document només disponible en paper)
  • B3.1.4/1.8, 1.9 Notes acadèmiques-biogràfiques de Jaume Vidal Alcover, cadascuna en una pàgina mecanoscrita.(Davant dos fulls)
  • B3.1.4/1.10 "Jaume Vidal i Alcover: presentació i exposició de la labor personal". Mecanoscrit amb correccions i aclariments manuscrits en bolígraf en vint-i-una pàgines numerades. (Primera pàgina)
  • B3.1.4/1.11 Fotòcopia de les pàgines 13 i 14 del mecanoscrit de B3.1.4/1.10. (Davant dos fulls)

Informació