Portada > Vida al campus > Serveis > Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) > On podeu cercar? > Llegats i donatius > B3.1.3/2 Homenatge a Vicent Andrés Estellés. Material de preparació

CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.1.3/2 Homenatge a Vicent Andrés Estellés. Material de preparació

 • B3.1.3/2.1 Llista de noms de poetes que havien de col·laborar en l'homenatge a Estellés. (Davant primera pàgina)
 • B3.1.3/2.2 Rebut de "Sugrañes y Cía" per l'entrega de 414 exemplars del llibre Homenatge a Vicent Andrés Estellés que data del 24 de maig de 1983.(Davant carta)
 • B3.1.3/2.3 Rebut de "Sugrañes y Cía" per l'entrega de 200 exemplars del llibre Homenatge a Vicent Andrés Estellés que data del 24 de maig de 1983.(No escanejar. Document complert només disponible en paper)
 • B3.1.3/2.4 Sobre de "Sugrañes y Cía" amb la plantilla del que podria ser la portada del llibre Homenatge a Vicent Andrés Estellés.(Escanejar portada en cartró)
 • B3.1.3/2.5 Carta de Jaume Vidal Alcover dirigida a Joan Alavedra en què li demanava la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés, amb data del 5 d'abril de 1979, que fou retornada. (Davant carta)
 • B3.1.3/2.6 Carta de Jaume Vidal Alcover dirigida a Cremades i Arlandis en què li demanava la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés que fou retornada. (Davant carta)
 • B3.1.3/2.7 Carta de Jaume Vidal Alcover dirigida a Ramon Pinyol en què li demanava la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés que fou retornada.
 • B3.1.3/2.8 Carta de Jaume Vidal Alcover dirigida a Carles Hac Mor en què li demanava la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés que fou retornada. (Davant sobre)
 • B3.1.3/2.9 Carta de Joan Fuster que manifesta que no podrà assistir a l'homenatge a Vicent Andrés Estellés. (Davant i darrera carta)
 • B3.1.3/2.10 Carta de Francesc Vallverdú que manifesta que no podrà assistir a l'homenatge a Vicent Andrés Estellés amb data del 17 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/2.11 Carta de J. V. Foix que manifesta el seu agraïment per la invitació a participar en l'homenatge a Estellés però la refusa per no tenir cap poema inèdit, amb data del 7 de maig de 1979.(Davant i darrera tarja)
 • B3.1.3/2.12 Carta de Josep Maria Llompart que comunica que no podrà assistir a l'homenatge a Estellés però manifesta la seva adhesió a l'homenatge, amb data del 10 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/2.13 Carta de Segismon Serrallonga que lamenta no haver estat a temps de participar en l'homenatge a Estellés i que manifesta el seu recolzament a la causa amb data del 16 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/2.14 Carta de Leandre Amigó que agraeix la invitació a participar en l'homenatge a Estellés però la refusa perquè no escriu versos. (Davant i darrera tarja)
 • B3.1.3/2.15 Carta d'Andreu Cloquell en què s'excusa de no haver enviat un poema per a l'homenatge a Estellés amb data del 18 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/2.16 Full quadriculat amb unes anotacions manuscrites en bolígraf blau. (Davant)
 • B3.1.3/2.17 Còpia mecanoscrita de la carta de Joan Fuster en què s'excusa per no poder assistir a l'homenatge a Estellés i demana que saludin l'homenatjat de part seva, que data del 9 d'abril de 1979. (Davant)
 • B3.1.3/2.18 Còpia mecanoscrita de la carta d'Andreu Cloquell en què s'excusa per no poder col·laborar amb versos en l'homenatge a Estellés, que data del 18 d'abril de 1979. (Davant)
 • B3.1.3/2.19 Còpia mecanoscrita de la carta de Leandre Amigó en què s'excusa per no poder col·laborar amb versos en l'homenatge a Estellés, que data del 9 d'abril de 1979. (Davant)
 • B3.1.3/2.20 Còpia mecanoscrita de la carta de Segismon Serrallonga en què s'excusa per no poder col·laborar amb versos en l'homenatge a Estellés, que data del 16 d'abril de 1979. (Davant)
 • B3.1.3/2.21 Còpia mecanoscrita del telegrama enviat per Joan Argente amb un poema d'homenatge a Estellés. (Davant)
 • B3.1.3/2.22 Còpia mecanoscrita de la carta de Josep Maria Llompart en què s'excusa per no poder assistir a l'homenatge a Estellés, que data del 10 d'abril de 1979. (Davant)
 • B3.1.3/2.23 Còpia mecanoscrita de la carta de J. V. Foix en què s'excusa per no poder col·laborar amb versos en l'homenatge a Estellés. (Davant)
 • B3.1.3/2.24 Còpia mecanoscrita de la carta de Francesc Vallverdú en què s'excusa per no poder assistir a l'homenatge a Estellés i demana que saludin l'homenatjat de part seva. (Davant)
 • B3.1.3/2.25 Text mecanoscrit de Jaume Vidal Alcover que fa una breu ressenya de l'homenatge a Estellés. Podria ser el pròleg del llibre Homenatge a Vicent Andrés Estellés. (Davant)
 • B3.1.3/2.26 Índex mecanoscrit del llibre d'homenatge a Estellés que consisteix en un llistat dels poetes que hi participen. (Davant 3 fulls)
 • B3.1.3/2.27 Full blanc mecanoscrit on es llegeix "Homenatge a Vicent Andrés Estellés. Josep Alertí. Palma de Mallorca". (Davant)
 • B3.1.3/2.28 Sobre buit on es pot llegir "Ismael".(No escanejar)
 • B3.1.3/2.29 Full blanc amb un manuscrit d'Àngel Terrasí en bolígraf roig. (Davant)
 • B3.1.3/2.30 Carta d'un professor de literatura de l'institut "Masamagrell" que ofereix la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés amb data del 18 de novembre de 1980. (Davant)
 • B3.1.3/2.31 Vint-i-tres fulls de mida quartilla, quadriculats, amb una llista de literats catalans. (Davant primera pàgina)
 • B3.1.3/2.32 Poema de M. Àngels Anglada. (Davant)
 • B3.1.3/2.33 Poema de Coloma Lleal. (Davant)
 • B3.1.3/2.34 Poema de Vallcorba Plana. (Davant)
 • B3.1.3/2.35 Poema de Joan Colomines. (Davant)
 • B3.1.3/2.36 Poema de Pere Ribot. (Davant)
 • B3.1.3/2.37 Full amb una plantilla amb les característiques d'un llibre (mides de pàgina, de caixa, del llom...), segurament Homenatge a Vicent Andrés Estellés. (Davant)
 • B3.1.3/2.38 Full mecanoscrit amb una llista dels poetes que no van poder enviar uns versos per a l'homenatge però que van manifestar la seva adhesió a la causa. (Davant)
 • B3.1.3/2.39 Còpia mecanoscrita de la carta de Leandre Amigó en què lamenta no poder enviar un poema a l'homenatge, perquè no escriu versos, però manifesta la seva adhesió, que data del 9 d'abril de 1979. (Davant)
 • B3.1.3/2.40 Còpia mecanoscrita de la carta d'Andreu Cloquell en què es disculpa per no haver pogut enviar un poema per a l'homenatge a Estellés que data del 18 d'abril de 1979. (Davant)
 • B3.1.3/2.41 Còpia mecanoscrita de la carta de J. V. Foix en què es disculpa per no poder enviar un poema per a l'homenatge a Estellés. (Davant)
 • B3.1.3/2.42 Còpia mecanoscrita de la carta de Joan Fuster que comunica que no podrà assistir a l'homenatge a Estellés i demana que manifestin la seva adhesió a l'homenatge de part seva, amb data del 9 d'abril de 1979. (Davant)
 • B3.1.3/2.43 Còpia mecanoscrita de la carta de Josep Maria Llompart en què es disculpa per no poder assistir a l'homenatge a Estellés i demana que es faci constar la seva adhesió a la causa, amb data del 10 d'abril de 1979. (Davant)
 • B3.1.3/2.44 Còpia mecanoscrita de la carta de Segimon Serrallonga en què es disculpa per no poder col·laborar amb versos en l'homenatge a Estellés, que data del 16 d'abril de 1979. (Davant)
 • B3.1.3/2.45 Carta de Francesc Vallverdú que lamenta no poder assistir a l'homenatge a Estellés i en manifesta l'adhesió. (Davant)
 • B3.1.3/2.46 Sobre de "Sungrañens y cía" que conté gran quantitat d'esborranys de poemes, textos prosa, etc. (No escanejar. Document complert només consultable en paper)

Informació