Portada > Vida al campus > Serveis > Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) > On podeu cercar? > Llegats i donatius > B3.1.3/1 Preparació del llibre Homenatge a Vicent Andrés Estellés

CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.1.3/1 Preparació de la publicació del llibre Homenatge a Vicent Andrés Estellés. Cartes d’escriptors que hi col.laboren

 • B3.1.3/1.1 Carta d'Oleguer Huguet que agraeix la tramesa del llibre amb data del 7 de juliol de 1984. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.2 Carta de Francesc Mezquita que agraeix la tramesa del llibre amb data del 18 de juny de 1984. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.3 Carta de Jaume Sastre i Font sense data on només es llegeix el nom de l'escritpor i el nom d'una de les seves obres. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.4 Carta de M. Carme Oller i Giralt que agraeix la tramesa del llibre que data del 25 de juny de 1984. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.5 Carta de Víctor Sunyol i Costa que presta la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.6 Carta de Lluís Alpera que presta la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 9 d'abril de 1979. (Davant i darrera carta)
 • B3.1.3/1.7 Carta de M. Carme Oller que presta la seva col·laboració en l'homentage a Estellés. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.8 Sobre enviat per Joan Suriol que devia contenir la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B3.1.3/1.9 Carta d'Anton Sala Cornadó que presta la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 10 d'abril de 1979. (Davant i darrera carta)
 • B3.1.3/1.10 Carta de Joan Colominas Puig que presta la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 19 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.11 Carta de Xavier Campet que presta la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.12 Carta d'Oriol Casassas que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 17 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.13 Carta de Zoraida Burgos Matheu que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 8 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.14 Sobre enviat per Miquel Martí i Pol que devia contenir la seva col·laboració en l'homentage a Estellés.(No escanejar. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.3/1.15 Carta de Xavier Pericay que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 17 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.16 Sobre de V. Escrivà que devia contenir la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés. (No escanejar. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.3/1.17 Sobre enviat per Espunyes que devia contenir la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés. (No escanejar. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.3/1.18 Carta de Valentí Soler Triomf que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data de l'11 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.19 Carta de Camil Geis que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.20 Carta de Josep Elias que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.21 Carta de Pere Ribot que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 17 de maig de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.22 Poema d'Olga Xirinacs en homenatge a Vicent Andrés Estellés que data del 30 de maig de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.23 Carta de M. Àngels Anglada que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 10 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.24 Carta de Vallcorba Plana que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 18 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.25 Carta d'Anton Carrera que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 24 d'abril de 1979. (Davant dues pàgines de la carta)
 • B3.1.3/1.26 Carta de Vicenç Altaió que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 9 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.27 Carta de J. Palau i Fabre que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 17 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.28 Sobre enviat per J. M. Boix i Selva que devia contenir la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés. (No escanejar. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.3/1.29 Sobre enviat per Josep Albertí que devia contenir la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés. (No escanejar. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.3/1.30 Carta de Salvador Oliva que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.31 Sobre enviat per Joan Noves que devia contenir la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés. (No escanejar. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.3/1.32 Carta de Josep Ramon Bach que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 13 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.33 Sobre enviat per Josep Grau i Colell que devia contenir la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés. (No escanejar. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.3/1.34 Sobre enviat per Joan Manresa que devia contenir la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés amb data del 26 d'abril de 1979. (No escanejar. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.3/1.35 Carta de Lluís Urpinell que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 17 d'abril de 1979.(Davant carta)
 • B3.1.3/1.36 Carta de Núria Albó que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 7 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.37 Carta d'Alfred Badia que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 7 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.38 Carta de J. Salas Sanahuja que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 18 d'abril de 1979. (Davant i darrera carta)
 • B3.1.3/1.39 Carta d'Enric Larruela i Vidal que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 16 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.40 Sobre enviat per Coloma Lleial que devia contenir la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 17 d'abril de 1979. (No escanejar. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.3/1.41 Sobre enviat per Joan Arrau Nadal que devia contenir la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés. (No escanejar. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.3/1.42 Carta de Jordi Pàmias que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 10 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.43 Carta de Valerià Pujol que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 7 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.44 Carta de Joan Vergés que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 17 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.45 Carta de J. Gouzy que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.46 Sobre enviat per Joaquim Horta que devia contenir la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 17 d'abril de 1979. (No escanejar. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.3/1.47 Sobre enviat er Llorenç Moyà Gilabert que devia contenir la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés. (No escanejar. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.3/1.48 Carta de Miquel Desclot que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 18 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.49 Carta de Miquel Cardell que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 24 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.50 Carta de Miquel Arimany Coma que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 18 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.51 Carta d'Oleguer Huguet que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 23 d'abril de 1979. (Davant i darrera carta)
 • B3.1.3/1.52 Sobre enviat per Josep Gual Lloberes que devia contenir la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 23 d'abril de 1979. (No escanejar. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.3/1.53 Carta de Joan Barceló i Culleres que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 19 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.54 Carta de Joan Brossa que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 19 d'abril de 1979.(Davant i darrera carta)
 • B3.1.3/1.55 Sobre enviat per Víctor Obiols que devia contenir la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 20 d'abril de 1979. (No escanejar. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.3/1.56 Carta de Ricard Creus que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del14 d'abril de 1979. (Davant)
 • B3.1.3/1.57 Carta de David Jou que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 9 d'abril de 1979. (Davant)
 • B3.1.3/1.58 Carta de Guillem Colom i Ferrà que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 10 d'abril de 1979. (Davant)
 • B3.1.3/1.59 Carta d'Àngel Terrón que presta col·laboració en l'homentage a Estellés que data de l'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.60 Carta de Jaume Pont que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 14 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.61 Carta de Jaume Borrell i Figuera que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 9 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.62 Carta de Francesc Mezquita que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 17 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.63 Carta d'Albert Tugues en què s'interessa pel poema que va enviar en col·laboració a l'homenatge a Estellés, que data del 20 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.64 Carta de Damià Huguet que presta col·laboració en l'homentage a Estellés que data del 7 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.65 Carta de Joan Suriñach que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 6 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.66 Carta d'Àlex Susana que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 17 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.67 Carta de Marc Granell que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 9 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.68 Carta d'Albert Ràfols Casamada que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 8 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.69 Carta de Joan Suriñach Quintana en què s'interessa per l'homenatge a Estellés i pel destí de les poesies que ell va aportar a l'homenatge, que data del 14 de maig de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.70 Carta de Bernat Meix que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 13 de maig de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.71 Carta de M. Àngels Anglada que agraeix la tramesa del llibre Homenatge a Vicent Andrés Estellés que data del 21 de juny de 1984. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.72 Carta de Valentí Soler que demana informació sobre el recull de poemes en homenatge a Vicent Andrés Estellés, que data del 19 de novembre de 1981.
 • B3.1.3/1.73 Carta de Josep Seguí que presta la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 9 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.74 Carta de Josep Piera que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data de l'11 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.75 Carta d'Eduard J. Verger que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 16 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.76 Carta d'Emili Rodríguez Bernabéu que presta la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 9 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.77 Carta de Jaume Pérez Montaner que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 12 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.78 Carta de Joan M. Monjo que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 10 d'abril de 1979. (Davant carta)
 • B3.1.3/1.79 Carta de Rafael Ventura Melià que presta col·laboració en l'homenatge a Estellés que data del 9 d'abril de 1979. (Davant dues pàgines)
 • B3.1.3/1.80 Telegrama de Joan Argente que conté uns versos dedicats a Vicent Andrés Estellés que data del 19 d'abril de 1979. (Davant telegrama)
 • B3.1.3/1.81 Sobre buit enviat per Pau Navarro que devia contenir la seva col·laboració en l'homenatge a Estellés que data de l'11 d'abril de 1979. (No escanejar. Document sencer només consultable en paper)

Informació