CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.1.1/7 Ortografia

 • B3.1.1/7.1 Full d'exercicis d'ortografia catalana.(Davant)
 • B3.1.1/7.2 "Les fricatives alveolars". Explicació mecanoscrita dels sons fricatius alveolars i la seva ortografia en tres pàgines. Al marge superior dret de tots els fulls hi ha manuscrit "Rosabel-B (3 hores)" Exercicis d'ortografia en relació amb les fricatives alveolars en dues pàgines.(Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/7.3 "La dièresi. Nivell C". Apunts mecanoscrits sobre la dièresi en dues pàgines i exercicis d'ortografia sobre la dièresi en dues pàgines més. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/7.4 "Edició de cursos de llengua catalana i llenguatge administratiu 1990/91. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)Prova del nivell C - mòdul 1". Exemplar d'examen de català, per obtenir el nivell C, realitzat per la Generalitat de Catalunya, en quatre pàgines grapades. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/7.5 "Les fricatives alveolars". Explicació mecanoscrita dels sons fricatius alveolars i la seva ortografia que ocupa quatre pàgines. Al marge superior dret de tots els fulls hi ha manuscrit "Rosabel-C (3 hores)". Exercicis d'ortografia en relació amb les fricatives alveolars en cinc pàgines. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/7.6 Explicació mecanoscrita del funcionament de l'accentuació en català per a cursos de nivell C de català en quatre fulls. Exercicis sobre l'accentuació que ocupen quatre pàgines més. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/7.7 Explicació mecanoscrita del funcionament de l'accentuació en català per a cursos de nivell C de català en quatre fulls. Exercicis fets sobre l'accentuació que ocupen quatre pàgines més. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/7.8 Explicació mecanoscrita sobre les grafies a i e en posició àtona i exercicis en tres fulls grapats. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/7.9 "Aspectes importants de l'alfabet", text mecanoscrit en un full i fotocòpia. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/7.10 "2. L'alfabet i les vocals. Esquema del nivell C". Relació de les lletres i sons catalans i fotocòpia. Exercici 1. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/7.11 "L'oposició B/V". Explicació i exercicis mecanoscrits en tres pàgines. A la part superior, hi ha escrit el nom Montserrat Planelles i nivell C. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/7.12 "Les vibrants". Explicació i exercicis mecanoscrits en dues pàgines. A la part superior, hi ha escrit el nom Montserrat Planelles i nivell C. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/7.13 "Les nasals". Explicació i exercicis mecanoscrits en dues pàgines. A la part superior, hi ha escrit el nom Montserrat Planelles i nivell C. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/7.14 "Les palatals". Explicació i exercicis en dues pàgines mecanoscrites. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/7.15 "A/E". Explicació de l'ús d' a o e en posició àtona i exercicis en dues pàgines. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/7.16 Tres pàgines d'exercicis d'accentuació de preparació per a l'examen del nivell B de català. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/7.17 "Les oclusives". Explicació i exercicis en tres pàgines mecanoscrites. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/7.18 "Les oclusives". Explicació i exercicis en cinc pàgines mecanoscrites. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/7.19 Teoria i exercicis sobre l'accentuació per a un curs de nivell B de català mecanoscrits en set fulls. (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)

Informació