CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.1.1/5 Material preparatori de classes 5

  • B3.1.1/5.1 Al revers d'un bitllet de tren, diverses referències mecanoscrites de Spill de la vida religiosa.(Revers)
  • B3.1.1/5.2 Al revers d'un bitllet de tren, manuscrita, una classificació de romancers, a partir del llibre de J. Massot, Aportació a l'estudi del romancer balear. (Revers)
  • B3.1.1/5.3 Al revers d'un bitllet de tren, la següent referència bibliogràfica, mecanoscrita: Francesc Pujol, Història de l'Hegemonia Catalana en la Política Espanyola. Societat Catalana d'Edicions. Vol. LXII. Barcelona, 1926. (Revers)
  • B3.1.1/5.4 Al revers d'un bitllet de tren, la següent referència bibliogràfica, mecanoscrita: Jean Amade, Origines et Premières Manifestations de la Renaissance Littéraire en Catalogne au XXe siècle. Edouard Privat, éditeur. Toulouse, 1924. (Revers)
  • B3.1.1/5.5 Al revers d'un bitllet de tren, la següent referència bibliogràfica, mecanoscrita: Pere Coromines, Interpretació del Vuitcents català. Publicacions de "La Revista". Barcelona, 1933. (Revers tarja indicada)
  • B3.1.1/5.6 En un sobre, trenta bitllets de tren, en el revers dels quals hi ha una referència bibliogràfica mecanoscrita, totes elles d'obres de M. Aurèlia Capmany.
  • B3.1.1/5.7 En un sobre de la Galeria d'art 3 i 5, on hi ha manuscrit "BROSSA", tres fitxes mecanoscrites amb una relació cronològica de l'obra i dels esdeveniments més importants de la vida de Joan Brossa. (Davant i darrera tres fitxes)

Informació