CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB3.1.1/3 Material preparatori de classes 3

 • B3.1.1/3.1 En un foli mecanoscrit, temari o esquema de "La novel·la catalana contemporània". (Davant)
 • B3.1.1/3.2 Llista mecanoscrita de "Possibles cursets monogràfics, a nivell de Comuns". (Davant)
 • B3.1.1/3.3 "La decadència a Mallorca (ss. XVI a XIX)", text incomplet mecanoscrit en cinc pàgines. (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/3.4 Bibliografia comentada sobre literatura trobadoresca mecanoscrita en un foli. (Davant)
 • B3.1.1/3.5 Temari d'Els orígens de la Literatura Catalana mecanoscrit en dos pàgines. (Davant dos fulls)
 • B3.1.1/3.6 Bibliografia bàsica dels trobadors catalans en disset pàgines mecanoscrites. (Davant primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/3.7 Borrador mecanoscrit d'una llista d'obres de literatura catalana medieval. (Davant primera pàgina. Document sencer només consultable en paper) 
 • B3.1.1/3.8 Borrador mecanoscrit del temari de Literatura i Cultura Catalanes (1868 a 1970)en setze pàgines. (Davant primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/3.9 Foli amb unes anotacions manuscrites que semblen les assignatures del Departament de Filologia Catalana i els professors que les imparteixen. (Davant)
 • B3.1.1/3.10 Llista mecanoscrita de les lectures corresponents a cada lliçó del temari de Literatura i Cultura Catalanes descrit a B3.1.1/3.8. (Davant primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/3.11 Còpia de la llista de lectures corresponents a cada lliçó del temari de Literatura i Cultura Catalanes. (Davant primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/3.12 Full blanc amb algunes anotacions manuscrites en bolígraf blau sobre Manuel de Pedrolo, Maria Aurèlia Capmany, Llorenç Villalonga i Salvador Espriu. (Davant)
 • B3.1.1/3.13 Llista mecanoscrita d'esdeveniments literaris en ordre cronològic, de 1941 a 1963. (Davant) 
 • B3.1.1/3.14 Temari de literatura medieval en dos pàgines mecanoscrites. (Davant dos fulls)
 • B3.1.1/3.15 Relació manuscrita de revistes catalanes. (Davant primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/3.16 Relació manuscrita, en ordre cronològic, amb tres columnes, on s'assenyalen "vida i obra" d'algun intel·lectual català, "fets històrics" i "fets culturals" any a any des de 1898 fins a 1972.  (Davant primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/3.17 Foli amb només tres línies escrites, que poden correspondre al càlcul de guanys per llibres venuts de Jaume Vidal Alcover.  (Davant)
 • B3.1.1/3.18 Temari manuscrit de literatura catalana renaixentista i modernista, fins a la lliçó 14, en cinc folis i una quartilla. (Davant primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/3.19 Temari d'un "Curset de novel·la catalana contemporània" en dos pàgines mecanoscrites. (Davant primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/3.20 En una quartilla, hi ha escrit amb retolador verd "Exili" i una llista de noms d'escriptors catalans. (Davant)                                
 • B3.1.1/3.21 En un foli doblegat per la meitat, esquema o temari manuscrit d'un curs de literatura catalana des del Noucentisme fins als nostres dies. (Davant)
 • B3.1.1/3.22 "La literatura a Mallorca en els temps actuals". Esquema mecanoscrit. (Davant)
 • B3.1.1/3.23 Quaranta folis mecanoscrits, en cadascun dels quals hi ha el nom d'un literat català (tots nascuts entre 1879 i 1917), els anys que va viure i les seves obres més importants. (Dos primeres pàgines. Document sencer només consultable en paper)
 • B3.1.1/3.24 Al revers d'una quartilla, on hi ha una invitació de l'Alcalde de Palma de Mallorca a Jaume Vidal Alcover per participar com a jurat en els Premis Ciutat de Mallorca, hi ha una llista manuscrita d'escriptors catalans i alguna de les seves obres principals (Jordana, Llor, Arbó, Serrahima, etc.). (Davant)
 • B3.1.1/3.25 Borrador d'un temari mecanoscrit, amb alguna anotació manuscrita, d'un "Curs de novel·la catalana contemporània". (Davant dos fulls)
 • B3.1.1/3.26 Relacions en ordre cronològic d'autors i obres de literatura catalana, mecanoscrits i amb alguna anotació manuscrita en set pàgines. (Davant primer full. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/3.27 Relació d'autors i obres de literatura catalana contemporània manuscrita amb retolador negre i rosa en un foli. (Davant)
 • B3.1.1/3.28 "La novel·la catalana contemporània": llista d'autors, indicant els anys que van viure o quan van néixer, possiblement extreta del llibre de Rafael Tasis Una visió de conjunt de la novel·la catalana, que apareix citat sota el títol. (Davant)
 • B3.1.1/3.29 "1940 a 1970", esquema manuscrit d'un curs de literatura catalana. (Davant dos fulls)
 • B3.1.1/3.30 Apunts de llatí manuscrits que daten del 7 de desembre de 1971. (Davant i darrera)
 • B3.1.1/3.31 Carta mecanoscrita de Jaume Vidal Alcover dirigida a Manuel de Pedrolo que adjunta una relació cronològica de les obres publicades per aquest últim i un esborrany de la mateixa llista, i demana que revisi i l'esborrany. (Tot)
 • B3.1.1/3.32 Manuscrit en llengua francesa que parla de literatura catalana. (Davant pàgina 1. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/3.33 Mecanoscrit en francès que parla de literatura catalana. (Davant dues pàgines)
 • B3.1.1/3.34 La littérature catalane aujourd'hui, text de Jaume Vidal Alcover mecanoscrit en francès en onze pàgines, podria tractar-se d'una ponència. (Davant dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B3.1.1/3.35 Carta signada per "Xavier", mecanoscrita en un full de color taronja, que acompanyava el text descrit a B3.1.1/3.34 (Davant)

Informació