CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB2.2.2/2 Qualificacions

 • B2.2.2/2.1 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Literatura Provençal, impartida pel Dr. Riquer, cursada en un curs de doctorat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que data del 14 de juny de 1972.(Davant)
 • B2.2.2/2.2 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Toponímia i Antroponímia Catalana, cursada en un curs de doctorat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que data del 10 de juny de 1972.(No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.3 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Geolingüística, cursada en un curs de doctorat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que data del 15 de juny de 1972. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.4 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Dialectologia Hispànica, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que data del 24 de febrer de 1971. (Davant)
 • B2.2.2/2.5 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en els exercicis del Grau de llicenciat, realitzats a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que data del 22 de juny de 1971. (Davant)
 • B2.2.2/2.6 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Gramàtica Històrica Espanyola, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que data del 17 de setembre de 1970. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.7 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Història de l'Espanyol, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que data del 17 de setembre de 1970. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.8 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura La Novel·la Espanyola del Segle XIX, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que data del 13 de juny de 1970. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.9 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Literatura Catalana Moderna i Contemporània, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que data del 9 de juny de 1970. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.10 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Literatura Catalana Medieval, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que data del 10 de juny de 1970. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.11 Petit paper amb un número i amb el segell de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.12 Resguard que dóna dret a Jaume Vidal Alcover a realitzar l'examen de l'assignatura Dialectologia Espanyola, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, que data del juny de 1970. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.13 En un sobre dirigit a la Dra. María Teresa Lacroix, dos petits papers quadriculats amb les qualificacions de dues assignatures i amb una nota que diu: "que me entregue este papel para firmarle la papeleta y que adjunte dicha papeleta", firmat per M. T. Lacroix el 13 de juny de 1959.(Davant dos papers)
 • B2.2.2/2.14 Resguard i qualificació de l'examen intermedi d'estudis comuns realitzat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, amb data del 30 de setembre de 1959.(Davant i darrera)
 • B2.2.2/2.15 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Història General d'Espanya, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 25 de setembre de 1959.(Davant i darrera)
 • B2.2.2/2.16 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Història Universal, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 4 de juny de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.17 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Religió 3, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 3 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.18 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Religió 4, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 7 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.19 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Formació Política 2, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 5 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.20 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Formació Política 3, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 5 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.21 Papereta sense qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Educació Física 3, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 2 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.22 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Religió 2, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 16 de maig de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.23 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Educació Física 2, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 30 de maig de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.24 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Gramàtica General, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 6 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.25 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Crítica Literària, del primer any de Filologia Romànica, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 6 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.26 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Llatí Vulgar, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 5 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.27 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Literatura Espanyola (fins el segle XVII), cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 2 d'octubre de 1959. (Davant i darrera)
 • B2.2.2/2.28 Papereta sense qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Història de l'Espanyol, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 2 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.29 Papereta sense qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Filologia Hispànica, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 2 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.30 Papereta sense qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Dialectologia Hispància, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 2 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.31 Papereta sense qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Literatura Romàniqua, Italiana i Portuguesa, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 2 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.32 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Llengua Francesa 2, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 7 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.33 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Llengua Francesa 3, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 8 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.34 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Filologia Romànica, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 5 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.35 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Llengua Italiana 2, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 6 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.36 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Llengua Italiana, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 3 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.37 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Literatures Romàniques (Francesa), cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 2 de setembre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.38 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Bibliografia Hispànica, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 2 d'octubre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.39 Papereta sense qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Educació Física 1, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, que data de l'1 de maig de 1958.(Davant)
 • B2.2.2/2.40 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Formació Política 1, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, que data del 21 de juny de 1958. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.41 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Religió 1, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, que data de l'1 de maig de 1958. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.42 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignaturaHistòria General de l'Art, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, que data del 3 de juny de 1958. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.43 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Llengua i Literatura Llatines 1, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, que data del 3 de juny de 1958. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.44 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Llengua Espanyola, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, que data del 2 de juny de 1958. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.45 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Història Universal (Antiga i Mitjana), cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, que data del 22 de setembre de 1958. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.46 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Història General d'Espanya (Antiga i Mitjana), cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, que data del 3 de juny de 1958. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.47 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Fonaments de Filosofia, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, que data del22 de setembre de 1958. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.48 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Llengua i Literatura Gregues 1, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, que data del 25 de setembre de 1958. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.49 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Geografia 2, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, que data del 19 de setembre de 1958. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.50 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Llengua i Literatura Llatines 2, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, que data del 7 de juny de 1958. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.51 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Literatura Espanyola, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, que data del 18 de juny de 1958. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.52 Papereta sense qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Història Universal (moderna i contemporània), cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, que data de l'1 de maig de 1958. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.53 Papereta sense qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Història General d'Espanya (Moderna i Contemporània), cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, que data de l'1 de maig de 1958. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.54 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Història dels Sistemes Filosòfics, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, que data del 23 de setembre de 1958. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.55 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Llengua i Literatura Grega 2, cursada a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València, que data del 30 de setembre de 1958. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.56 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Dret Processal 2, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, que data del 27 de maig de 1946. (Davant)
 • B2.2.2/2.57 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Filosofia del Dret, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, que data del 31 de maig de 1946. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.58 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Dret Mercantil, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, que data del 19 d'octubre de 1946. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.59 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Dret Internacional Privat, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, que data del 31 de maig de 1946. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.60 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Dret Civil 1, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, que data del 23 de maig de 1945. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.61 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Dret Civil 2, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, que data de l'1 de juny de 1945. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.62 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Dret Processal 1, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, que data del 31 de maig de 1945. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.63 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Hisenda Pública, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, que data del 24 de maig de 1945. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.64 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Dret Internacional Públic, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, que data del 29 de maig de 1945. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.65 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Dret Penal, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, que data del 25 d'octubre de 1944.(Davant)
 • B2.2.2/2.66 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Dret Canònic, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, que data del 31 de maig de 1944. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.67 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Dret Administratiu, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, que data del 30 de maig de 1944. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.68 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Dret Civil (Part General), cursada a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, que data del 23 d'octubre de 1944. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.69 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Dret Polític, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat de València, que data del 2 de juny de 1943.
 • B2.2.2/2.70 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Història Universal i d'Espanya, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat Central de Madrid, que data del 12 de juny de 1942.(Davant i darrera)
 • B2.2.2/2.71 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Llatí, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat Central de Madrid, que data de l'1 de juny de 1942. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.72 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Dret Romà, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat Central de Madrid, que data del 9 de juny de 1942. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.73 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Economia Política, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat Central de Madrid, que data del 25 de juny de 1942. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.74 Qualificació de Jaume Vidal Alcover en l'assignatura Història del Dret, cursada a la Facultat de Dret de la Universitat Central de Madrid, que data de l'1 de juny de 1942. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.75, 2.76, 2.77 En un sobre a nom de Jaume Vidal Alcover: imprès de l'institut "Ramon Llull" amb les qualificacions del sisè any de batxillerat, curs 1938-1939, que data del 5 de juny de 1939; 6 paperetes amb les qualificacions de les assignatures del curs 1933-1934, que daten del maig i setembre de 1934; i 6 paperetes amb les qualificacions de les assignatures del curs 1935-1936, que daten del maig de 1936.(Davant B2.2.2/2.75 i una papereta de B2.2.2/2.76. Document complert només consultable en paper)
 • B2.2.2/2.78, 2.79Dos resguards dels l'exàmens d'estat realitzats a la Universitat de Barcelona el 31 de juliol de 1940 i el 28 de juiol de 1941.(Davant tots dos)
 • B2.2.2/2.80 Programa de l'assignatura Formació Política, impartida pel Dr. Roberto García de Vercher a la Universitat de Madrid, de l'any 1957.(Tot)

Informació