CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióDescripció B2.2.2/1 Exàmens

  • B2.2.2/1.1 En un full d'examen doblegat, hi ha un comentari de tipus filològic d'unes paraules (la paraula cuir en les diverses llengües romàniques).(Davant)
  • B2.2.2/1.2 En un full d'examen doblegat, hi ha un comentari de tipus filològic d'unes paraules (la paraula "teixir" en diverses llengües romàniques). (Davant)
  • B2.2.2/1.3 Examen de sintaxi corregit i puntuat que data del febrer de 1959 i consta de 4 pàgines. (Davant 4 fulls)
  • B2.2.2/1.4 Programa de l'assignatura Llengua Grega.(Coberta i 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
  • B2.2.2/1.5 Programa de l'assignatura Història General d'Espanya, impartida pel Dr. Antonio Rumeu de Armas a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid (quartilles mecanoscrites grapades, 25 pàgines numerades). (Coberta i 2 primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

Informació