CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB2.2.1/1 Pagament de drets

 • B2.2.1/1.1 Rebut de la inscripció a l'exercici del Grau de Llicenciat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, a nom de Jaume Vidal Alcover, que data del 22 de juny de 1971.(Davant)
 • B2.2.1/1.2 Resguard de pagament de matrícula de Jaume Vidal Alcover a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, amb data del 4 de gener de 1972. (Davant)
 • B2.2.1/1.3 Sol·licitud de matrícula de Jaume Vidal Alcover a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona que data del 2 de febrer de 1971. (Davant)
 • B2.2.1/1.4 Carta de la Universitat de Barcelona a Jaume Vidal Alcover, que li indica la quantitat que ha de pagar per a la matrícula. Juntament amb la carta, dins el sobre, hi ha també el rebut d'aquest pagament, que data del 15 de maig de 1970. (Davant carta)
 • B2.2.1/1.5 Resguard de matrícula de Jaume Vidal Alcover a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona que data del 2 de febrer de 1971. (Davant)
 • B2.2.1/1.6 Carta de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, dirigida a Jaume Vidal Alcover, segons la qual li han concedit el trasllat d'expedient que havia sol·licitat. La carta data del 6 de març de 1970. (Davant carta)
 • B2.2.1/1.7 Resguard i rebut pel pagament de drets per a l'expedició oficial del trasllat de l'expedient acadèmic de Jaume Vidal Alcover. Tres petits fulls grapats que daten del 18 de maig de 1970. (Davant certificat. Document complert només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.8 Resguard de matrícula de Jaume Vidal Alcover a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, que data del 16 de març de 1959. (Davant)
 • B2.2.1/1.9, 1.10 Dos rebuts idèntics, segons els quals Jaume Vidal Alcover ha pagat 150 pessetes en concepte d'activitats culturals a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, amb data del 16 de març de 1959. (Davant  1 còpia)
 • B2.2.1/1.11 Resguard de la sol·licitud del carnet del Sindicato Español Universitario que data del 16 de març de 1959. (Davant)
 • B2.2.1/1.12, 1.13 Dos rebuts idèntics, segons els quals Jaume Vidal Alcover ha pagat 100 pessetes a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, en concepte del servei de biblioteques, seminaris, laboratoris i pràctiques docents per al curs 1958-1959. Els rebuts daten del 16 de març de 1959. (Davant 1 rebut)
 • B2.2.1/1.14, 1.15, 1.16 Tres rebuts idèntics, segons els quals Jaume Vidal Alcover ha pagat 15 pessetes a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid, en concepte dels drets de certificació i visat anual del llibre escolar. Tots tres rebuts porten la data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.17 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat 98'5 pessetes a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid per la matrícula de dues assignatures, amb data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.18 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat 61 pessetes a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid pels drets d'inscripció a les classes pràctiques de dues assignatures. El rebut data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.19 Rebut, segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat 147,5 pessetes a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid per la matrícula del primer curs de Filologia Romànica. El rebut data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.20 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat 51,5 pessetes a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid per drets d'inscripció de matrícula a primer de Filologia Romànica. El rebut data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.21 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid 17'15 pessetes de matrícula d'una assignatura. El rebut data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.22 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid 49'5 pessetes per la matrícula d'una assignatura. El rebut data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.23 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid 50'5 pessetes per drets d'inscripció de classes pràctiques de l'assignatura d'educació física. El rebut data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.24 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid 182 pessetes per la inscripció a les classes pràctiques de les assignatures de primer de Filologia Romànica. El rebut data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.25 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat 196,5 pessetes a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid per la matrícula del segon curs de Filologia Romànica. El rebut data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.26 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat 147,5 pessetes a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid per drets d'inscripció de matrícula a segon de Filologia Romànica. El rebut data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.27 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid 98,5 pessetes per la matrícula de dues assignatures. El rebut data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.28 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid 50,5 pessetes per la inscripció a classes pràctiques de l'assignatura d'educació física. El rebut data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.29 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid 121,5 pessetes per drets d'inscripció de classes pràctiques de les assignatures de segon de Filologia Romànica. El rebut data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.30 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid 91,25 pessetes per drets d'inscripció de classes pràctiques de les assignatures de segon de Filologia Romànica. El rebut data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.31, 1.32 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid 100 pessetes en concepte del servei de biblioteques, seminaris, laboratoris i pràctiques docents durant el curs 1958-1959, grapat al rebut del pagament de 150 pessetes en concepte d'activitats culturals. Els rebuts daten del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.33 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat 147,5 pessetes a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid per la matrícula de tercer de Filologia Romànica. El rebut data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.34 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat 196,5 pessetes a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid pels drets d'inscripció de matrícula de tercer de Filologia Romànica. El rebut data del 16 de març de 1959.
 • B2.2.1/1.35 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid 49,5 pessetes per la matrícula de l'assignatura de religió. El rebut data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.36 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat 91,25 pessetes a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid per drets d'inscripció a classes pràctiques de les assignatures de tercer de Filologia Romànica. El rebut data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.37 Rebut segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat 121,5 pessetes a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid per drets d'inscripció a classes pràctiques de les assignatures de tercer de Filologia Romànica. El rebut data del 16 de març de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.38 Resguard de la inscripció de matrícula d'examen intermedi de Jaume Vidal Alcover a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Madrid que data del 28 de setembre de 1959. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.39 Resguard de matrícula de Jaume Vidal Alcover a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València per al curs 1957-1958 que data del 8 de febrer de 1958.(Davant)
 • B2.2.1/1.40 Rebut per un pagament de Jaume Vidal Alcover a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de València (1957). (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.2.1/1.41 Rebut del pagament de Jaume Vidal Alcover dels drets per a l'expedició del títol de llicenciat en dret a la Universitat de Barcelona, que data del 26 de febrer de 1947. (Davant i darrera)
 • B2.2.1/1.42 Rebut pel pagament de Jaume Vidal Alcover dels drets del visat de la seva targeta d'identitat escolar a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, que data del 27 d'octubre de 1944. (No escanejar. Document només consultable en paper)

Informació