CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació



B2.1/3 Varis

 • B2.1/3.1 Fotocòpia de tres pàgines consecutives del BOE del 14 de març de 1979, on hi ha l'ordre segons la qual es convoquen a oposició càtedres de diverses universitats. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.1/3.2 Fotocòpia d'una pàgina del BOE del 3 de març de 1982, on hi ha l'ordre segons la qual es convoca a oposició la càtedra de literatura catalana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Palma de Mallorca. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.1/3.3 Fotocòpia d'una pàgina del BOE del 4 de novembre de 1983, on es cita als aspirants al concurs-oposició de la plaça de professor agregat de llengua i literatura catalanes de la Facultat de Filologia (Tarragona) de la Universitat de Barcelona. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.1/3.4 Fotocòpia d'una pàgina del BOE del 17 de maig de 1984, en què es publica l'ordre per la qual es nomena Jaume Vidal Alcover catedràtic de llengua i literatura catalanes de la Facultat de Filologia (Tarragona) de la Universitat de Barcelona. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.1/3.5 Certificat del Ministerio de Justicia, necessari per concursar a oposicions de càtedra d'universitat, segons el qual Jaume Vidal Alcover no té antecedents penals, que data del 13 de març de 1982.(Davant)
 • B2.1/3.6 "Jaume Vidal i Alcover: Publicacions i conferències"; currículum de l'autor en set pàgines mecanoscrites, la majoria de les primeres pàgines estan ratllades amb llapis. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.1/3.7 "Notes aclaratòries i complementàries" referents al currículum de l'autor, en 7 pàgines mecanoscrites amb correcions manuscrites. (Davant 8 fulls)
 • B2.1/3.8 Fotocòpia d'una pàgina del BOE del 5 de setembre de 1983, on hi ha l'ordre segons la qual es nomena el tribunal que ha de jutjar el concurs-oposició per a la provisió de la plaça de professor agregat de llengua i literatura catalanes, de la Facultat de Filologia (Tarragona) de la Universitat de Barcelona. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B2.1/3.9 Carta mecanoscrita, dirigida a Carmina Virgili, que es refereix a les oposicions per la càtedra de llengua i literatura catalanes de la Facultat de Filologia de Tarragona, a les quals es presenta, entre altres, Jaume Vidal Alcover. La carta consta de 4 pàgines i data del 13 de desembre de 1982. (Davant 4 fulls)
 • B2.1/3.10 Article titulat "Vidal Alcover, catedrático de catalán de la Delegación Universitaria", publicat al Diario Español de l'1 de febrer de 1984.(Pàgina 9. Document complert només consultable en paper)
 • B2.1/3.11 Estatuts de la Federación Nacional de Asociaciones de Catedráticos de Universidad (Madrid, 1987). (Coberta i primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B2.1/3.12 Segon número de la publicació Fedeca, que data del segon trimestre de 1987. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B2.1/3.13 Fotocòpia on hi ha els articles "Oposiciones con trampa", publicat a El País, el 14 d'abril de 1987; "Este gobierno, que se llama socialista, va a acabar con la Universidad pública", publicat a ABC, el 9 de maig de 1987; i "Nuestra universidad pública es una guardería de adultos", publicat a Ya, el 9 de maig de 1987.(Davant i darrera)
 • B2.1/3.14 Full informatiu de la Federación Nacional de Asociaciones de Catedráticos de Universidad, que data del 20 de maig de 1987.(Davant i darrera)

Informació