CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB1.2/2 Editorials

 • B1.2/2.1 Factura de Publicacions de l'Abadia de Montserrat amb motiu del pagament a Jaume Vidal Alcover del drets acordats per a la primera edició del llibre Veles i vents, amb data del 30 de novembre de 1990. (Davant)
 • B1.2/2.2 Factura de Publicacions de l'Abadia de Montserrat que data del 5 de desembre de 1986. (Davant)
 • B1.2/2.3 Factura de Publicacions de l'Abadia de Montserrat que data del 15 de desembre de 1986. (Davant)
 • B1.2/2.4 Carta de l'editorial Bosch, dirigida a Jaume Vidal Alcover, en la qual se li confirma l'encàrrec de redactar un pròleg, notes i traducció de l'original de Faula, de G. de Torroella. A més s'adjunta, en un full doble a part, informació sobre la col·lecció ERASMO. La carta porta data del 3 d'abril de 1975.(4 pàgines)
 • B1.2/2.5 Original i còpia d'un rebut d'Edicions de la Magrana, S.A. segons el qual han pagat a Jaume Vidal Alcover, en concepte de drets d'autor corresponents a 1984, 17.157 pessetes. El rebut data del 26 de juny de 1985. (Davant)
 • B1.2/2.6 Certificat de l'Arc de Berà, S.A. del retorn a Jaume Vidal Alcover de certs exemplars de llibres que data del 3 de novembre de 1974. (Davant)
 • B1.2/2.7 Carta de DOPESA dirigida a Jaume Vidal Alcover que, tal i com hi diu, anava adjunta a un taló corresponent al pagament de l'anticipació per drets d'autor del llibre Recull de llegendes, amb data del 10 de juny de 1978. (Davant)
 • B1.2/2.8 Grapades, una carta de DOPESA destinada a Jaume Vidal Alcover, una nota del director-gerent de l'empresa saludant-lo i la factura de la liquidació dels drets d'autor per Trets fonamentals de la literatura catalana, amb data del 23 de juliol de 1979. (Davant 3 fulls)
 • B1.2/2.9 Grapades, una carta de DOPESA destinada a Jaume Vidal Alcover, una nota del director-gerent de l'empresa saludant-lo i la factura de la liquidació dels drets d'autor per Recull de llegendes, amb data del 24 de juliol de 1979.
 • B1.2/2.10 Factura de Carroggio, S.A. de Ediciones dirigida a Jaume Vidal Alcover que data del juliol de 1981. (Davant 3 fulls)
 • B1.2/2.11 Unit amb un clip, notificació de la liquidació de la venda del llibre Tertúlia a Ciutat, de Jaume Vidal Alcover, i un rebut que data del 8 de juliol de 1987. (Davant)
 • B1.2/2.12 Carta d'Editorial Bruguera que comunica la liquidació per venta d'exemplars de La música, de Jaume Vidal Alcover, i adjunta un rebut, amb data del 31 de desembre de 1975. (Davant 2 fulls)
 • B1.2/2.13 Rebut d'Editorial Bruguera segons el qual Jaume Vidal ha rebut 1.600 pessetes en concepte de liquidació del llibre La música, que data del 5 de maig de 1976. (Davant)
 • B1.2/2.14 Carta de Columna en la qual es queixen a Jaume Vidal dels problemes que han tingut diverses vegades per poder cobrar a través de "la Caixa" i preguen que se'ls envii un xec per saldar els deutes pendents i es resolgui el problema; la carta data del 9 de març de 1987. (Davant)
 • B1.2/2.15 Carta d'Editorial Moll que comenta que Correus els ha retornat un llibre que, tal i com ja havien anunciat, havien enviat contra reemborsament i consulten si l'han de tornar a enviar o no. (Davant)
 • B1.2/2.16 Notificació d'Edicions de La Magrana de la liquidació dels drets d'autor fins desembre de 1981 del llibre de Jaume Vidal Alcover Síntesi d'història de la literatura catalana, amb data del 22 de març de 1982. (Davant)
 • B1.2/2.17 Notificació d'Edicions de La Magrana de la liquidació dels drets d'autor fins desembre de 1980 del llibre de Jaume Vidal Alcover Síntesi d'història de la literatura catalana, amb data del 30 de març de 1981. (Davant)
 • B1.2/2.18 Notificació i factura d'Hogar del Libro de la liquidació dels drets d'autor corresponents a l'any 1982 del llibre Sophie o els mals de la discreció         —publicat en català i en castellà—, que data del 10 de febrer de 1983. (Davant 2 fulls)
 • B1.2/2.19 Factura d'Hogar del Libro de la liquidació dels drets d'autor corresponents a l'any 1981 del llibre Sophie o els mals de la discreció, editat en català i en castellà, que data del 15 de març de 1982. (Davant)
 • B1.2/2.20 Carta d'Hogar del Libro que comunica les condicions de publicació i drets d'autor del llibre Sophie o els mals de la discreció, de Jaume Vidal, amb data del 18 de març de 1981. (Davant)
 • B1.2/2.21 Carta i notificació de Galba Edicions de la liquidació dels drets d'autor corresponents al llibre Tertúlia a Ciutat que data del maig de 1977. (Davant 2 fulls)
 • B1.2/2.22 Rebut d'Edicions 62 SA que data del 30 de maig de 1983. (Davant)
 • B1.2/2.23 Rebut d'Edicions 62 SA que data de l'1 de març de 1984. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B1.2/2.24 Rebut d'Edicions 62 SA que data del 29 de maig de 1984. (No escanejar. Document només consultable en paper)
 • B1.2/2.25 Certificat de l'Editorial Planeta, S.A. segons el qual, en la declaració presentada per l'empresa a la Delegació d'Hisenda de Barcelona de la retenció indirecta per l'IRPF, referent a l'exercici 1984, figura que Jaume Vidal Alcover ha tingut una retribució anual de 75.000 pts. La carta data del 31 de gener de 1985. (Davant)
 • B1.2/2.26 Certificat de l'Editorial Planeta, S.A. segons el qual, en la declaració presentada per l'empresa a la Delegació d'Hisenda de Barcelona de la retenció indirecta per l'IRPF, referent a l'exercici 1987, figura que Jaume Vidal Alcover ha tingut una retribució anual de 200.000 pts. La carta data del 31 de gener de 1988. (Davant)
 • B1.2/2.27 Rebut segons el qual Editorial Planeta, S.A. ha pagat a Jaume Vidal Alcover en concepte de la introducció, edició i notes de l'obra Juanita la larga, de Juan Valera, 200.000 pessetes. El rebut data del 20 de juny de 1987. (Davant)
 • B1.2/2.28 Certificat de Plaza & Janés, a efectes de l'IRPF, segons el qual Jaume Vidal Alcover ha servit a l'empresa en l'exercici de 1988 com a col·laborador/comissionista, per la qual cosa ha estat retribuït. El certificat porta la data del 3 d'abril de 1989. (Davant)
 • B1.2/2.29 Rebut segons el qual Plaza & Janés Editores SA ha pagat 42.750 pessetes a Jaume Vidal Alcover per 18 hores de treballs de redacció de l'obra La nostra gent, original de Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera. El rebut data del 13 de desembre de 1985. (Davant)
 • B1.2/2.30 Factura de l'Editorial Laia SA pel llibre La vida fàcil que data del 15 de juny de 1987. (Davant)
 • B1.2/2.31 Carta d'Andreu Dòria Dexeus dirigida a Jaume Vidal Alcover que, tal i com s'hi llegeix, anava adjunta a un taló expedit per Edicions La Galera corresponent a la traducció d'El rei Gaspar. La carta data del 5 de maig de 1976.
 • B1.2/2.32 Notificació de Curial Edicions Catalanes de la liquidació dels drets d'autor corresponents a l'any 1981 de l'obra Llorenç Villalonga i la seva obra. La carta data del març de 1982. (Davant)
 • B1.2/2.33 Unit amb un clip, carta d'Editorial Pòrtic i liquidació dels drets d'autor corresponents al període que va del 30 d'agost de 1986 al 31 de desembre de 1987. La carta data del 22 de març de 1988. (Davant)
 • B1.2/2.34 Carta de l'editorial Moll que, tal i com s'hi llegeix, anava adjunta a un taló corresponent a l'import dels drets d'autor del pròleg del llibre La Humanització de l'art i altres escrits, de Joan Alcover. Unit amb un clip hi ha el rebut corresponent a aquest pagament. La carta data del 9 de setembre de 1988 i el rebut del 13 de juny d'aquest mateix any. (Davant 2 fulls)
 • B1.2/2.35 Rebut amb el segell de Difusora General de l'obra El fill pròdig, amb data del 21 d'abril de 1970. (Davant 2 fulls)
 • B1.2/2.36 Factura de Columna Edicions SA dirigida a Jaume Vidal Alcover en concepte del lliurament de la traducció en llengua catalana de Guermantes I, de Marcel Proust, que data del 13 de setembre de 1989. (Davant)
 • B1.2/2.37 Factura de Columna Edicions SA dirigida a Jaume Vidal Alcover en concepte del lliurament de la traducció en llengua catalana de Guermantes II, de Marcel Proust, que data del 16 d'octubre de 1989. (Davant)
 • B1.2/2.38 Factura de Columna Edicions SA dirigida a Jaume Vidal Alcover en concepte del lliurament de la traducció en llengua catalana de Guermantes III, de Marcel Proust, que data del 20 de novembre de 1989. (Davant)
 • B1.2/2.39 Factura de Columna Edicions SA dirigida a Jaume Vidal Alcover en concepte de la traducció al català de Sodome et Gomorrhe, de Marcel Proust, que data del 20 de desembre de 1989. (Davant)
 • B1.2/2.40 Certificat del lliurament per part de Jaume Vidal Alcover a la distribuïdora L'Arc de Berà de diversos llibres que data del 7 de setembre de 1972. (Davant)
 • B1.2/2.41 Carta del setmanari el Temps que adjuntava un xec de 4.500 pessetes corresponent al pagament de les col·laboracions de Jaume Vidal amb aquesta publicació. La carta data del 14 de novembre de 1988. (Davant)

Informació