CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB1.2/1 Rebuts i factures

 • B1.2/1.1 En un full amb els noms de dos advocats (Jaime Vidal i Jaime Enseñat), hi ha mecanoscrit un rebut sense firmar d'un pagament fet per South Company, S.A. (Palma de Mallorca, 19 de gener de 1965).  (Davant)
 • B1.2/1.2 Factura de "Danús. Galerías de arte", de Palma de Mallorca, que data del 23 d'octubre de 1964. Darrere, hi ha un breu text manuscrit ("Me dicen que mi último artículo sobre la grafía de Andratx ha suscitado este comentario...") i un telèfon i una adreça. (Davant)
 • B1.2/1.3 Factura de STVDIO que data del 18 de novembre de 1959. (Davant)
 • B1.2/1.4 Factura de la Llibreria Herder que data del 24 de gener de 1972. (Davant)
 • B1.2/1.5 Factura de Libros Ereso, de Palma de Mallorca, que data del 10 de febrer de 1955. (Davant)
 • B1.2/1.6 Rebut emès per L'Arc de Berà, S.A.que data del 26 de gener de 1978. (Davant)
 • B1.2/1.7 Unit amb un clip: targeta d'Andreu Vallvé i Ventosa en què hi ha un missatge manuscrit dirigit a Jaume Vidal amb data del 18 d' octubre de 1973, rebut de l'import cobrat per Jaume Vidal per unes classes de literatura que va donar a l'Institut del Teatre i còpia del rebut. (Tarja i 1 còpia de la factura)
 • B1.2/1.8 Rebut segons el qual Marca Hispànica, S.A. ha pagat Jaume Vidal Alcover25.000 pessetes en concepte del pròleg de Muerte de dama, de Llorenç Villalonga, amb data del 25 de novembre de 1985. (Davant)
 • B1.2/1.9 Rebut segons el qual Difusora General ha pagat 4.400 pessetes a Jaume Vidal Alcover en concepte de l'obra El fill pròdig, 16 d'octubre de 1970. (Davant 2 fulls)
 • B1.2/1.10 Rebut segons el qual Banca March ha ingressat 11.000 pessetes al compte de Jaume Vidal Alcover que data del 25 d'agost de 1964. (Davant i darrera)
 • B1.2/1.11 Rebut segons el qual Banca March ha ingressat 27.560 pessetes al compte de Jaume Vidal Alcover que data del 23 d'agost de 1965. (Davant)
 • B1.2/1.12 Rebut segons el qual Banca March ha ingressat 2.700 pessetes al compte de Jaume Vidal Alcover que data del 29 de març del 1965. (Davant)
 • B1.2/1.13 Factura de Libros Ereso per valor de 350 pessetes que data del 24 de febrer de 1965. (Davant)
 • B1.2/1.14 Rebut de la llibreria Fernando Fe, de Madrid, que data del 5 de novembre de 1941. (Davant)
 • B1.2/1.15 Factura feta per la Sociedad General de Autores de España, en la qual es detalla la recaptació obtinguda a favor de Jaume Vidal Alcover durant l'abril de 1970. Grapades, hi ha dues factures manuscrites més detallades. (Davant primer full)
 • B1.2/1.16 Imprès de la Sociedad General de Autores de España segons el qual s'han pagat 128.940 pessetes a Jaume Vidal Alcover en reconeixement de drets d'autor amb data del 19 de gener de 1988. (Davant)
 • B1.2/1.17 Rebut segons el qual Documentación Periodística, S.A. ha pagat a Jaume Vidal Alcover 30.000 pessetes en concepte de drets d'autor del llibre Trets fonamentals de la literatura, el rebut data de l'11 d'octubre de 1978. (Davant)
 • B1.2/1.18 Rebut segons el qual la Regidoria d'Edicions i Publicacions de l'Ajuntament de Barcelona ha pagat a Jaume Vidal Alcover els honoraris de la seva col·laboració en el llibre Enric-Moreu Rey, amb data del 7 d'abril de 1989. (Davant)
 • B1.2/1.19 Factura d'Artes Gráficas Oriente dirigida a Jaume Vidal Alcover que data del 23 de gener de 1970. (Davant)
 • B1.2/1.20 Factura d'Artes Gráficas Oriente que data del 21 de juliol de 1975. (Davant)
 • B1.2/1.21 Factura d'Artes Gráficas Oriente que data del 21 de juliol de 1975. (No escanejar. Document només consultable en paper)           
 • B1.2/1.22 Factura d'Artes Gráficas Oriente que data del 17 de març de 1977. (No escanejar. Document només consultable en paper)           
 • B1.2/1.23 Rebut de GESFINVALL segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat el deute pendent amb Ártes Gráficas Oriente que data del 21 de març de 1977. (Davant)
 • B1.2/1.24 Factura de la divisió Photographic Service de The British Library que data del 17 de juliol de 1981. (Davant)
 • B1.2/1.25 Rebut de RTVE de la quota pagada a Jaume Vidal Alcover per la seva col·laboració com a professor de català, amb data del 20 de març de 1978. (Davant)
 • B1.2/1.26 Rebut de Diario de Mallorca segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat la quota de subscripció que data del 23 de setembre de 1971. (Davant)
 • B1.2/1.27 Factura d'Enciclopèdia Catalana dirigida a Jaume Vidal Alcover que data del 19 de juny de 1991. (Davant)
 • B1.2/1.28 Factura Ediciones de Arte y Bibliofilia dirigida a Jaume Vidal Alcover que data del 13 de gener de 1989. (Davant)
 • B1.2/1.32 Rebut de la Universitat Catalana d'Estiu, segons el qual Jaume Vidal Alcover ha cobrat 20.000 pessetes per participar en l'Homenatge a Maria Aurèlia Capmany celebrat l'any 1989. (Davant)
 • B1.2/1.33 Notificació de Ramón Serrano Balasch, agent literari, dirigida a Jaume Vidal Alcover, que comunica la liquidació de l'avançament per la traducció de Marcel Proust per a Editorial Columna, amb data del 30 de juny de 1988. (Davant)
 • B1.2/1.34 Notificació de Ramón Serrano Balasch, agent literari, dirigida a Jaume Vidal Alcover, que comunica la liquidació de la tercera part de l'avançament per la traducció dels dos primers volums de Marcel Proust per a Editorial Columna, amb data del 7 de setembre de 1988. (Davant)
 • B1.2/1.35 Imprès de la Sociedad General de Autores de España que comunica la recaptació de la versió d'Èdip de Jaume Vidal Alcover. (Davant)
 • B1.2/1.36 Rebut d'Òmnium Cultural i Llibreria la Rambla segons el qual Jaume Vidal Alcover ha pagat l'import del sopar d'aniversari, amb data del 7 de desembre de 1979. (Davant)
 • B1.2/1.37 Rebut segons el qual Jaume Vidal va pagar 100 pessetes per un microfilm el 18 de novembre de 1964. (Davant)
 • B1.2/1.38 Factura de llibres i revistes Proaque data del 20 de març de 1974 per valor de 715 pessetes. (Davant)
 • B1.2/1.39 Factura de galeries d'art Quint que data del 6 de febrer de 1956 per valor de 400 pessetes (Davant)
 • B1.2/1.40 Rebut d'Edicions Dertosa per valor de 1200 pessetes cobrades a reembossament. (Davant)
 • B1.2/1.41 Resguard del Banco de Crédito Balear segons el qual han ingressat al compte de Jaume Vidal 24.295,75, amb data del 20 de maig de 1974. (Davant)
 • B1.2/1.42 Rebut del Sindicato Español Universitario per valor de 30 pessetes en concepte dels apunts de Dret Romà, que data del 30 de novembre de 1939. (Davant)
 • B1.2/1.43 Rebut d'enquadernació Simorra per valor de 6.550 pessetes amb data del 24 de febrer de 1981. (Davant)
 • B1.2/1.44 Factura de l'Hotel Suizo de Barcelona per valor de 180 pessetes en concepte d'una nit d'habitació que data del 15 de novembre de 1964. (Davant)
 • B1.2/1.45, 1.46, 1.47 Rebut del taller S. T. Dupont, de París, per valor de 335'48 francs, amb data del 2 de desembre de 1986; acompanyat d'una targeta del taller i un formulari. (Davant rebut, formulari i tarjeta)
 • B1.2/1.48 Rebut de la llibreria VYP que data del 3 de novembre de1988. (Davant)
 • B1.2/1.49 Resguard d'entrega de 5.000 pessetes del Banco Español de Crédito a Jaume Vidal Alcover que data del 6 de maig de 1965. (Davant)
 • B1.2/1.50 Carta amb el rebut d'una obra per valor de 1.200.000 pessetes que data del 20 de desembre de 1989. (Davant carta)
 • B1.2/1.51 Rebut de l'advocat Eduard Soria i Badia per valor de 160.200 pessetes que data del 13 de gener de 1988. (Davant carta)
 • B1.2/1.52 Carta d'Artes Gráficas Oriente que adjunta una factura per valor de 5.000 pessetes i data del 28 d'octubre de 1972. (Davant)
 • B1.2/1.53 Factura de Columna per valor de 225 (Davant)

Informació