CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB1.1/4 Altres tipus de documentació

 • B1.1/4.1 Arbre genealògic de la família Vidal, fet en llapis en un full quadriculat de format DIN A-3. (davant full A-3)
 • B1.1/4.2 Plànol d'un pis del carrer Mallorca. (document consultable només en paper)
 • B1.1/4.3 Carta de felicitació de Jordi Casals, de l'empresa COBEGA, S.A., a Jaume Vidal Alcover, per la concessió que la Generalitat de Catalunya li ha fet de la Creu de Sant Jordi (16 de gener de 1989). (només davant)
 • B1.1/4.4 Carta de felicitació de Josep Gomis i Martí, Conseller de Governació, a Jaume Vidal Alcover, per la concessió que la Generalitat de Catalunya li ha fet de la Creu de Sant Jordi (12 de gener de 1989). (només davant)
 • B1.1/4.5 Carta certificada del conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya en què es comunica a Jaume Vidal Alcover que se li concedeix la Creu de Sant Jordi. La carta data del 23 de gener de 1989. (només davant)
 • B1.1/4.6 Relació de referències bibliogràfiques d'articles (3 pp.), conferències (2 pp.), creació literària (3 pp.), crítica literària o estudis (3 pp.) i traduccions (2 pp.). (tot)
 • B1.1/4.7 Recordatori per la mort de Pau Alcover i de Haro (31 de maig de 1970). (document consultable només en paper)
 • B1.1/4.8 Recordatori per la mort de José Vidal Busquets [pare de Jaume], que va traspassar el 6 de novembre de 1968. (document consultable només en paper)
 • B1.1/4.9 Recordatori per la mort de M. Trinitat Garcia Martínez (20 de juny de 1991). (document consultable només en paper)
 • B1.1/4.10 Recordatori per la mort de Júlia Romeu i Vallés (28 de novembre de 1971).(document consultable només en paper)  
 • B1.1/4.11 Recordatori per la mort de Dolores Sureda (21 d'agost de 1969) (document consultable només en paper)
 • B1.1/4.12 Recordatori de la primera comunió de Laura Maria de sa Torres, celebrada el 17 d'agost de 1960. (document consultable només en paper)
 • B1.1/4.13 Bitllet de cent pessetes de l'any 1970 amb un dibuix de la falç i el martell en blau a una cara i, a l'altra cara, hi ha escrites en vermell les sigles PCE. (document consultable només en paper)
 • B1.1/4.14 Targeta de la 11a Escola d'Estiu (Barcelona, 5-17 de juliol de 1976).
 • B1.1/4.15 Targeta d'agraïment pel condol per la mort de Jordi Rubió Balaguer que data del juliol de 1982. (document consultable només en paper)
 • B1.1/4.16 Quartilla amb un missatge manuscrit en retolador negre i firmat per Llorenç. (document consultable només en paper)
 • B1.1/4.17 Full blanc manuscrit en llapis amb una "relación de cosas que tiene Jaime suyas en su casa de València". (document consultable només en paper)
 • B1.1/4.18 Nota mecanoscrita, on hi diu que "en las taquillas del personal de tropa no debe guardarse otros efectos que los de vestuario, equipo y uso personal..." (document consultable només en paper)
 • B1.1/4.19 Directori dels alumnes del Colegio Mayor César Carlos de Madrid dels seus primers quinze anys d'història. El llibre data de 1960. (escanejar 4 primeres pàgines)
 • B1.1/4.20 Cartell en què s'anuncia amb entusiasme la presa de Madrid per les tropes del General Franco que data del 7 de novembre de 1936. (davant)
 • B1.1/4.21 Quartilla mecanoscrita, amb la descripció succinta de tres llibres i el seu preu conjunt. (document consultable només en paper)
 • B1.1/4.22 Estatuts de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. (escanejar les 8 pàgines)
 • B1.1/4.23 Menú del Restaurant Morros de Torredembarra amb motiu de l'enllaç de Josep i Montserrat celebrat el 4 d'octubre de 1980. (document consultable només en paper)
 • B1.1/4.24 Full amb la nota en llapis "a Jaume Vidal Alcover", on hi ha enganxades dues fotografies, al peu de les quals hi ha mecanoscrit "M. Pey / Giuliano- 1977". (davant)
 • B1.1/4.25 Cartolina amb un dibuix fet en marró i negre. A la part superior hi ha, en tinta, una citació en llatí i a baix a la dreta, en llapis, una dedicatòria: "a Jaume Vidal Alcover perquè aviat tingui enllestit el llibre". (davant)
 • B1.1/4.26 Units amb un clip, 3 folis mecanoscrits ("Plan editorial de«Llibres Rai»", "Descripción del patrimonio de la empresa editorial « Llibres Rai» de Palma de Mallorca"i un altre, sense títol, que comença: "El infraescrito, Jaime Vidal Alcover, mayor de edad, declara bajo juramento que se halla en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos..."). (escanejar els 3 fulls)
 • B1.1/4.27 Carta de Miquel Àngel Riera que data del 21 de gener de 1972. A la part de darrere del sobre, hi ha escrit en retolador rosa un número de telèfon de Guillem. (document consultable només en paper)

Informació