CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB1.1/3 Documentació mèdica

  • B1.1/3.1 Recepta mèdica del doctor Ventayol Vanrell que data del 26 d'agost de 1958.    
  • B1.1/3.2 Recepta mèdica del doctor Ramon Quintana Colomer (11 de novembre de 1987?).
  • B1.1/3.3 Carta de l'Hospital General de Catalunya que comunica als seus socis l'entrada en funcionament dels seus serveis i data del 7 de desembre de 1983.
  • B1.1/3.4 Sobre de l'Hospital General de Catalunya, amb data del 31 d'octubre de 1980, que conté documentació diversa (cartes, rebuts, títol de soci i una postal amb la fotografia de l'hospital).
  • B1.1/3.5 Resultats d'una analítica feta al Centro de Análisis de Tarragona que daten del 9 de juny de 1987 i ocupen 4 pàgines.
  • B1.1/3.6 Informe d'assistència del servei d'urgències de la Residencia Sanitaria Juan "XXIII" de Tarragona que data de l'11 de març de 1980.
  • B1.1/3.7 Notificació de l'Ajuntament de Tarragona a Jaume Vidal Alcover, en qualitat de veí, de la sol·licitud de llicència per a obrir un negoci de fregits al carrer Nueva Patriarca. La notificació data del 22 de desembre de 1981.


Informació