CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióB1.1/2 Agendes, diaris i blocs de notes

 • B1.1/2.1 Notes personals, en una agenda en alemany de 1962. Sembla que les anotacions corresponen a un viatge a Alemanya (gener) i a un altre a París (novembre). (Pàgina 1 i 2 del mes de gener. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.2 Agenda telefònica.  (Lletra A. Document complert només consultable en paper) 
 • B1.1/2.3 Agenda telefònica de petites dimensions. (Oberta per la primera pàgina. Document complert només consultable en paper) 
 • B1.1/2.4 Bloc de notes amb només unes poques pàgines amb anotacions. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.5 Notes personals (diari), en un "dietario de bolsillo", corresponent a 1943. Hi ha també anotacions en un full quadriculat solt que hi ha a l'interior. Hi ha també, a l'interior, dues estampes: una de San Francisco Javier i l'altra de la Mare de Déu. (Pàgina 1. Document complert només consultable en paper) 
 • B1.1/2.6 Directori. A l'interior hi ha un segell d'una pesseta. (Pàgina lletra A. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.7 Petita llibreta vermella de fulls quadriculats amb anotacions, algunes com de diari. A l'interior hi ha un full solt. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.8 Agenda en alemany de 1961 amb anotacions personals en el mes de novembre i desembre. Semblen correspondre a un viatge a Alemanya. (Dues pàgines. Del 22 al 28 d'octubre. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.9 Petita llibreta verda de fulls quadriculats amb anotacions personals que daten del 1977. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper) 
 • B1.1/2.10 Diari personal, de quan Jaume Vidal Alcover tenia 18 anys, escrit en una petita llibreta de tapes verdes on hi ha escrit "agenda perpétua". A l'interior hi ha 4 cromos regalats per Suchard. (Dues pàgines del 3 al 6 de gener. Document complert només consultable en paper) 
 • B1.1/2.11 Petit directori al qual li manquen les tapes. (Lletra A. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.12 Petita agenda telefònica amb tapes marrons.  (Lletra A. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.13 Petita agenda de 1956 amb unes poques anotacions. (Pàgina 11 de març. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.14 Agenda de 1960. Els fulls corresponents als primers trimestres, previstos per anar en una llibreta d'anelles, estan solts i a part. Només les pàgines corresponents a l'últim trimestre són a la llibreta d'anelles corresponent, de color marró. Hi ha anotacions de tipus personal. (Primera fulla solta. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.15 Llibreta de tapes negres que té un bloc de notes a l'esquerra, amb anotacions diverses (telèfons, receptes, etc.), i un directori a la dreta. (Lletra A. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.16 Llibreta de tapes negres amb anotacions de tipus personal, que només ocupen la meitat de les pàgines (juliol de 1931- gener de 1932). (Primeres dues pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.17 Agenda Olivetti, de 1984, gran i de tapes negres amb un dibuix a la portada. A l'interior, abans de la p. 1, hi ha dos fulls solts: la factura d'un restaurant d'Itàlia i un díptic amb textos litúrgics que porta per títol La Domenica. (Dues pàgines. Del 22 al 28 de gener. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.18 Petita llibreta de tapes blaves i espiral on hi ha manuscrit "àrab". A les primeres pàgines hi ha anotacions personals, corresponents a un viatge a Itàlia (7de maig de 1966- 3 de juny de 1966). A continuació hi ha una pàgina amb anotacions dels dies 14 i 15 d'octubre de 1968 i a la pàgina següent una relació amb títols de llibres. Entremig d'aquestes dues pàgines hi ha 2 entrades idèntiques del "Musei e Gallerie Pontificie. Biblioteca Apostolica Vaticana" i un "Biglietto d'Ingresso" (no se sap d'on). Començant pel final, a les últimes pàgines de la llibreta hi ha anotacions (reflexions),amb el títol "Viaje a Italia" que daten del 17 de maig de 1966. Més endavant uns apunts biogràfics, en forma de llista cronològica, de "R. Alberti". Encara hi ha alguna anotació més solta. (Primeres dues pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.19 Agenda de 1983, de tapes negres, editada per Quo Vadis. (Dues pàgines. 18 al 23 d'abril. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.20 Agenda de 1976, editada per la Galeria d'Art Arturo Ramón. Hi ha algunes notes de viatge a la segona quinzena de març. (1 pàgina. 29 desembre a 3 gener. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.21 Agenda de 1970, que conté a cada pàgina una reproducció d'un quadre de tombant de segle (Picasso, Russinyol, Casas, etc.). (1 pàgina. 26 a 31 gener. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.22 Diari personal (22 de març de 1952 - 5 de gener de 1955), anotat en una llibreta petita amb espiral, en què hi diu "Bloc". (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.23 Petita llibreta de tapes verdes, en què hi diu "cuaderno". Hi ha anotacions personals i també anotacions que fan referència a unes classes (23 de juny de 1953 - 18 de setembre de 1953). A l'interior, entre la tapa i la p. 1 hi ha un petit tros de paper mecanoscrit ("Vidal: Pendiente.......269, 25..."); més endavant (10 de juliol) hi ha un full solt, arrencat de la llibreta i doblegat per la meitat, manuscrit en llapis ("Tacitus consensus populi..."); hi ha també (30 de juliol) 2 segells semblants ("fósforos de papel") i dos folis doblegats amb un esquema-resum o temari en cadascun. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.24 Petita llibreta de tapes marrons i amb espiral, amb notes manuscrites que corresponen, tal i com escriu Jaume Vidal Alcover a la primera pàgina, a una "mena de diari poètic" (1945). (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.25 Agenda de 1982, de tapes marrons i amb el nom "Picasso", editada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, amb motiu del centenari del naixement de P. R. Picasso. (pàgina 22 de febrer 28. Document complert només consultable en paper) 
 • B1.1/2.26 Llibreta-directori. A la tapa, manuscrit, hi diu "nom i adreça". Hi ha alguna targeta solta a l'interior. (Lletra A. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.27 En una carpeta de format quartilla, hi ha recollits diversos papers i trossos de papers amb anotacions, bàsicament d'adreces i telèfons. També hi ha una fotocòpia del llibre de família, un programa d'un concert efectuat per l'Orquestra Simfònica de Mallorca (amb una adreça anotada), una petita cartolina amb una glossa mallorquina, etc. (No escannejar. Document complert només consultable en paper)
 • B1.1/2.28 Llibreta-directori, de tapes vermelloses. A l'interior hi ha un full solt amb algunes notes i telèfons manuscrits. (Lletra A. Document complert només consultable en paper)

Informació