CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA5 Activitat política. A5.2 Ajuntament de Barcelona

(Reg. 147)

A5 Activitat política. Ajuntament de Barcelona

A5.2/1 Comissió gestora de l'AVEE

 • A5.2/1.1 Ordre del dia, 7 d'abril de 1975. (1 pàgina)
 • A5.2/1.2 Proposta de programa per donar a conèixer l'AVEE. (1 pàgina)
 • A5.2/1.3 Plànol molt senzill amb els prinicipals carrers de Barcelona. (1 pàgina)
 • A5.2/1.4 Proposta de treball de la comissió gestora de l'associació de veïns de l'Eixample. (1 pàgina)
 • A5.2/1.5 Comissió gestora de l'AVE, 20 de desembre de 1974. (1 pàgina)
 • A5.2/1.6 Comissió gestora de l'AVE, 3 de gener de 1975. (1 pàgina)
 • A5.2/1.7 Comissió gestora de l'AVE, 10 de gener de 1975. (1 pàgina)
 • A5.2/1.8 Comissió gestora de l'AVE, 17 de gener de 1975. (1 pàgina)
 • A5.2/1.9 Resum de les tasques realitzades per les diferents vocalies. Trobada del dia 11. (1 pàgina)

A5.2/2 Organització de l'Ajuntament de Barcelona.

 • A5.2/2.1 Text de la presidència de l'Ajuntament de Barcelona que divideix l'administració municipal de Barcelona en diversos àmbits d'actuació i reparteix tasques i competències (12 pàg.). (Dos primeres pàgines. Document complert només disponible en paper)
 • A5.2/2.2 Organigrama dels diversos membres de l'Ajuntament de Barcelona. (1 pàgina)
 • A5.2/2.3 Organigrama dels diversos membres de l'Ajuntament de Barcelona, aquest sense noms propis. (No escanejar)
 • A5.2/2.4 Organigrama dels òrgans de govern de la corporació municipal. (1 pàgina)
 • A5.2/2.5 Organigrama dels òrgans de govern de la corporació municipal. (No escanejar)

A5.2/3 Ajuntament de Barcelona – Centre d'Études Catalanes, Université de Paris.

 • A5.2/3.1 Relació de llibres donats per l'Ajuntament de Barcelona a la biblioteca del Centre d'Études Catalanes (9 pàg.). (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A5.2/3.2 Relació de llibres de Maria Aurèlia Capmany presents a la biblioteca del Centre d'Études Catalanes (4 pàg.). (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A5.2/4 Actes

 • A5.2/4.1 Acta de la comissió tècnica d'administració, reunida el 15 d'abril de 1991 al saló del President Lluís Companys (38 pàg.). (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A5.2/4.2 Convocatòria del consell plenari per a la sessió ordinària que s'ha de celebrar el 31 de juliol de 1991 (la convocatòria data del 23 de juliol). (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A5.2/4.3 Ordre del dia previst per a la sessió ordinària del 31 de juliol de 1991 del consell plenari. (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A5.2/4.4 Acta de la reunió de regidors de l'Ajuntament de Barcelona realitzada el 5 de juliol de 1991 al Saló de Cent de la Casa de la Ciutat de Barcelona (17 pàg.). (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A5.2/4.5 Acta de la reunió de regidors i alcalde de l'Ajuntament de Barcelona realitzada el 5 de juliol de 1991 al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat de Barcelona (4 pàg.). (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper) A5.2/4.6 Acta de la sessió ordinària del consell plenari de l'Ajuntament de Barcelona del 31 de juliol de 1991 (21 pàg.). (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A5.2/4.7 Ordre del dia de la sessió ordinària del 27 de setembre de 1991 del consell plenari de l'Ajuntament de Barcelona (4 pàg). (Davant primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A5.2/5 Lluís Armet, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona

 • A5.2/5.1 Carta de Mario Giménez, cap del gabinet de la Primera Tinència d'Alcaldia, enviada a Maria Aurèlia Capmany. (1 pàgina)
 • A5.2/5.2 Transcripció de les declaracions de Lluís Armet a Onda Cero, realitzades el 28 de maig de 1991. (Dues pàgines)
 • A5.2/5.3 Carta d'Àngela Vinent, cap de premsa de l'Ajuntament de Barcelona, a Albert Viladot, director del diari Avui, que data del 29 de maig de 1991. (1 pàgina)
 • A5.2/5.4 Fotocòpia d'un article publicat al diari Avui el 29 de maig de 1991 en què es tergiversaven les declaracions de Lluís Armet a Onda Cero. (1 pàgina)
 • A5.2/5.5 Resum de la intervenció de Lluís Armet enviat per Onda Cero a les agències de premsa. (Tres pàgines)

A5.2/6 Varis

 • A5.2/6.1 Pregó de les festes de la Mercè de l'any 1991 a càrrec de Narcís Serra i Serra. (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A5.2/6.2, 6.3 Resultats de totes les candidatures a Barcelona ciutat, no especifica de quines eleccions. (1 pàgina)
 • A5.2/6.4 Llista per dependències dels llibres que queden aturats d'acord amb les disposicions del decret d'alcaldia de 31 de juliol de 1991. (1 pàgina)
 • A5.2/6.5 Comunicat que convoca els regidors a la sessió de constitució del nou Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona i d'elecció d'Alcalde-President que ha de tenir lloc al Saló de la Reina Regent de la Casa de la Ciutat el 15 de juny de 1991. (3 pàgines)
 • A5.2/6.6 Comunicat que informa que la sessió constitutiva del nou consistori queda ajornada fins al dia 5 de juliol de 1991. (1 pàgina)
 • A5.2/6.7 Comunicat que convoca els membres del Consell Plenari a la VI sessió que s'ha de realitzar al Saló de la Reina Regent el 27 de setembre de 1991. (1 pàgina)
 • A5.2/6.8 Moció proposada pel regidor d'Urbanisme, Obres i Serveis, Josep Maria Serra i Martí, que data del 17 d'abril de 1991. (1 pàgina)
 • A5.2/6.9 Moció proposada pel regidor d'Urbanisme, Obres i Serveis el 18 d'abril de 1991. (1 pàgina)
 • A5.2/6.10 Acord proposat per la tinent d'alcalde, Eulàlia Vintró i Castells, a la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Barcelona el 18 d'abril de 1991. (1 pàgina)
 • A5.2/6.11 Nota que convoca els regidors al Saló de la Ciutat, el 15 de juny de 1991, per a la sessió constitutiva de la Corporació Municipal. (1 pàgina)
 • A5.2/6.12 Decret signat per l'alcalde de Barcelona el 31 de juliol de 1991. (2 pàgines)
 • A5.2/6.13 Valoració del Congrés Europeu de Benestar Social, 18 d'abril de 1991 (6 pàg.). (Primera pàgina. Document sencer només consultable en paper)
 • A5.2/6.14 Tarifa de redacció dels treballs encarregats per la Regidoria d'Edicions i Publicacions de l'Ajuntament de Barcelona. (1 pàgina)
 • A5.2/6.15 Projecte de reparcel·lació de les finques núm. 491 i 493 del carrer Aragó i núm. 229 del carrer Castillejos. (2 pàgines davant i darrera)
 • A5.2/6.16 Targeta de l'ajuntament de Barcelona dirigida a Maria Aurèlia Capmany que li dóna instruccions per al dissabte, 16 de març de 1991. (Davant)
 • A5.2/6.17 Targeta de l'ajuntament de Barcelona dirigida a Maria Aurèlia Capmany que li dóna instruccions per al dijous, 24 de gener de 1991. (Davant)
 • A5.2/6.18 Targeta de l'ajuntament de Barcelona dirigida a Maria Aurèlia Capmany. (Davant)
 • A5.2/6.19 Targeta de Raimon Martínez Fraile, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. (Davant)
 • A5.2/6.20, 6.21, 6.22 Targeta de l'alcalde de Barcelona que comunica que "l'acte de Sessió Constitutiva de la Corporació Municipal de Barcelona tindrà lloc el dia 15 de juny (de 1991), a les 11.30 h del matí, al Saló de Cent de l'Ajuntament". (Davant d'una còpia)

Informació