CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA5.1 Activitat política

(Reg. 147)

A5 Activitat política

A5.1/1 Reunió del Consell d'ensenyament i cultura del dia 17 de setembre de 1979.

 • A5.1/1.1 Ordre del dia de la reunió. (Davant i darrere)
 • A5.1/1.2 Articles que afecten la secció de cultura de l'esmentat consell. (Davant quatre pàgines)
 • A5.1/1.3 Anex II. (Davant)

A5.1/2 Les dones fem Barcelona. (Coberta i dues pàgines. Document complert només consultable en paper)

A5.1/3 Manifest de Montserrat

 • A5.1/3.1 Manifest de Montserrat, eixit de l'assemblea d'intel·lectuals catalans celebrada a recer del monestir de Montserrat els dies 12, 13 i 14 de desembre de 1970. (Tot)
 • A5.1/3.2 Manifest de Montserrat, eixit de l'assemblea d'intel·lectuals catalans celebrada a recer del monestir de Montserrat els dies 12, 13 i 14 de desembre de 1970. (Tot)
 • A5.1/3.3 Text que explica la convocatòria i el desenvolupament de l'assemblea (20 pàg.). (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

A5.1/4 Jornades Socialistes de Cultura, Saifores, 1-3 de desembre de 1978.

 • A5.1/4.1 "Text per a ésser interpolat en les ponències generals de Saifores". (Davant)
 • A5.1/4.2 "Actitud de l'esquerra davant del fet cultural". (Davant)
 • A5.1/4.3 "El què i el com de la cultura catalana". (Davant)
 • A5.1/4.4 Document de la Secretaria Nacional de Cultura del PSC que designa els membres dels diversos sectors de la Comissió de cultura. En el document, Maria Aurèlia Capmany figura com a membre de la secció de Creació literària i producció editorial. (Davant)
 • A5.1/4.5 Ponència "Atur/Oci". (Davant)
 • A5.1/4.6 Relació dels participants en les Jornades Socialistes de Cultura. (Davant tres pàgines)
 • A5.1/4.7 "Convergència socialista per la unitat dels socialistes de Catalunya, (Coberta i dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)novembre de 1974".
 • A5.1/4.8 "Per la unitat dels socialistes de Catalunya". (Dues pàgines)
 • A5.1/4.9 "El procés de convergència socialista". (Tres pàgines)

A5.1/5 Phonos, fundació privada.

 • A5.1/5.1, 5.2, 5.3 Carta en què el president de Phonos demana una subvenció a la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona per aplicar un pla pedagògic a nivell d'EGB, amb data del 21 de febrer de 1984. (Davant d'una còpia)
 • A5.1/5.4, 5.5 Pla pedagògic a nivell d'escoles d'EGB dissenyat per la fundació Phonos. (Primera pàgina d'una còpia. Document complert només consultable en paper)
 • A5.1/5.6 "La música electroacústica a les escoles". (Primera pàgina d'una còpia. Document complert només consultable en paper)
 • A5.1/5.7 Ordre d'inscripció de la fundació Phonos al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya que data del 17 de gener de 1984. (Primera pàgina d'una còpia. Document complert només consultable en paper)

A5.1/6 Varis

 • A5.1/6.1 «Fer cultura a la ciutat» (Trobada de responsables municipals de política cultural de les ciutats de l'Europa mediterrània i Portugal). (Coberta. Document complert només consultable en paper)
 • A5.1/6.2 Convocatòria per a la propera reunió del Consell de Federació del PSC de Barcelona, amb data del 18 de desembre de 1991. (Davant)
 • A5.1/6.3 Comunicat del PSC l'Eixample que informa que han quedat lliures les places d'administratiu de l'Agrupació i d'explotació del bar, amb data de l'11 de juny de 1991. (Davant)
 • A5.1/6.4 Institut del teatre de l'Excel·lentíssima Diputació de Barcelona, "Duplopia". (Primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A5.1/6.5 Invitació per a la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona a l'acte de presentació de la fundació "Vivarium", celebrat a l'Ateneu Barcelonés el 26 de maig de 1989. (Davant)
 • A5.1/6.6 Targeta d'invitació per a l'acte de clausura del IV congrés del PSUC. (Davant)

A5.1/7 Antonio Rodríguez Martínez (No escanejar. Documents només consultables en paper)

 • A5.1/7.1 Carta d'Antonio Rodríguez Martínez a Carmina Virgili en què solicita que se l'admeti al concurs per a la plaça de professor de mim de l'Institut del Teatre. La carta data del 3 de juny de 1991.
 • A5.1/7.2, 7.3 Instància d'Antonio Rodríguez que adjunta a la sol·licitud de la plaça de professor de mim de l'Institut del Teatre.
 • A5.1/7.4 Fotocòpia d'un imprès amb els membres d'una Junta de Govern.
 • A5.1/7.5 Carta d'Antonio Rodríguez a Carmina Virgili que data del 2 d'abril de 1991.
 • A5.1/7.6 Curriculum vitae d'Antonio Rodríguez Martínez.
 • A5.1/7.7 Carta de Carmina Virgili a Jordi Coca, director de l'Institut del Teatre, amb data del 4 d'abril de 1991, en la qual dóna suport a la sol·licitud d'Antonio Rodríguez per a la plaça de professor de mim.
 • A5.1/7.8 Carta de Carmina Virgili a Manuel Royes, president de la Diputació de Barcelona, amb data del 4 d'abril de 1991, en la qual dóna suport a la sol·licitud d'Antonio Rodríguez per a la plaça de professor de mim de l'Institut del Teatre.

Informació