CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA4 Producció literària. A4.2 Traduccions

(Reg. 138)

A4 Produccio literaria. Traduccions

A4.2/1 Aquesta nit improvisem

 • A4.2/1.1 Aquesta nit improvisem, de Luigi Pirandello, traducció de Maria Aurèlia Capmany. (Cinc primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/1.2 Aquesta nit improvisem, de Luigi Pirandello, primera versió de la traducció de Maria Aurèlia Capmany. (Cinc primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

A4.2/2 Decameró, de Giovanni Boccaccio. Traducció al català dels dos primers llibres a càrrec de Maria Aurèlia Capmany.

 • A4.2/2.1 Introducció a la primera jornada del Decameró. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.2 Jornada primera, capítol primer. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.3 Jornada primera, capítol segon. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.4 Jornada primera, capítol tercer. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.5 Jornada primera, capítol quart. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.6 Jornada primera, capítol cinquè. (Notes manuscrites i dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.7 Jornada primera, capítol sisè. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.8 Jornada primera, capítol setè. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.9 Jornada primera, capítol vuitè. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.10 Jornada primera, capítol novè. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.11 Jornada primera, capítol desè. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.12 Introducció a la segona jornada del Decameró. (Davant)
 • A4.2/2.13 Jornada segona, capítol primer. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.14 Jornada segona, capítol segon.(Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.15 Jornada segona, capítol tercer. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.16 Jornada segona, capítol quart. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.17 Jornada segona, capítol cinquè. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.18 Jornada segona, capítol sisè. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.19 Jornada segona, capítol setè. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.20 Jornada segona, capítol vuitè. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.21 Jornada segona, capítol novè. (Tot)
 • A4.2/2.22 Aplec de fulls solts. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.2/2.23 Aplec de fulls solts. (Dues primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)

(Reg. 139)

A4.2/3 Decameró, de Giovanni Boccaccio. Traducció al català de Maria Aurèlia Capmany (8 primers llibres).

A4.2/3.1 Llibre primer del Decameró. Jornada primera.

 • A4.2/3.1.1 Proemi (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.1.2 Introducció a la primera jornada del Decameró. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.1.3 Jornada primera, capítol primer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.1.4 Jornada primera, capítol segon. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.1.5 Jornada primera, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.1.6 Jornada primera, capítol quart. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.1.7 Jornada primera, capítol cinquè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.1.8 Jornada primera, capítol sisè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.1.9 Jornada primera, capítol setè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.1.10 Jornada primera, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.1.11 Jornada primera, capítol novè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.1.12 Jornada primera, capítol desè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A4.2/3.2 Llibre segon del Decameró. Jornada segona.

 • A4.2/3.2.1 Introducció a la segona jornada del Decameró. (Davant pàgina)
 • A4.2/3.2.2 Jornada segona, capítol primer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.2.3 Jornada segona, capítol segon. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.2.4 Jornada segona, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.2.5 Jornada segona, capítol quart. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.2.6 Jornada segona, capítol cinquè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.2.7 Jornada segona, capítol sisè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.2.8 Jornada segona, capítol setè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.2.9 Jornada segona, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.2.10 Jornada segona, capítol novè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.2.11 Jornada segona, capítol desè.(primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A4.2/3.3 Llibre tercer del Decameró. Jornada tercera.

 • A4.2/3.3.1 Introducció a la tercera jornada del Decameró. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.3.2 Jornada tercera, capítol primer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.3.3 Jornada tercera, capítol segon. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.3.4 Jornada tercera, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.3.5 Jornada tercera, capítol quart. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.3.6 Jornada tercera, capítol cinquè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.3.7 Jornada tercera, capítol sisè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.3.8 Jornada tercera, capítol setè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.3.9 Jornada tercera, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.3.10 Jornada tercera, capítol novè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.3.11 Jornada tercera, capítol desè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A4.2/3.4 Llibre quart del Decameró. Jornada quarta.

 • A4.2/3.4.1 Introducció a la quarta jornada del Decameró. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.4.2 Jornada quarta, capítol primer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.4.3 Jornada quarta, capítol segon. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.4.4 Jornada quarta, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.4.5 Jornada quarta, capítol quart. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.4.6 Jornada quarta, capítol cinquè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.4.7 Jornada quarta, capítol sisè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.4.8 Jornada quarta, capítol setè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.4.9 Jornada quarta, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.4.10 Jornada quarta, capítol novè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.4.11 Jornada quarta, capítol desè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A4.2/3.5 Llibre cinquè del Decameró. Jornada cinquena.

 • A4.2/3.5.1 Introducció a la cinquena jornada del Decameró.
 • A4.2/3.5.2 Jornada cinquena, capítol primer. (Davant)
 • A4.2/3.5.3 Jornada cinquena, capítol segon. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.5.4 Jornada cinquena, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.5.5 Jornada cinquena, capítol quart. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.5.6 Jornada cinquena, capítol cinquè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.5.7 Jornada cinquena, capítol sisè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.5.8 Jornada cinquena, capítol setè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.5.9 Jornada cinquena, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.5.10 Jornada cinquena, capítol novè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.5.11 Jornada cinquena, capítol desè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A4.2/3.6 Llibre sisè del Decameró. Jornada sisena.

 • A4.2/3.6.1 Introducció a la sisena jornada del Decameró.
 • A4.2/3.6.2 Jornada sisena, capítol primer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.6.3 Jornada sisena, capítol segon. (Tot)
 • A4.2/3.6.4 Jornada sisena, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.6.5 Jornada sisena, capítol quart. (Tot)
 • A4.2/3.6.6 Jornada sisena, capítol cinquè. (Tot)
 • A4.2/3.6.7 Jornada sisena, capítol sisè. (Tot)
 • A4.2/3.6.8 Jornada sisena, capítol setè. (Tot)
 • A4.2/3.6.9 Jornada sisena, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.6.10 Jornada sisena, capítol novè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.6.11 Jornada sisena, capítol desè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A4.2/3.7 1 Llibre setè del Decameró. Jornada setena.

 • A4.2/3.7.1 Introducció a la setena jornada del Decameró. (Tot)
 • A4.2/3.7.2 Jornada setena, capítol primer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.7.3 Jornada setena, capítol segon. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.7.4 Jornada setena, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.7.5 Jornada setena, capítol quart. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.7.6 Jornada setena, capítol cinquè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.7.7 Jornada setena, capítol sisè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.7.8 Jornada setena, capítol setè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.7.9 Jornada setena, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.7.10 Jornada setena, capítol novè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.7.11 Jornada setena, capítol desè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A4.2/3.8 Llibre vuitè del Decameró. Jornada vuitena.

 • A4.2/3.8.1 Introducció a la vuitena jornada del Decameró. (Tot)
 • A4.2/3.8.2 Jornada vuitena, capítol primer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.8.3 Jornada vuitena, capítol segon. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.8.4 Jornada vuitena, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.8.5 Jornada vuitena, capítol quart. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.8.6 Jornada vuitena, capítol cinquè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.8.7 Jornada vuitena, capítol sisè.(primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.8.8 Jornada vuitena, capítol setè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.8.9 Jornada vuitena, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/3.8.10 Jornada vuitena, capítol novè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

(Reg. 140)

A4.2/4 Decameró, de Giovanni Boccaccio. Traducció al català de Maria Aurèlia Capmany.

A4.2/4.1 Llibre primer del Decameró. Jornada primera.

 • A4.2/4.1.1 Proemi (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.1.2 Introducció a la primera jornada del Decameró. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.1.3 Jornada primera, capítol primer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.1.4 Jornada primera, capítol segon. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.1.5 Jornada primera, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.1.6 Jornada primera, capítol quart. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.1.7 Jornada primera, capítol cinquè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.1.8 Jornada primera, capítol sisè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.1.9 Jornada primera, capítol setè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.1.10 Jornada primera, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.1.11 Jornada primera, capítol novè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.1.12 Jornada primera, capítol desè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A4.2/4.2 Llibre segon del Decameró. Jornada segona.

 • A4.2/4.2.1 Introducció a la segona jornada del Decameró. (davant pàgina)
 • A4.2/4.2.2 Jornada segona, capítol primer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.2.3 Jornada segona, capítol segon. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.2.4 Jornada segona, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.2.5 Jornada segona, capítol quart. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.2.6 Jornada segona, capítol cinquè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.2.7 Jornada segona, capítol sisè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.2.8 Jornada segona, capítol setè.(primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.2.9 Jornada segona, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.2.10 Jornada segona, capítol novè.(primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.2.11 Jornada segona, capítol desè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A4.2/4.3 Llibre tercer del Decameró. Jornada tercera.

 • A4.2/4.3.1 Introducció a la tercera jornada del Decameró. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.3.2 Jornada tercera, capítol primer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.3.3 Jornada tercera, capítol segon. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.3.4 Jornada tercera, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.3.5 Jornada tercera, capítol quart. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.3.6 Jornada tercera, capítol cinquè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.3.7 Jornada tercera, capítol sisè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.3.8 Jornada tercera, capítol setè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.3.9 Jornada tercera, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.3.10 Jornada tercera, capítol novè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.3.11 Jornada tercera, capítol desè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A4.2/4.4 Llibre quart del Decameró. Jornada quarta.

 • A4.2/4.4.1 Introducció a la quarta jornada del Decameró. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.4.2 Jornada quarta, capítol primer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.4.3 Jornada quarta, capítol segon. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.4.4 Jornada quarta, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.4.5 Jornada quarta, capítol quart. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.4.6 Jornada quarta, capítol cinquè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.4.7 Jornada quarta, capítol sisè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.4.8 Jornada quarta, capítol setè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.4.9 Jornada quarta, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.4.10 Jornada quarta, capítol novè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.4.11 Jornada quarta, capítol desè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A4.2/4.5 Llibre cinquè del Decameró. Jornada cinquena.

 • A4.2/4.5.1 Introducció a la cinquena jornada del Decameró. (Tot)
 • A4.2/4.5.2 Jornada cinquena, capítol primer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.5.3 Jornada cinquena, capítol segon. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.5.4 Jornada cinquena, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.5.5 Jornada cinquena, capítol quart. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.5.6 Jornada cinquena, capítol cinquè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.5.7 Jornada cinquena, capítol sisè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.5.8 Jornada cinquena, capítol setè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.5.9 Jornada cinquena, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.5.10 Jornada cinquena, capítol novè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.5.11 Jornada cinquena, capítol desè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A4.2/4.6 Llibre sisè del Decameró. Jornada sisena.

 • A4.2/4.6.1 Introducció a la sisena jornada del Decameró. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.6.2 Jornada sisena, capítol primer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.6.3 Jornada sisena, capítol segon. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.6.4 Jornada sisena, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.6.5 Jornada sisena, capítol quart. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.6.6 Jornada sisena, capítol cinquè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.6.7 Jornada sisena, capítol sisè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.6.8 Jornada sisena, capítol setè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.6.9 Jornada sisena, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.6.10 Jornada sisena, capítol novè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.6.11 Jornada sisena, capítol desè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A4.2/4.7 Llibre setè del Decameró. Jornada setena.

 • A4.2/4.7.1 Introducció a la setena jornada del Decameró. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.7.2 Jornada setena, capítol primer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.7.3 Jornada setena, capítol segon. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.7.4 Jornada setena, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.7.5 Jornada setena, capítol quart. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.7.6 Jornada setena, capítol cinquè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.7.7 Jornada setena, capítol sisè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.7.8 Jornada setena, capítol setè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.7.9 Jornada setena, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.7.10 Jornada setena, capítol novè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.7.11 Jornada setena, capítol desè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A4.2/4.8 Llibre vuitè del Decameró. Jornada vuitena.

 • A4.2/4.8.1 Introducció a la vuitena jornada del Decameró. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.8.2 Jornada vuitena, capítol primer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.8.3 Jornada vuitena, capítol segon. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.8.4 Jornada vuitena, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.8.5 Jornada vuitena, capítol quart. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.8.6 Jornada vuitena, capítol cinquè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.8.7 Jornada vuitena, capítol sisè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.8.8 Jornada vuitena, capítol setè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.8.9 Jornada vuitena, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.8.10 Jornada vuitena, capítol novè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.8.11 Jornada vuitena, capítol desè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A4.2/4.9 Llibre novè del Decameró. Jornada novena.

 • A4.2/4.9.1 Introducció a la novena jornada del Decameró. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.9.2 Jornada novena, capítol primer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.9.3 Jornada novena, capítol segon. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.9.4 Jornada novena, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.9.5 Jornada novena, capítol quart. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.9.6 Jornada novena, capítol cinquè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.9.7 Jornada novena, capítol sisè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.9.8 Jornada novena, capítol setè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.9.9 Jornada novena, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.9.10 Jornada novena, capítol novè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.9.11 Jornada novena, capítol desè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A4.2/4.10 Llibre desè del Decameró. Jornada desena.

 • A4.2/4.10.1 Introducció a la desena jornada del Decameró. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.10.2 Jornada desena, capítol primer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.10.3 Jornada desena, capítol segon. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.10.4 Jornada desena, capítol tercer. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.10.5 Jornada desena, capítol quart. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.10.6 Jornada desena, capítol cinquè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.10.7 Jornada desena, capítol sisè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.10.8 Jornada desena, capítol setè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.10.9 Jornada desena, capítol vuitè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.10.10 Jornada desena, capítol novè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)
 • A4.2/4.10.11 Jornada desena, capítol desè. (primera pàgina. Document complert només consultable en paper)

A4.2/4.11 Notes (Per l'interès de les anotacions jo les escannejaria totes)

 • A4.2/4.11.1 Notes introductòries.
 • A4.2/4.11.2 Notes de la primera jornada.
 • A4.2/4.11.3 Notes de la segona jornada.
 • A4.2/4.11.4 Notes de la tercera jornada.
 • A4.2/4.11.5 Notes de la quarta jornada.
 • A4.2/4.11.6 Notes de la cinquena jornada.

A4.2/5 Traduccions breus

 • A4.2/5.1 Traducció al català d'una cançó de Bob Dylan titulada Els temps estan canviant, a càrrec de Maria Aurèlia Capmany. (Davant)
 • A4.2/5.2 Traducció al català d'una cançó de Bob Dylan titulada Fill meu dels ulls blaus, a càrrec de Maria Aurèlia Capmany. (Davant)
 • A4.2/5.3 Traducció al català d'una poesia de Guido Cavalcanti titulada Rime, a càrrec de Maria Aurèlia Capmany. (Davant tres pàgines)

Informació