CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA4 Producció literària.A4.1 Obra de creació.A4.1.3 Guions

(Reg. 135)

A4 Producció literària

A4.1 Obra de creació. Guions

A4.1.3/1 Tirant lo Blanc

 • A4.1.3/1.1 Tirante el Blanco en Constantinopla, adaptació a càrrec de Maria Aurèlia Capmany i Josep Maria Forn per a Produccions cinematogràfiques Teide.(Pàgina amb elscrèdits iquatre primeres pàgines del guió. Document complet només consultable en paper)
 • A4.1.3/1.2 Mecanoscrit del pròleg de l'adaptació de Maria Aurèlia Capmany del Tirant lo Blanc. (Quatre primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.1.3/1.3 Mecanoscrit del pròleg de l'adaptació de Maria Aurèlia Capmany del Tirant lo Blanc. (No escanejar)
 • A4.1.3/1.4 Guió cinematogràfic de Tirant lo Blanc. (Sis primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • A4.1.3/1.5 El caballero Tirante el Blanco, guió de Maria Aurèlia Capmany i Josep Maria Forn per a Produccions cinematogràfiques Teide en castellà. (Vuit primeres pàgines del guió. Docment complet només consultable en paper)
 • A4.1.3/1.6 Mecanoscrit parcial del guió d'El cavaller Tirant lo Blanc. (Vuit primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)

A4.1.3/2 Versió cinematogràfica de Vent de garbí i una mica de por. (Cinc primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

A4.1.3/3 Guió per a una pel·lícula del director de cinema Joaquim Jordà. (Coberta isis primeres pàgines. Document complert només consultableen paper)

A4.1.3/4 Sèrie radiofònica sobre la història de Catalunya Temps passat, notícia d'avui. (Quatre primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

(Reg. 136)

A4.1.3/5 Documental en color d'arxiu "Quien paga, manda". (Cinc primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

A4.1.3/6 Documental en color d'arxiu "Qui paga, mana". (Cinc primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

Pujar

A4.1.3/7 Guions televisius "La tieta", escrits per Maria Aurèlia Capmany per a radiotelevisió espanyola.

 • A4.1.3/7.1 Sinopsi dels capítols que van del primer al tretzè de la sèrie Les mil i una nits de la tieta Hortènsia. (Tot)
 • A4.1.3/7.2 Sinopsi dels capítols que van del primer al tretzè de la sèrie Les mil i una nits de la tieta Hortènsia. (No escannejar)
 • A4.1.3/7.3 Sinopsi dels capítols que van del primer al tretzè de la sèrie Les mil i una nits de la tieta Hortènsia. (No escannejar)
 • A4.1.3/7.4 Les mil i una nits de la tieta Rosa, capítol primer, "La tieta Rosa es fica al llit aviat". (Quatre primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • A4.1.3/7.5 Les mil i una nits de la tieta Rosa, capítol segon, "Pasqua abans de rams". (Quatre primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • A4.1.3/7.6 Les mil i una nits de la tieta Rosa, capítol tercer, "Per què no es casa la tieta?". (Quatre primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • A4.1.3/7.7 Les mil i una nits de la tieta Rosa, capítol quart, "Qui és el mort de l'escala?". (Quatre primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • A4.1.3/7.8 Les mil i una nits de la tieta Rosa, capítol quart, "Qui és el mort de l'escala?". (Pàgines 3 i 4. Document complert només consultable en paper)
 • A4.1.3/7.9 Les mil i una nits de la tieta Rosa, capítol cinquè, "L'abnegació de la tieta". (Quatre primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • A4.1.3/7.10 Les mil i una nits de la tieta Rosa, capítol cinquè, "L'abnegació de la tieta". (No escanejar)
 • A4.1.3/7.11 Les mil i una nits de la tieta Rosa, capítol sisè, "El plaer del terror". (Quatre primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.1.3/7.12 Les mil i una nits de la tieta Rosa, capítol sisè, "El plaer del terror". (No escanejar)
 • A4.1.3/7.13 Les mil i una nits de la tieta Rosa, capítol setè, "Vocació d'adúltera". (Quatre primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.1.3/7.14 Les mil i una nits de la tieta Rosa, capítol desè, "La B. O. de la tieta". (Quatre primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • A4.1.3/7.15 Les mil i una nits de la tieta Rosa, capítol desè, "La B. O. de la tieta". (No escanejar)
 • A4.1.3/7.16 Les mil i una nits de la tieta Rosa, capítol desè, "La B. O. de la tieta". (Primera pàgina. Document complet només consultable en paper)
 • A4.1.3/7.17 Les mil i una nits de la tieta Rosa, capítol onzè, "La tieta es casa". (Quatre primeres pàgines. Document complet només consultable en paper)
 • A4.1.3/7.18 Les mil i una nits de la tieta Rosa, capítol onzè, "La tieta es casa". (No escanejar)
 • A4.1.3/7.19 Les mil i una nits de la tieta Rosa, capítol onzè, "La tieta es casa". (Primera pàgina. Document complet només consultable en paper)
 • A4.1.3/7.20 Fulls solts que pertanyen a diversos guions de "La tieta". (No escanejar)

A4.1.3/8 Guions en cinta magnetofònica.

 • A4.1.3/8.1 "L'home i la màscara", Maria Aurèlia Capmany, 13 de maig de 1989. (Fotografiar)
 • A4.1.3/8.2 "Temps passat, notícia d'avui", capítols 15 i 16, en dues cintes. (Fotografiar)

Informació