CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA3 Activitat professional. A3.4 Obres d’altri

(Reg. 131)

A3.4 Obres d'altri

A3.4/1  Sobre Maria Aurèlia Capmany

 • A3.4/1.1 Poema manuscrit, sense data ni signatura de l'autor, de marcat caràcter feminista. (Davant dos fulls)
 • A3.4/1.2 Text extens mecanoscrit, sense data ni signatura de l'autor —que és un autor català exiliat—, que parla de Maria Aurèlia Capmany i la seva obra. (Escanejar tot)
 • A3.4/1.3 Full mecanoscrit amb una dedicatòria a Maria Aurèlia Capmany i un fragment de les Memòries de Llorenç Riber. (Davant)

A3.4/2  Articles

 • A3.4/2.1 Article de Josep Lluís Savall titulat "Théâtre du Soleil. L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Caombodge. Mercat de les Flors". (Foto coberta i davant tots els fulls)
 • A3.4/2.2 Carta al director de Destino enviada per Ramon Fernandez Jurado el 6 de desembre de 1970. (Davant)

A3.4/3  Obres literàries

 • A3.4/3.1 Mecanoscrit d'una obra de teatre que no porta títol, data ni la signatura de l'autor, però sembla que és de Rodríguez Méndez. (Pàgines 100-104. Document complet només consultable en paper)
 • A3.4/3.2 Prosa de Lola Roig en dos fulls mecanoscrits. (Davant dos fulls)
 • A3.4/3.3 Mecanoscrit d'una obra de Jordi Guardans que aquest va enviar a Maria Aurèlia Capmany demanant-li la seva opinió, tal com explica la carta que acompanya el text. (Davant i darrera carta i pimeres tres pàgines mecanoscrites. Document complet només disponible en paper)
 • A3.4/3.4 Primera tongada de cançons per a ús dels amics, de Miquel Desclot, dedicat a Maria Aurèlia Capmany el maig de 1977. (Dues primeres pàgines. Document complet només disponible en paper)
 • A3.4/3.5 Segona tongada de cançons per a ús dels amics, de Miquel Desclot, dedicat a Maria Aurèlia Capmany el maig de 1977. (Coberta i dues primeres pàgines. Document complet només disponible en paper)
 • A3.4/3.6 Fotocòpia del mecanoscrit de Ni el repòs ni la pau, de Martí Hacar, amb una citació a la portada de L'altra ciutat de Maria Aurèlia Capmany. (Quatre primeres pàgines. Document complet només disponible en paper)
 • A3.4/3.7 Mecanoscrit d'una obra de teatre que no porta títol, data ni la signatura de l'autor. (Dues primeres pàgines. Document complet només disponible en paper)
 • A3.4/3.8 Mecanoscrit de Lleonard o el sexe dels angels, de Terenci Moix. (Set primeres pàgines. Document complet només disponible en paper)
 • A3.4/3.9 Mecanoscrit d'un llibre de poemes de Ramon Martí que l'autor va enviar a Maria Aurèlia per demanar-li que el prologués, el maig de 1977. (Cinc primeres pàgines. Document complert només disponible en paper)

A3.4/4  La antifèmina, maqueta definitiva

 • A3.4/4.1 Presentació de la pel·lícula. (Quatre primeres pàgines. Document complert només disponible en paper)
 • A3.4/4.2 Còpia completa del text Historia de una soledad. (Davant quatre primeres pàgines. Document complert només disponible en paper)
 • A3.4/4.3 Còpia completa del text Historia de una soledad. (No escanejar)

A3.4/5  Traduccions

 • A3.4/5.1 Traducció a l'italià de Feliçment, jo sóc una dona, de Maria Aurèlia Capmany, a càrrec de Gina Labriola. (Coberta i dues primeres pàgines. Document complert només disponible en paper)
 • A3.4/5.2 Traducció de l'alemany al francès de La mort est un nouveau soleil, de Kübler-Ross, a càrrec de Renate Prym-Khoshkish. (Portada i quatre primeres pàgines. Document complert només disponible en paper)
 • A3.4/5.3 Traducció al castellà de Dones, flors i pitança, a càrrec de José María Rodríguez Méndez. (Coberta i tres primeres pàgines. Document complert només disponible en paper)

A3.4/6  "De tot o res" (ressenyes literàries)

 • A3.4/6.1 "Una novel·la de Manuel de Pedrolo al primer pla de l'actualitat. Totes les bèsties de càrrega". Agost de 1967. (Tot)
 • A3.4/6.2 "Elena de segona mà, de Manuel de Pedrolo". Setembre de 1967. (Tot)
 • A3.4/6.3 "Mercè Rodoreda o les coses de la vida". Maig de 1968. (Tot)
 • A3.4/6.4 "La sardana després de tant de temps". Agost de 1968. (Tot)
 • A3.4/6.5 "Pàtria ignorada, de Ramon Comas". Juny de 1969. (Tot)
 • A3.4/6.6 "El balcó, de Jordi Sarsanedas". Desembre de 1969. (Tot)

A3.4/7  Capítols de novel·la

 • A3.4/7.1 Carta de la Carme Casas que informa Maria Aurèlia Capmany que li envien un capítol de novel·la, la carta data del 31 de juliol de 1989. (Davant pàgina)
 • A3.4/7.2 Mecanoscrit del capítol 4, sense títol, data ni signatura. (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • A3.4/7.3 Mecanoscrit del capítol 5, sense títol, data ni signatura. (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • A3.4/7.4 Mecanoscrit del capítol 6, sense títol ni data, signat per Isabel Clara Simó. (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)
 • A3.4/7.5 Mecanoscrit del capítol 7, sense títol, data ni signatura. (Dues primeres pàgines. Document complert només consultable en paper)

 A3.4/8  Altres

 • A3.4/8.1 Ressenya de diverses pel·lícules inserides en el Cicle de cinema de l'est del Centre de lectura de Reus, celebrat el març de 1975. (Coberta sobre i davant totes les pàgines)
 • A3.4/8.2 Fullet que conté un text de Joan Colomines titulat El retorn, editat a Barcelona el 1968 i dedicat a Pompeu Fabra i a Maria Aurèlia Capmany. (Davant i darrera)

Informació