CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.5 Documentació de Mercè Farnés.A2.5.2 Correspondència

(Reg. 125)

A2.5 Documentació de Mercè Farnés. Correspondència

A2.5.2/1  Correspondència personal

 • A2.5.2/1.1 Carta de Mercè Farnés dirigida al seu pare que data del 17 de gener de 1903. (Davant i darrere primera pàgina)
 • A2.5.2/1.2 Carta de Francesc de P. Casas dirigida a Mercè Farnés que data del 15 de maig de 1916. (Davant primera pàgina)
 • A2.5.2/1.3 Targeta postal enviada per Mercè Joseph a Mercè Farnés per felicitar-li el sant, el 23 de setembre de 1916. (Davant i darrere)
 • A2.5.2/1.4 Carta manuscrita de Júlia Farnés dirigida a la seva germana Mercè que data de l'11 de febrer de 1919. (Davant i darrere)
 • A2.5.2/1.5 Carta de Jordi Rubió dirigida a Mercè Farnés manuscrita a la cara posterior d'un rebut d'electricitat. La carta data del 18 de setembre de 1923 i dóna instruccions per penjar una senyera el dia de Sant Jordi i l'aniversari de Prat de la Riba. (Part escrita)
 • A2.5.2/1.6 Carta manuscrita de Júlia Farnés dirigida a la seva germana Mercè que data del 22 de maig de 1935. (Davant i darrera)
 • A2.5.2/1.7 Carta manuscrita de Jordi Rubió dirigida a Mercè Farnés que data de l'octubre de 1928. (Davant i darrera)

A2.5.2/2  Correspondència judicial

 • A2.5.2/2.1 Carta amb un plec de càrrecs contra Mercè Farnés per "separatista" i haver "censurado el tener que hablar el idioma Español en la escuela" que data del 16 de gener de 1940. (Davant)
 • A2.5.2/2.2 Carta de la Diputación provincial de Barcelona que comunica a Mercè Farnés que queda exclosa del seu lloc de treball i amb dret a la meitat del seu sou habitual fins que els jutjats decideixin la sanció que se li aplicarà per l'expedient que se li va obrir. La comunicació data del 16 de gener de 1940. (Davant sobre i full interior)
 • A2.5.2/2.3 Carta mecanoscrita de Mercè Farnés del 19 de gener de 1940 on nega els càrrecs de què se l'acusava a l'expedient que se li havia obert recentment. (Davant)
 • A2.5.2/2.4 Carta del jutge Salvador Viada que imposa a Mercè Farnés una sanció de dos anys de suspensió de feina i sou i deu anys d'inhabilitació per a llocs de comandament o de confiança que data del 10 de febrer de 1940. (Davant)
 • A2.5.2/2.5 Còpia mecanoscrita del plec de càrrecs contra Mercè Farnés (A2.5.2/2.1), del plec de descàrrec presentat per Mercè Farnés (A2.5.2/2.3) i de la sentència del jutge (A2.5.2/2.4). (Davant i darrere)
 • A2.5.2/2.6 Carta de la comissió gestora de la Diputación provincial de Barcelona que comunica a Mercè Farnés que imposaran la sanció decretada pel Juzgado Militar de Funcionarios, amb data del 10 de febrer de 1940. (Davant)
 • A2.5.2/2.7 Esborrany d'un recurs presentat per Mercè Farnés al Ministerio de la Gobernación que data del 17 de febrer de 1940. (Davant i darrere)
 • A2.5.2/2.8, 2.9 Carta del governador civil de Barcelona que informa Mercè Farnés que han decidit suprimir la inhabilitació per deu anys per a llocs de comandament i de confiança però que mantenen la suspensió de feina i sou per a dos anys que se li havia imposat. La carta data del 21 de novembre de 1941. (Davant sobre. Davant i darrere 2 pàgines)
 • A2.5.2/2.10 Còpia manuscrita d'un comunicat del cap del Departament provincial de la Falange española tradicionalista y de las FONS que comunica a Mercè Farnés que no està obligada a la prestació del servei social, amb data del 29 de març de 1944. (Davant sobre. Davant pàgina)
 • A2.5.2/2.11 En quatre pàgines manuscrites de quartilla, text incomplet del recurs d'altura que va presentar Mercè Farnés al Ministerio de la Gobernación per demanar la retirada dels càrrecs de què se l'acusava. (Davant i darrere 4 pàgines)

A2.5.2/3  Correspondència professional

 • A2.5.2/3.1 Carta de la Direcció d'instrucció de la Mancomunitat de Catalunya que informa Mercè Farnés que ha estat nomenada directora de la Biblioteca pública de Canet de Mar, amb data del 23 de juliol de 1919. (Davant)
 • A2.5.2/3.2 Carta de Gumersindo García dirigida a Mercè Farnés que data del 3 d'octubre de 1919. (Davant)
 • A2.5.2/3.3 Carta de la Direcció d'instrucció pública de la Mancomunitat de Catalunya que informa Mercè Farnés que entrarà com a directora de la Biblioteca popular de Canet de Mar l'1 de novembre. La carta data del 6 d'octubre de 1919. (Davant)
 • A2.5.2/3.4 Carta de Joan Vallés i Pujals, president de la Diputació de Barcelona, enviada a Mercè Farnés el 16 de març de 1920. (Davant)
 • A2.5.2/3.5 Carta d'Alexandre Gali Coll, secretari del Departament d'ensenyament primari i secundari del Consell de pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya, que certifica que Mercè Farnés fou nomenada directora de la Biblioteca popular de Canet de Mar i que ha ocupat l'esmentada plaça des de novembre de 1919. La carta conté una segona part manuscrita i data del 25 de desembre de 1920. (Davant i darrere primera i segona pàgina)
 • A2.5.2/3.6 Carta del secretari general d'ensenyament primari i secundari dirigida a les bibliotecàries de la Biblioteca pública de Canet de Mar on fa una sèrie de recomanacions; la carta data del 24 d'octubre de 1921. (Davant i darrere)
 • A2.5.2/3.7 Carta d'Enrique Sebastián, secretari accidental de la Comissió provincial de Barcelona, que comunica a Mercè Farnés que la confirmen interinament en el seu càrrec per tres mesos. La carta data del 29 de setembre de 1925. (Davant)
 • A2.5.2/3.8 Carta del secretari de la Comissió provincial de Barcelona que nomena interinament Mercè Farnés directora de la Biblioteca pública de Canet de Mar per sis mesos. La carta data del 31 de juliol de 1926. (Davant)
 • A2.5.2/3.9 Carta de la Comissió provincial permanent de Barcelona que renova Mercè Farnés en el càrrec de directora de la Biblioteca pública de Canet de Mar. La carta data del 7 de gener de 1928. (Davant)
 • A2.5.2/3.10 Carta de Dolors Hostalrich que ofereix la plaça que ocupava ella a la Direcció de l'Escola del treball a Mercè Farnés enviada el 10 de setembre de 1928. (Davant)
 • A2.5.2/3.11 Carta de Jordi Rubió, des de la Direcció tècnica de biblioteques populars de la Diputació de Barcelona, que ofereix la plaça que ha quedat bacant a la Direcció de l'Escola del treball a Mercè Farnés. La carta data del 28 de setembre de 1928. (Davant)
 • A2.5.2/3.12 Carta de Mercè Farnés al director de la Diputació de Barcelona que demana que se li concedeixi la plaça de directora de la Biblioteca de l'Escola del Treball, amb data del 8 de novembre de 1928. (Davant)
 • A2.5.2/3.13 Carta del president accidental de la Comissió provincial permanent de Barcelona que informa Mercè Farnés que se li ha adjudicat la plaça de directora de la Biblioteca de l'Escola del treball, amb data del 14 de desembre de 1928. (Davant)
 • A2.5.2/3.14 Carta de Mercè Farnés, amb data del 31 de gener de 1939, que demana al subsecretari del Ministerio de educación nacional ser reintegrada en la plaça que ocupava abans de la guerra com a directora de la Biblioteca de l'Escola del treball. (Davant i darrere)
 • A2.5.2/3.15 Carta del president de la Diputació provincial de Barcelona que comunica a Mercè Farnés que se li otorga provisionalment la plaça de bibliotecària de l'Escola de treball amb data del 13 de març de 1939. (Davant)
 • A2.5.2/3.16 Carta del director de l'Escola del treball que demana a Mercè Farnés que es posi a la disposició de Ramon Rigol Font per a catalogar unes diapositives, la carta fou enviada el 26 d'agost de 1939. (Davant)
 • A2.5.2/3.17 Carta del secretari de l'Escola del treball que demana a Mercè Farnés que empleni una declaració jurada, la carta data del 28 de setembre de 1939. (Davant sobre i davant pàgina)
 • A2.5.2/3.18, 19 Dues còpies de la declaració jurada enviada a Mercè Farnés conjuntament amb la carta descrita a A2.5.2/3.17. (Document només consultable en paper)
 • A2.5.2/3.20 Carta del secretari del'Escola del treball que precisa la data i el lloc d'entrega de la declaració jurada. La carta fou enviada a Mercè Farnés el 29 de setembre de 1939. (Davant)
 • A2.5.2/3.21 Carta del secretari de la Diputació provincial de Barcelona que comunica a Mercè Farnés que se suspén el nomenament provisional de bibliotecària de l'Escola del treball. La carta data del 31 d'octubre de 1939. (Davant)
 • A2.5.2/3.22 Carta de la bibliotecària de l'Escola del treball que demana a Mercè Farnés que torni les obres que té en el seu poder segons el registre de la biblioteca. La lletra fou enviada el 24 de novembre de 1939. (Davant pàgina)
 • A2.5.2/3.23 Carta del secretari de la Diputació provincial de Barcelona que encomana a Mercè Farnés les tasques de bibliotecària de la Biblioteca central, amb data del 13 de desembre de 1939. (Davant pàgina)
 • A2.5.2/3.24 Carta del secretari de la Diputació provincial de Barcelona que acredita que Mercè Farnés ha estat ascendida a la categoria de bibliotecària de primera. La carta data del 28 de febrer de 1957. (Davant)
 • A2.5.2/3.25 Carta del secretari de la Diputació provincial de Barcelona que comunica a Mercè Farnés que ha estat ascendida a bibliotecària de primera, amb data del 28 de febrer de 1957. (Davant)
 • A2.5.2/3.26 Carta del secretari de la Diputació provincial de Barcelona que comunica a Mercè Farnés que se li concedirà un premi en metàl·lic d'una mensualitat per commemorar els 40 anys de servei a la diputació. La carta data del 29 d'agost de 1959. (Davant sobre i davant pàgina)
 • A2.5.2/3.27 Carta de Mercè Farnés al president  de la Diputació de Barcelona que demana la jubilació enviada el 8 de març de 1960. (Davant)
 • A2.5.2/3.28 Carta del secretari de la Diputació de Barcelona que comunica a Mercè Farnés que se li concedeix la jubilació que havia demanat, amb la integritat del sou. La carta data del 30 de març de 1960. (Davant)

Informació