CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.2.5 Col·leccions. A2.2.5.5 Planxes tipogràfiques

(Reg. 106)

A2.2.5.5 Planxes tipogràfiques

A2.2.5.5/1 Planxes tipogràfiques de cançons populars

 • A2.2.5.5/1.1 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La vetllada dels pastors". (fotografia de la part que s'imprimia (dibuix i partitura))
 • A2.2.5.5/1.2 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Lo voluntari". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.3 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "El rossinyol". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.4 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La noya de l'Empordà". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.5 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "El frare blanch". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.6 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "El pardal". (fotografia)

(Reg. 107)

 • A2.2.5.5/1.7 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Los fadrins de Sant Boy". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.8 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La filla d'Igualada". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.9 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La pastorel·la". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.10 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Lo bon caçador". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.11 Plaxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Mala nova". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.12 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La pastoreta". (fotografia)

(Reg. 108)

 • A2.2.5.5/1.13 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Capital·lo". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.14 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Jesús i Maria". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.15 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura d'una cançó popular catalana. (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.16 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La filadora". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.17 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Lo mal rich". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.18 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "L'hereu Riera". (fotografia)

(Reg. 109)

 • A2.2.5.5/1.19 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La ploma de perdiu". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.20 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Maria Sopia". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.21 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Noi de la mare". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.22 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La flor del llorer". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.23 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Estudiant de Vich". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.24 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Pau Gibeat". (fotografia)

(Reg. 110)

 • A2.2.5.5/1.25 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Isabel". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.26 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Don Joan i Don Ramon". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.27 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Perleta". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.28 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Caterina d'Alió". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.29 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Presents de boda". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.30 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La dida de l'infant". (fotografia)

(Reg. 111)

 • A2.2.5.5/1.31 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Mambrú". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.32 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La dama d'Aragó". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.33 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Lo comte Arnau". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.34 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Lo mestre". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.35 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La agneta". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.36 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Sant Magí". (fotografia)

(Reg. 112)

 • A2.2.5.5/1.37 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La filla del Carmesí". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.38 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "L'enamorat". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.39 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Lo comte Garí". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.40 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Fum, fum, fum". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.41 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "El bou i la mula". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.42 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La gent i Marta". (fotografia)

(Reg. 113)

 • A2.2.5.5/1.43 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Lo rabadà". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.44 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Francisca Ferrera". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.45 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Lo desembre congelat". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.46 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Sant Ramon de Penyafort". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.47 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Lo cant dels aucells". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.48 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura d'una cançó popular. (fotografia)

(Reg. 114)

 • A2.2.5.5/1.49 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La presó de Lleida". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.50 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Les mosques de Sant Narcís". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.51 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "L'alabau". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.52 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Concell". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.53 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Lo mariner". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.54 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La mort i la donzella". (fotografia)

(Reg. 115)

 • A2.2.5.5/1.55 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La rosada". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.56 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Sant Jaume de Calicia". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.57 Planxa tipogràfica de la il·lustració de la portada del Cançoner popular. (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.58 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La madrastra". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.59 Planxa tipogràfica de la il·lustració d'una cançó popular. (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.60 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La mariagna". (fotografia)

(Reg. 116)

 • A2.2.5.5/1.61 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La gata i el belitre". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.62 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La bella pastora". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.63 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Blancaflor". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.64 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la "Cançó dels aucells". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.65 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "L'adoració dels pastors". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.66 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "El pastoret". (fotografia)

(Reg. 117)

 • A2.2.5.5/1.67 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "l'Aucellet". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.68 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Los tres tambors". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.69 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Los segadors". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.70 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La filla del marxant". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.71 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Lo testament de n'Amelia". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.72 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Montanyes regalades". (fotografia)

(Reg. 118)

 • A2.2.5.5/1.73 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Les set paraules". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.74 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura d'una cançó popular. (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.75 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La calandria". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.76 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Bach de roda". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.77 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Passió de Sant Pere". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.78 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La Antonia". (fotografia)

(Reg. 119)

 • A2.2.5.5/1.79 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "El carboner". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.80 Planxa tipogràfica de la partitura de la cançó "El dupte de Sant Joseph". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.81 Planxa tipogràfica de la partitura de la cançó "Alegria de Sant Joseph". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.82 Planxa tipogràfica de la partitura de la cançó "Los estudiants de Tolosa". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.83 Planxa tipogràfica de la partitura de la cançó "L'hostal de la Peyra". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.84 Planxa tipogràfica d'una fotografia d'Aureli Capmany envoltat de nens. (fotografia)

(Reg. 120)

 • A2.2.5.5/1.85 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de "La cançó del Rossinyol". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.86 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Lo frare i la pastora". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.87 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Los romeus". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.88 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La vella de París". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.89 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "La mort de la núvia". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.90 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Lo fill del rei". (fotografia)

(Reg. 121)

 • A2.2.5.5/1.91 Planxa tipogràfica de la il·lustració que devia acompanyar la partitura d'una cançó popular. (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.92 Planxa tipogràfica de la partitura de la cançó "La enramada". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.93 Planxa tipogràfica de la partitura de la cançó "Lo tarongeret". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.94 Planxa tipogràfica de la partitura de la cançó "La Mare de Déu". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.95 Planxa tipogràfica de la il·lustració i la partitura de la cançó "Montanyes de Canigó". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.96 Planxa tipogràfica de la partitura de la cançó "La jutgesa". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.97 Planxa tipogràfica d'una il·lustració. (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.98 Planxa tipogràfica d'una il·lustració. (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.99 Planxa tipogràfica d'una il·lustració. (fotografia)

(Reg. 122)

 • A2.2.5.5/1.100 Planxa tipogràfica de la partitura de la cançó "La Pepa". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.101 Planxa tipogràfica de la partitura de la cançó "Maria". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.102 Planxa tipogràfica de la partitura d'una cançó popular. (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.103 Planxa tipogràfica de la partitura de la cançó "Los vuit dolors". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.104 Planxa tipogràfica de la partitura de la cançó "Caterina". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.105 Planxa tipogràfica de la partitura de la cançó "La porqueyrola". (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.106 Planxa tipogràfica d'una il·lustració que devia acompanyar la partitura d'una cançó popular. (fotografia)
 • A2.2.5.5/1.107 Planxa tipogràfica d'una il·lustració que devia acompanyar la partitura d'una cançó popular. (fotografia)

Informació