CRAI, Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigacióA2.2.5 Col•leccions. A2.2.5.1 Fotografies

A2.2.5.1/1 1 Fotografies familiars

  • A2.2.5.1/1.1 – A2.2.5.1/1.60 (Totes davant. Excepte la 1.54 davant i darrera)

A2.2.5.1/2 1 Retrats

  • A2.2.5.1/2.1 – A2.2.5.1/2.43 (Totes davant)

A2.2.5.1/3 1 Fotografies de danses i esbarts

  • A2.2.5.1/3.1 – A2.2.5.1/3.74 (Totes davant. Excepte 3.35, 3.36, 3.44, 3.45, 3.48, 3.56 i 3.63 davant i darrera)

A2.2.5.1/4 1 Fotografies de grup

  • A2.2.5.1/4.1 – A2.2.5.1/4.21 (Totes davant. Excepte 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 davant i darrera)

A2.2.5.1/5 1 Altres

  • A2.2.5.1/5.1 – A2.2.5.1/5.31 (Totes davant. Excepte 5.1, 5.6 davant i darrera)

A2.2.5.1/6 1 Negatius en suport de vidre

  • A2.2.5.1/6.1 – A2.2.5.1/6.5 (Fotografiar. El 6.2 està trencat)

A2.2.5.1/7 1 Postals

  • A2.2.5.1/7.1-7.11 Barcelona retrospectiva. (Totes davant davant i darrera)
  • A2.2.5.1/7.12 Posatal de "Barcelona film". (Davant)
  • A2.2.5.1/7.13 Vistas de España (Portada i davant fotografies)

Informació